Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Підготовка майбутніх вихователів до
проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 1 0 2021.12.02 12:10:08 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7437 Інноваційний поступ дошкілля в Україні Реалізація середовищного підходу в дошкільній освіті: практичний аспект Київ document.pdf
4598 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Моделювання процесу підготовки майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти в умовах коледжу Київ document
4472 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Проектна діяльність як необхідний компонент професійної підготовки майбутнього вихователя Кривий Ріг document
3749 Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації середовищного підходу в дошкільній освіті м. Львів document
3746 Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності Підготовка майбутніх фахівців в умовах коледжу: компетентнісний підхід м. Кривий Ріг document
3751 Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу Формування проектних вмінь у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: практичний аспект м. Київ document
3747 Перспективні шляхи розвитку наукової думки Особливості мотивації майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти до проектної діяльності в контексті професійної мобільності м. Київ document
2789 Формування мовної особистості інформаційної доби ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2787 Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Особливості підготовки майбутніх вихователів до педагогічного проектування Національний університет \ document.pdf
2786 Психологія і педагогіка: актуальні питання ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Східноукраїнська організація \ document.pdf
2785 Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці Освітнє середовище навчального закладу як фактор розвитку особистості Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей document
2784 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Особистість педагога в контексті педагогіки добра І.А.Зязюна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
2783 Наступність Дошкільної та Початкової освіти в контексті соціальної мобільності Освітнє середовище як чинник розвитку особистості дитини дошкільного віку Львівський національний університет імені Івана Франка document
3752 Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Освітнє середовище і його вплив на особистість у працях Софії Русової м. Івано-Франківськ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
34228 Практика асистента педагога: міжнародний й український контекст: результати дослідження

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
22878 До питання про сутнісний зміст поняття «педагогічне проектування»
22865 Педагогічний потенціал освітнього середовища дошкільного навчального закладу
22873 Структура готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект
22857 Ґенеза та сутнісний зміст поняття «освітнє середовище дошкільного навчального закладу»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
22893 Особливості підготовки майбутніх вихователів до педагогічного проектування
22895 Формування проектної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах вищого навчального закладу
22891 Освітнє середовище навчального закладу як фактор розвитку особистості
22871 Особистість педагога в контексті педагогіки добра І.А.Зязюна
9919 Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за базовим компонентом дошкільної освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
535 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з педагогічної освіти 0 1.3 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kosil

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
53 Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації Повноцінне дослідження 12.2020 https://cutt.ly/thV6bW8 50

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
80

Братко Марія
Василівна,  доктор педагогічних
наук,  доцент,  директор Фахового коледжу
«Універсум», Київський університет імені Бориса ГрінченкаПідготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти / 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка без відриву від виробництва, заочна форма навчання, 2016-2019 рр. Київськийуніверситет імені Бориса Грінченка Кошіль.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4329 інше Інший модуль document 16.05.2020
4330 інше Інший модуль document 13.05.2020
5796 інше Інший модуль document 26.11.2021
5797 інше Інший модуль document 24.11.2021
5799 інше Інший модуль document 27.11.2021
5800 інше Інший модуль document 29.11.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
823 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,47 29.12.2017
1685 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,63 22.12.2018
2740 ЦК з педагогічної освіти 4,65 28.12.2019
3467 ЦК з педагогічної освіти 4,52 28.12.2020