Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2013 р.
Перелік місць роботи
2009-2011 р.р.- вчитель-логопед ППНЗ «Український сувенір»
2012-2013 р.р. – лаборант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова
2013-2015 р.р. – вчитель-логопед ДНЗ №95
з 03.09.2014 р. викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2016.12.06 16:15:29 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1330 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру "Логотренажер" Київський університет імені Бориса Грінченка document
1023 Корекційно-реабілітаційна діяльність:стратегії розвитку у національному та світовому вимірі Проблема міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ Суми document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
14328 Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
14328 Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
19514 Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці
14824 Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
14328 Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
10731 До проблеми міжособистісних відносин у сім`ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиток мовлення
9898 ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
25 Логодидактична майстерня 1-2 рази на місяць 20 всеукраїнський 17.03.2016 4

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
12 “Математичні пригоди” (рухливі ігри з формування елементарних математичних уявлень, робота у центрі "Логотренажер" 08 жовтня 2016р. 5

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1333 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (13)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
81 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” в рамках Фестивалю методик Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
82 «Volunteer training» Засідання клубу волонтерів РПМПК Шевченківського району 25.04.2016 2
104 “Кращий знавець української мови” в рамках тижня кафедри Конкурс-тестування Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 25.04.2016 2
106 «Альтернативна і допоміжна комунікація у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку» Презентація роботи Мартиненко І.В Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 27.04.2016 2
108 “Комплексна модель ознайомлення дітей з порушеннями мовлення з оповіданням Бориса Грінченка «Розумний Джек» Майстер-клас ДНЗ №485, вул. Ентузіастів, 13-б 28.04.2016 2
110 «Сучасні методики та методи логопедичного обстеження дітей із порушеннями мовлення» (формування у студентів практичних навичок с Круглий стіл Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.11.2016 2
112 “Професійне кредо логопеда” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотосушка Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
113 “Логопед устами дітей” в рамках Міжнародного дня логопеда Фотоконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
114 “Логопедичний коктейль” відеопрезентація успішних зразків практичної реалізації професійної діяльності майбутніх логопедів у дитячому логопедичному цент Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
115 «Логопедія жартома» Експрес-діагностика мовленнєвого розвитку Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
116 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
117 Будні майбутнього логопеда kspkio» до Міжнародного дня логопеда Селфіконкурс Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
622 «Від душі до душі. Світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей» (для дітей м. Києва з порушеннями мовлення, які відвідують Інтерактивне заняття Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 06.12.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
292 Ігрові технології в логопедичній роботі (5 курс, КОм) Інститут людини Магістр Денна 2016 728 30.12.2016

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
3 Інститут людини Ігрові технології в логопедичній роботі (5 курс, КОм) Магістр Денна 10 не оцінено 25.11.2016
146 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс) Бакалавр Денна 7 5 25.11.2016
150 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 8 4 25.11.2016

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1866 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр "0344" 29.01.2016
1867 Виробнича (Професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 1555 29.01.2016
2010 Спецметодика математики з основами математики Денна Бакалавр 0625 23.09.2015
2034 Актуальні проблеми організації корекційної освіти (Планування та організація логопедичної роботи, Організація та керівництво мет Денна Магістр 0623 23.09.2015
3312 Логопсихологія Денна Бакалавр 1639 27.09.2016
3341 Логопедія (інтегрований курс) (Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ,Логопедична корекція системних порушень мовлення,Ігрові технології в логопедичній роботі,Сучасні логопедичні технології) Денна Магістр 1616 27.09.2016
3343 Актуальні проблеми організації корекційної освіти:Планування та організація логопедичної роботи,Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті,Методи відбору в спецільні заклади для дітей з ТПМ Денна Магістр 1610 27.09.2016
4191 Спецметодика математики з основами математики Денна Бакалавр 0457/17 02.02.2017
4193 Психологія толерантності Денна Бакалавр 0459/17 02.02.2017
4200 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0466/17 02.02.2017
4483 Пропедевтична (безвідривна) практика Денна Бакалавр 0744/17 02.02.2017
4484 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 0743/17 03.02.2017
4485 Виробнича практика (професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 0742/17 03.02.2017
4488 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр 0747/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
656 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 4,88 30.12.2016

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
199 КОб-1-15-4.0д II 3 - 2016