Додаткові відомості

Освіта
1968 р. - Київський державний медичний інститут імені О.О. Богомольця, педіатричний факультет.
1986р. закінчив Ніжинський педагогічний інститут імені М.В.Гоголя за спеціальністю: біологія; кваліфікація: вчитель біології.

1999 р. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти; аспірантура за спеціальністю: теорія та історія педагогіки; тема дослідження: «Формування системи знань про здоров’я дітей у студентів педагогічних училищ і коледжів».
Перелік місць роботи

Досвід роботи:


1985 р. – викладач Київського міського педагогічного коледжу імені Ушинського.


1993-1998 рр. – завідувач дошкільного відділення Київського міського педагогічного коледжу імені Ушинського.


1999-2008 рр. – викладач-методист Київського міського педагогічного коледжу імені Ушинського.


2008-2010 рр. – старший викладач кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.


2010-2013 рр. – старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


2013 р. – старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016 р. - старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
34 2 1 2021.09.15 11:41:53 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2137 Науково-практична інтернет конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психологічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів м. Глухів document
2054 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Змістово-технологічне забезпечення формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
2055 Професійна підготовка педагогів в уімовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Єдність освіти і соціалізації в становленні індивідуальної здоров'язбережувальної свідомості Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33941 Проблеми інтеграції психологічних і педагогічних знань у процесі підготовки майбутніх педагогів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
22790 Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
15355 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
377 Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
24364 Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
14612 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
1410 Особливості формування мотивації до здорового способу життя у студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
9990 ЕМОЦІЇ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
3394 Єдність освіти і соціалізації в становленні індивідуальної екологічної свідомості
1628 Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів на території України
375 Вплив мікроелементів рослин на здоров’я людини
292 Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на болонський процес
13051 Збереження психічного здоров’я студентів

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
160 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olexander_Moisak

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
197 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
746 Фаховий модуль (стажування) - document 11.11.2014
1820 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
2175 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
3825 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.03.2020
3887 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
5244 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
28608 Людинознавство: анатомія, фізіологія людини з основами медичних знань
12284 Основи медичних знань і охорони здоров'я

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
32825 Основи медичних знань. Перша медична допомога
24814 Патологічна фізіологія
20771 Основи медичних знань та охорони здоров’я
20308 Анатомія і фізіологія дитини
20052 Основи медичних знань. Посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів
20053 Педіатрія

Навчальні та методичні матеріали (18)

ID Назва Рік
24717 Основи медичних знань
24718 Основи медичних знань та охорони здоров'я
24716 Основи медичних знань. Перша медична допомога.
28726 Основи медичних знань та охорони здоров"я
28671 Патологічна фізіологія
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14965 Педіатрія
36752 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
14962 Основи медичних знань
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18494 Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18495 Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
18492 Педіатрія
10597 Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.
10600 Педіатрія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
10599 Основи нозології: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5952 Основи медичних знань і охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
678 Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7483 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7485 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8403 Педагогічний інститут Відповідальне батьківство (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020
8628 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8877 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Магістр Денна 6 не враховується 10 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
135 Кафедра педагогіки та психології 4,42 20.05.2016
1290 Кафедра педагогіки та психології 4,51 12.01.2017
2126 Кафедра педагогіки та психології 4,39 27.12.2018
2663 Кафедра педагогіки та психології 4,65 28.12.2019
3903 Кафедра педагогіки та психології 4,43 28.12.2020