Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
41 4 1 2019.12.10 09:59:49 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3884 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Цифрова компетентність викладачів сучасних університетів: виклики та перспективи Київ document.pdf
3373 Theoretical and Practical aspects of Distance Learning SELECTED ASPECTS OF IBL IN STEM-EDUCATION University of Silesia in Katowice, Poland document.pdf
3374 Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці ВПЛИВ ДОБОРУ ТА РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА МОТИВАЦІЮ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ м.Київ, Україна document.pdf
2890 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету TOOLS FOR INQUIRY-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
30040 The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland
26082 Selected aspects of IBL in STEM-education
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
25773 Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти
26082 Selected aspects of IBL in STEM-education
22557 Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study
22573 Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
27991 Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
26080 Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
25818 Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18677 Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
3377 Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів
3378 Комп'ютерна гра для дітей молодшого шкільного віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
19784 Технології візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних електронно-освітніх ресурсів для початкової школи
18705 Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners
14654 Організація проектної діяльності засобами комплекту Flowcode Buggy
10091 Сутність поняття «Електронні освітні ресурси»
3764 Організація навчальної діяльності молодших школярів на основі теорії множинного інтелекту
4699 Особливості дітей молодшого шкільного віку «Z-покоління»

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (3)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
18 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
43 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту
55 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту

Заявки на отримання грантів (3)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
157 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
163 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
168 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018

Дослідно-експериментальна робота (2)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
137 «Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи» Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2022
155 Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
550 Дослідницький модуль - document 20.06.2015
1316 Модуль з ІКТ - kubg_cert_2016.docx 28.12.2016
1632 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
1946 Інше - document 25.08.2017
2262 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2343 Інше Інший модуль document 19.09.2018
2511 Інше Інший модуль document 27.10.2018
2512 Інше Інший модуль document 08.06.2018
2513 Інше Інший модуль document 13.04.2018
2514 Модуль з ІКТ Інший модуль document 23.03.2018
2608 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
2874 Інше Інший модуль document 05.12.2018
2875 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2916 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Mariia Gladun.pdf 23.02.2019
3053 Інше Інший модуль document 14.03.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
200 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 19.10.2016 5
779 Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка Всеукраїнський вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.11.2016 1
970 STEM та Інтернет речей Майстер-клас в рамках Фестивалю науки Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
18686 Основи робототехніки

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
345 Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017

Використання ЕНК (23)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
26 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернет-технології (3 курс, ЖУР) Бакалавр Денна 6 3 25.11.2016
106 Факультет інформаційних технологій та управління Крос-платформне програмування (2 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 3 25.11.2016
133 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІН) Бакалавр Денна 8 не оцінено 25.11.2016
135 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (3 курс) Бакалавр Денна 4 5 25.11.2016
139 Факультет інформаційних технологій та управління Організація та обробка електронної інформації (1 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 не оцінено 25.11.2016
192 Університетський коледж Практичний курс інформатики з елементами програмування Молодший спеціаліст Денна 8 4 25.11.2016
196 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 3 25.11.2016
197 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (3 курс, І) Бакалавр Денна 5 5 25.11.2016
495 Факультет інформаційних технологій та управління Веб-програмування (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 3 5 28.12.2017
496 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 5 28.12.2017
498 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 5 28.12.2017
500 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Я - студент (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 2 5 28.12.2017
679 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 5 29.12.2017
682 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (спеціалізація) (3 курс, денна) Бакалавр Денна 2 5 29.12.2017
3643 Факультет інформаційних технологій та управління Веб-програмування (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 11 10 28.12.2018
3679 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс) Магістр Заочна 8 не оцінено 28.12.2018
3744 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання на підприємствах, в корпоративному секторі (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 4 10 28.12.2018
3790 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 10 28.12.2018
3809 Факультет інформаційних технологій та управління Основи робототехніки (3 курс) Бакалавр Денна 15 10 28.12.2018
3854 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2,3 курс) Бакалавр Денна 8 10 28.12.2018
3856 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 3 9 28.12.2018
3857 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (спеціалізація) (2,3 курс) Бакалавр Денна 6 10 28.12.2018
3863 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (18)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1041 Обробка зображень та мультимедіа Денна Бакалавр 2890 27.09.2016
1043 Програмування Денна Бакалавр 2764 27.09.2016
1201 Інформатика Денна Молодший спеціаліст 1431 23.09.2015
1213 Комп'ютерне проектування Денна Молодший спеціаліст 1422 23.09.2015
1217 Методика навчання інформатики Денна Молодший спеціаліст 0501 23.02.2016
1225 Обчислювальна техніка та програмування Денна Молодший спеціаліст 1423 23.09.2015
1250 Фінансова статистика Денна Молодший спеціаліст 0510 23.02.2016
1793 Практичний курс інформатики з елементами програмування Денна Молодший спеціаліст 2367 22.09.2016
1818 Організаційна техніка Денна Молодший спеціаліст 2362 22.09.2016
1820 Спеціальні системи документування Денна Молодший спеціаліст 2373 22.09.2016
1827 Інформаційні системи і мережі Денна Молодший спеціаліст 2260 22.09.2016
4321 Методика навчання інформатики Денна Молодший спеціаліст 0580/17 02.02.2017
4326 Обчислювальна техніка та програмування Денна Молодший спеціаліст 0585/17 02.02.2017
4477 Організація та обробка електронної інформації Денна Бакалавр 0736/17 03.02.2017
6228 Веб-програмування Денна Бакалавр 2457/17 07.09.2017
6229 Обробка зображень та мультимедіа Денна Бакалавр 2458/17 07.09.2017
6230 Програмування Денна Бакалавр 2459/17 07.09.2017
6871 Програмування Денна Бакалавр 0306/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
471 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,57 30.12.2016
1033 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,64 12.01.2017
1893 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
220 ПОмс-3-14-4.0д II 1 1 2015-2016
348 ІНб-1-17-4.0д I 2 2 2017-2018