Додаткові відомості

Освіта
Український національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1996

Київська національна академія внутрішніх справ, 2007
Перелік місць роботи
02.04.1993 – 25.05.1996 – учитель української мови і літератури в сш № 267 м. Києва;
01.11.1998 – 19.01.2001 – аспірант кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
01.09.2000 – 20.01.2001 – викладач кафедри методики викладання української мови та літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (за сумісництвом).
20.01.2001 – 31.08.2002 – старший викладач кафедри культури української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
01.09.2002 – 31.08.2003 – старший викладач кафедри юридичного документоведення Національної академії внутрішніх справ України;
01.09.2003 – 27.10.2007 – доцент кафедри юридичного документознавства Київського національного університету внутрішніх справ;
28.10.2007 – 13.07.2009 – доцент кафедри мовної підготовки та юридичної лінгвістики Академії управління МВС;
14.07.2009 – 23.06.2010 – начальник навчально-методичного відділу Академії управління МВС (за сумісництвом – професор кафедри мовної підготовки та юридичної лінгвістики)
Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова
"Модальність у вираженні об`єктно-з`ясувальних відношень"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 3 1 2021.09.15 10:09:42 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2981 Лінгвістичний та лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Засоби негентропії в судовому дискурсі Київський університет імені Бориса Грінченка document
201 Лінгвістичний простір вищої школи драгоманівців Ентропія в судовому дискурсі Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
6473 Історія мови українського справочинства
6699 Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
11415 Формування мовної та комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
12243 Ентропія в судовому дискурсі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
30398 Прагматична пресупозиція у судовому дискурсі
2412 Комунікативні імплікатури в процесуальному законодавстві України
1556 Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу
1589 Мовна політика України: погляд зсередини
1559 Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів
1586 Ілокутивні характеристики мовлення учасників судового процесу (на матеріалі мовлення суддів)
1558 Актуальні питання інтеграції лінгвістики і юриспруденції в Україні
1560 Жанрова специфіка українського судового дискурсу
1588 Комунікативні ролі учасників судового дискурсу
1590 Комунікативний ритуал у судовому дискурсі
1561 Семантико-синтаксичні та прагматичні характеристики звертання як способу ініціювання уваги співрозмовника під час судових слухань
2295 Уплив гендерного чинника на організацію мовлення учасника судового дискурсу
2380 КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ДИСКУРСУ І МОВНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ
2294 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУДОВИХ ВИСТУПІВ РОСІЙСЬКИХ ЮРИСТІВ)

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
114 Учасник проекту Горизонт 2020 Європейська лексикографічна структура ELEXIS

Інститут Йозефа Стефана (Словенія)

Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/

наказ № 848.pdf 21.02.2019-25.05.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
28 Інститут філології Кафедра української мови 1.32 8.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Docenko

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
20 Розуміючи Європу, поступ європейського громадського і культурного простору Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
97 Розуміючи Європу, поступ європейського громадського і культурного простору Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
363 Minority Languages Legal Protection: European Traditions (MILAGRO) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Дослідно-експериментальна робота (3)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
41 «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» гімназія № 237 - Наказ-1035.pdf
133 «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» гімназія № 237 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2017 - 2022
151 Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів гімназія № 237 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2017 - 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
653 Фаховий модуль (стажування) - document 01.06.2017
880 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1137 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1708 Інше - document 15.06.2017
2586 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4119 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4218 Інше Інший модуль document 07.09.2020
4645 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
183 Всеукраїнська наукова конференція – ІХ щорічні Грінченківські читаття«БОРИС ГРІНЧЕНКО – ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ» Конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 09.12.2016 10
194 Круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрантів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» Круглий стіл м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.12.2016 10
195 Всеукраїнський круглий стіл «Від словника Грінченка до сучасних лексикографічних систем» круглий стіл м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.12.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6473 Історія мови українського справочинства

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11959 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6746 Правнича лінгвістика: Навчально-методичний комплекс для слухачів науково-навчального інституту підготовки управлінського персоналу ОВС Академії управління МВС

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
239 Комунікативна лінгвістика (5 курс, Ф(У)) Інститут філології Магістр Денна 2016 200 13.04.2016

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
95 Інститут філології Комунікативна лінгвістика (5 курс, Ф(У)) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
694 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Комунікативна лінгвістика (5 курс, УМ, заочна) Магістр Заочна 2 5 не враховується 29.12.2017
3965 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Комунікативна лінгвістика (5 курс) Магістр Денна 7 10 25 28.12.2018
7146 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Комунікативна лінгвістика (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8507 Інститут філології Лінгвістична експертологія (6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8798 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Соціолінгвістика (6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
61 Кафедра української мови 4,9 20.05.2016
1083 Кафедра української мови 4,85 12.01.2017
1937 Кафедра української мови 4,71 26.12.2018
2709 Кафедра української мови 4,83 28.12.2019
3675 Кафедра української мови 5,00 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
107 Квест до Дня української мови «Мовний марафон»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 09.11.2017
376 День Інституту філологіїlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 15.03.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
44 Шекетера Ольга Віталіївна IV ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Міжнародний рівень - 2021