Додаткові відомості

Освіта
Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1991
Перелік місць роботи
Національний авіаційний університет, заступник декана факультету лінгвістики і права з навчальної роботи
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Олексія Плюща в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століть
Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
19 2 1 2019.10.16 10:06:38 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2808 КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Біблійні мотиви як жанротворчий чинник у спадщині Стефана Цвейга: комунікативний аспект м. Миколаїв document
2811 Культурні і оздоровчі аспекти харчування "Фуршет Марії Матіос": синкретизм ментального/художнього/сексуального Гданськ, Польща document
2810 Літературний процес: трансгресії революції Категорія творчої еволюції: синкретичні виміри Київ document
207 Міжнародна Інтердисциплінарна наукова конференція 'Людини - Культура - Здоров'я' Утома в художньому тексті: синкретизм духовного і тілесного (на матеріалі української прози межі ХІХ – ХХ ст.) Гданськ document
209 Міжнародна інтердисциплінарна конференція 'Історія - інтерпретація - рецепція' АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИХ ВІЗІЙ МИКОЛИ ГОГОЛЯ Республіка Польща, Гданськ document
206 VI Міжнародна наукова конференція 'Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів' Формування теоретико-літературних компетентностей і структура програми зовнішнього незалежного оцінювання 2014-2016 рр. Київ document
208 Міжнародна науково-практична конференція 'Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти' МОДЕЛІ МІЖРОДОВОГО СИНКРЕТИЗМУ В ПОЕМАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
2348 Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
1735 Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник
2050 Стильовий синкретизм у системі індивідуальних стилів письменників другої половини ХІХ століття
1747 Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу
1749 Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського
2028 Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка)
1744 Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
11550 Епічність драматургії Володимира Винниченка в аспекті міжродового синкретизму
4865 Історичні і літературні параметри кобзарства як культурологічного феномена: Шевченкова інтерпретація
1849 Синкретичність індивідуально-стильової реалізації жіночого наративу в альманасі «Перший вінок»
1747 Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу
1749 Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
4 Комісія з української літератури науково-методичної ради з питань освіти МОН України document 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
402 Лідерський модуль - document 20.04.2016
694 Фаховий модуль (стажування) - document 06.11.2013
2589 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
2618 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.05.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
164 Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст Міжнародний науковий круглий стіл (за підтримки Посольства Китайської Народної Республіки в Україні) Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10
165 Японія і ООН: 60 років співробітництва Японії в Організації Об’єднаних Націй Лекція радника-міністра Посольства Японії пана Мічіо Харада, фотовиставка м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.11.2016 10
167 Літературний процес: становлення ідентичностей Міжнародна наукова конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.04.2016 10
183 Всеукраїнська наукова конференція – ІХ щорічні Грінченківські читаття«БОРИС ГРІНЧЕНКО – ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ» Конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 09.12.2016 10
194 Круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрантів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» Круглий стіл м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.12.2016 10
195 Всеукраїнський круглий стіл «Від словника Грінченка до сучасних лексикографічних систем» круглий стіл м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 08.12.2016 10

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
264 Університетські студії: Я - студент,Вступ до спеціальності,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 3322 27.09.2016
364 Університетські студії: Вступ до мовознавства,Вступ до літературознавства,Я - студент,Лідерствослужіння Денна Бакалавр 2461 27.09.2016
502 Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1034 02.12.2015
612 Університетські студії Денна Бакалавр 2871 27.09.2016
711 Університетські студії: Я - студент,Основи реклами,Основи PR, Ораторське мистецтво, Лідерствослужіння Денна Бакалавр 1034 02.12.2015
4755 Університетські студії Денна Бакалавр 0970/17 14.09.2017
4852 Університетські студії Денна Бакалавр 1069/17 04.09.2017
5366 Університетські студії Денна Бакалавр 1586/17 04.09.2017
6968 Семіотика тексту: Міфологія і фольклор Денна Магістр 0403/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
66 Кафедра української літератури і компаративістики 4,6 20.05.2016
1094 Кафедра української літератури і компаративістики 4,97 12.01.2017
1951 Кафедра української літератури і компаративістики 4,87 26.12.2018

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
108 Квест до Дня української мови «Мовний марафон»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка 922-kvest-do-dnia-ukrainskoi-pysemnosti-ta-movy-movnyi-marafon.html 09.11.2017
110 Проект «Не за спиною. Жінки письменниці – дружини письменників»link особиста участь Мистецький арсенал podii.html 19.05.2017
373 День Інституту філологіїlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка 702-sviato-do-dnia-instytutu-filolohii.html 15.03.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
288 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Університет Грінченка 20.02.2018