Додаткові відомості

Освіта
1995 рр. Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
2013 рр. Харківський регіональний інститут управління Української академії державного управління при Президентові України
Перелік місць роботи

1995-2001- вчитель математики, інформатики Свердловського ліцею №1 Луганської області

2006- 2013 рр. Завідуючий Центру дистанційного навчання, старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання.

З 2013 року.завідуючий кафедрою інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Теми дисертацій (захищених)
Індивідуалізація професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті
Громадська активність
координатор проекту "Дистанційний екстернат для учнів із зони АТО та неконтрольованої території України",
координатор українсько-естонського проекту "Міксіке в Україні" в м. Київ та Київській області

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 4 0 2018.12.17 13:10:11 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3221 II International Scientific and Practical Conference \ Use of ICT to monitor and evaluat knowledg in e-learning Warsaw, Poland document.pdf
3090 Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освіти: можливості, виклики, перспективи Моделі професійного розвитку вчителів в умовах реформування післядипломної освіти Львів document
3003 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Проект міського центру дистанційного навчання та самоосвіти Київ document
1792 Open Educational e-Enviroment of the modern university LMS Moodle tools inventory implementation to assure quality in service teacher trening Kyiv document
1227 8 Міжнародний форум "Інноватика в освіті" Методика використання інтерактивних он-лайн вправа для формування медіа грамотності учнів Київ document
1226 Міжнародна науково-практична конференція \ Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ Київ document
1084 ?odern scientific reserches and developments: theoretical value and practical reslts Модель перевернутого класу для навчання вчителів Bratislava, Slovak Republic document
1085 Міжнародний форум Гугл ' Цифрове перетворення в освіті' Дистанційне нвчання учнів із зони АТО та неконтрольосваних територій Київ document
1088 V Міжнародний фестиваль 'Світ психології' Тренінг Марафон 'Навчання Участь у тренінгу Київ document
1087 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті Київ document
1089 Перший міжнародний фестиваль неформальної освіти 'Insight' Дискусійні панелі на тему сучасної освіти Київ
1086 'Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя' Впровадження технологій змішаного навчання для створення відкритої післядипломної педагогічної освіти Запоріжжя document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
13140 Професійні мережі розвитку вчителів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
24404 Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті
19891 Е-коучинг, е-менторінг для неперервного професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
24404 Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті
24090 Використання ІКТ для моніторингу і оцінювання знань в е-навчанні
23975 Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів
20113 Використання інструментів LMS MOODLE для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
24111 Підготовка менеджерів електронного навчання до управління ІТ інфраструктурою освітнього закладу
18496 Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
10653 Перспективи впровадження різних моделей змішаного навчання у післядипломній педагогічній освіті
13140 Професійні мережі розвитку вчителів
3970 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
24404 Е-навчання асистентів учителів у післядипломній педагогічній освіті
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
19820 Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
14541 Умови впровадження відкритого он-лайн навчання в післядипломній педагогічній освіті
10718 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів
13139 Впровадження технологій змішаного навчання для створення відкритої післядипломної педагогічної освіти
12430 Мобільні технології у післядипломній педагогічній освіті
8546 Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання у сучасній школі
4549 Створення освітніх електронних ресурсів
13141 Індивідуальне навчання та професійний розвиток педагогічних кадрів за кредитно-модульною організацією підвищення кваліфікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій
3970 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій
10255 Психолого-педагогічні основи адаптації вчителів до використання інформаційних технологій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
23698 Проект міського ресурсного центру дистанційного навчання та самоосвіти вчителів
23066 Моделі відкритої освіти та соціальної комунікації школи
20276 Використання ІКТ для організації освітньої співпраці.
15677 Методика використання інтерактивних он-лайн вправ для формування медіаграмотності учнів
18496 Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ
14400 Модель перевернутого класу для навчання вчителів
14098 Формування ІКТ компетентності вчителів на індивідуальному, суспільному, державному рівнях
12919 Дистанційний екстернат для учнів 5-11 класів, які проживають в зоні АТО і неконтрольованій території України
14426 Упровадження е-навчання в післядипломній педагогічній освіті
12434 Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті
13143 Змішані моделі навчання у післядипломній педагогічній освіті
6555 Використання Інтернет для професійного розвитку вчителів та навчання обдарованої молоді
6558 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів
8840 Створення мережевих спільнот для професійного розвитку педагогів
3976 Удосконалення післядипломної педагогічної освіти на основі впровадження ІКТ
3977 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін
10254 Освітній портал як складова освітньо-інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону
3965 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
19 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
47 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту

Дослідно-експериментальна робота (12)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Рік
12 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 - Reestr.pdf не встановлено
13 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 - Reestr.pdf не встановлено
14 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі 13 ЗНЗ - Reestr.pdf не встановлено
49 «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток». СЗШ №104 імені Олега Ольжича - Реєстр_Шапаренко.pdf не встановлено
50 «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва». СЗШ № 66 - Реєстр_Шапаренко.pdf не встановлено
72 «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи» КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області - document не встановлено
121 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено
122 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства СЗШ № 81 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено
123 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено
141 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено
142 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено
143 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf не встановлено

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
342 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
431 Лідерський модуль - document 28.04.2015
1047 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1660 Інше - document 01.03.2017
1675 Модуль з ІКТ - document 23.03.2017
1676 Інше - document 26.05.2017
1855 Інше - document 10.06.2017
1924 Інше - document 06.12.2017
2692 Інше Інший модуль document 14.12.2018
2693 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 14.12.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
693 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
1286 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
19555 Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6572 Використання Інтернет сервісів
6581 Впровадження електронних засобів навчального призначення
8296 Навчально-методичний посібник дистанційних курсів за моделлю навчання «Один учень – один комп’ютер»
6686 Упроваждення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (5 курс) Магістр Денна 10 5 26.11.2016
283 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (6 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не оцінено 25.11.2016

Затверджені робочі програми (2)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
6248 Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи Денна Магістр 2477/17 07.09.2017
6854 Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи Денна Магістр 0289/18 15.01.2018

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
264 вчителі математики I 2 3 2015-2016
265 вчителі математики I 2 3 2016-2017
432 ПМ01-02, ПМ01-04, ПМ01-06 I 2 3 2017-2018
643 Учителі математики I 2 3 2018-2019