Додаткові відомості

Освіта
Педагогічний коледж при національному університеті імені Тараса Шевченка 2004 р.
Міжрегіональна академія управління персоналом 2006 р.
Перелік місць роботи

Загальноосвітні навчальні заклади Києва та області

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2021.09.20 10:35:06 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5812 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти"" ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБКВЕСТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київ document.pdf
3211 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі" ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ЗМІСТІ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
2133 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Формування ціннісних якостей молодшого школяра на уроках природознавства Інститут проблем виховання НАПН України, Київ document
2295 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Природничо-математична підготовка учителів початкової школи в країнах Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document
1849 Міжнародна науково-практична конференція \ Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
1848 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
2104 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "РОЛЬ ОСВІТИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОГО РЕГІОНУ" Підготовка вчителя початкової школи до застосування ІКТ на уроках природознавства ДВНЗ "ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА", м.Івано-Франківськ, Україна document
2294 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема РІВЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Україна) document
1548 XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи м. Переяслав-Хмельницький document
1387 Міжнародна науково-практична конференція \ формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Національний педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова document
1388 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Застосування ІКТ на уроках природознавства в початковій школі Національна парламентська бібліотека України, м.Київ document
963 Міжнародна науково-практична конференція 'Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи ' Змістово-технологічне забезпечення спостережень учнів початкової школи на уроках природознавства Ніжин document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
33801 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації віртуальних навчальних екскурсій в е-навчанні: європейські та вітчизняні акценти
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
23373 Теоретико-методологічні підходи до формування еколого-валеологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи
20514 Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
19052 Моделювання процесу формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкової школи

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20553 Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
19052 Моделювання процесу формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкової школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
33417 Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти
27587 Веб-квест як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках «я досліджую світ»
27339 Забезпечення наступності ігрової діяльності з метою адаптації першокласників
26808 Відомі українці за кордоном. Урок "Я у світі". 4 клас
24480 Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів
25288 У кожному куточку світу свої традиції та звичаї
20302 Підготовка вчителя початкової школи до застосування ІКТ на уроках природознавства
19112 Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи
18758 Виховання у молодшого школяра ціннісного ставлення до природи
15322 Змістово-технологіне забезпечення спостережень учнів початкової школи на уроках природознавсва
15018 Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
13356 Моделювання зров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
135 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Romanenko

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
172 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1537 Дослідницький модуль - document 20.04.2017
1690 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2180 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.04.2018
2382 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3964 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4243 інше Інший модуль document 29.05.2020
4902 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (11)

ID Назва Рік
31832 Я досліджую світ. Частина 1. 3 клас
31835 Я досліджую світ. Частина 2. 3 клас
30825 Зошит дослідника 2 клас. У 2-х частинах. Ч.2
27929 Зошит дослідника. частина 1. 2 клас
27927 Я досліджую світ. Частина 1. 2 клас
27928 Я досліджую світ. Частина 2. 2 клас
27080 Я досліджую світ. Частина перша. 2 клас
25618 Зошит дослідника. Частина друга
24387 Зошит дослідника. Частина перша
20413 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 1-2 класи
20486 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий цикл навчання: 3-4 класи

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25082 Зошит дослідника. 1 клас. Частина перша

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
744 Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6591 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6593 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
6594 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
6647 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Здоров`я і фізична культура” (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6776 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8398 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
612 Кафедра початкової освіти 4,62 30.12.2016
881 ЦК природничих дисциплін 4,65 31.12.2016
1390 Кафедра початкової освіти 4,86 12.01.2017
1742 ЦК з педагогічної освіти 4,74 22.12.2018
2221 Кафедра початкової освіти 4,67 27.12.2018
2726 Кафедра початкової освіти 4,79 28.12.2019
4006 Кафедра початкової освіти 4,94 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
372 ПОб-1-17-2.0д III 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
556 Круглий стіл "... Здається, все б у пісню перелив..." Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017