Додаткові відомості

Освіта
Путивльське педагогічне училище ім. Героя Радянського Союзу С.В.Руднєва, 1982;
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1988
Перелік місць роботи

1982-1984 - Кодрянський дитячий садок Макарівського р-ну Київської області

1988-1991 - Дошкільний навчальний заклад № 159 Шевченківського р-ну м. Києва

1991-2002 - Дошкільний навчальний заклад № 77 Шевченківського р-ну м. Києва

2002-2006 - Спеціалізована школа-дитячий садок І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови "Школярик" Шевченківського р-ну м. Києва

з 2006 - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток дошкільних закладів у сільській місцевості України (1945-1991 рр.)
Громадська активність
- Член конкурсної комісії за напрямом "Здорова дитина" з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти (Наказ ДОНмолодьспорту м. Києва від 26.01.2018 № 48)
- Член організаціного комітету проведення міського заходу "Панорама проєктів "Новий дитячий садок очима дітей, батьків та педагогів" (Наказ ДОН від 15.02.2019 № 42)
- Член конкурсної комісії міського конкурсу проєктів "Сучасний Київ для дошкільнят" (Наказ ДОН м. Києва від 27.01.2020 № 15)
- Член конкурсної комісії міського конкурсу на краще освітнє середовище в закладах дошкільної освіти "Освітній простір без обмежень" (Наказ ДОН м. Києва від 27.03.2020 № 68)
- Член конкурсної комісії з правом дорадчого голосу на зайняття вакантних посад керівників закладів дошкільної освіти міста Києва (Наказ ДОН м. Києва від 28.05.2020 № 88)
- Член редакційної колегії щомісячного науково-методичного журналу МОН України "Дошкільне виховання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.09.23 11:15:36 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7018 Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії Майстер-клас як вид підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти м. Переяслав document
6966 Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики Базовий компонент дошкільної освіти про компетентність дитини в безпечній поведінці КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ document
6830 Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 до 30-ї річниці Незалежності України) Загальнопедагогічні поняття й терміни в системі педагогічного знання: від «дитячого садка» до «закладу дошкільної освіти» м. Київ, ДНПБ УКРАЇНИ ім. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО document.pdf
6832 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога Екстрено організоване дистанційне навчання педагогів закладів дошкільної освіти: від супротиву до сприйняття ІПО КУБГ document.pdf
6936 Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи Особливості проведення логоритмічних занять в умовах інклюзивного закладу дошкільної освіти ІПО КУБГ document.pdf
6222 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міського повсякдення Життєтворчість Олександра Олеся в спогадах сестер: київський період КУБГ, м. Київ document.pdf
6834 Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ Роль і завдання особистості вчителя початкових класів у розвитку базових людських цінностей м. Київ document
6833 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Заохочення можливості навчання педагогів закладів дошкільної освіти впродовж професійної діяльності КУБГ, м. Київ document
6835 Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах Безперервна освіта дорослих: реалізація права кожної повнолітньої особи ІПО КУБГ document
3075 Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів Готовність вихователя закладу дошкільної освіти до виявлення потенціалу дитини Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ document
2389 Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи Конкурентоспроможність закладів дошкільної освіти як умова задоволення потреб в якісних освітніх послугах НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ document
2644 Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні Основні особливості функціонування сільських дошкільних закладів України (1945-1991 рр.) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький document
1844 Досвід. Креативність. Новаторство Управління ресурсами: гнучкість, мобільність, ефективність м. Київ document
1843 Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі ІППО КУБГ document
1812 Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві Уміння педагога користуватися категорією прощення Українське товариство Януша Корчака Кловський ліцей № 77 м. Київ document
1811 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього Адаптування молодого вихователя-методиста дошкільного навчального закладу до професійно-соціального середовища НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31314 Исследование уровня эмоционального интеллекта воспитателей-методистов учреждений дошкольного образования

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
36961 Дослідження функціонування сільських дошкільних закладів України в період з 1945 по 1963
10310 Софія Русова про організацію дошкільного виховання в сільській місцевості
6286 Питання фізичного виховання дітей сільських дошкільних закладів України на сторінках журнала «Дошкільне виховання» (70-80 рр. ХХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
36961 Дослідження функціонування сільських дошкільних закладів України в період з 1945 по 1963
14312 Роль сільських жінок у розвитку суспільного дошкільного виховання України (ІІ пол. ХХ ст.)
3734 Автентичні джерела дослідження розвитку сільських дошкільних закладів України у період з 1945 по 1991 роки
12174 Дошкільні заклади сільської місцевості України (ІІ пол. ХХ ст.) : огляд положень та визначення понять
3733 Здоров’я дітей та фізичне виховання у сільських дошкільних закладах України: історичний аспект
3371 Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.)
3358 Курсова та семінарська перепідготовка працівників сільських дошкільних закладів у другій половині ХХ ст.
3357 До питання про організацію перших вітчизняних сільських дитячих дошкільних закладів в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
13841 Самоосвіта вихователів сільських дошкільних закладів України у 50-70-х роках ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (52)

ID Назва Рік
36968 Майстер-клас як вид підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти
36947 Базовий компонент дошкільної освіти про компетентність дитини в безпечній поведінці
36605 Загальнопедагогічні поняття й терміни в системі педагогічного знання: від «дитячого садка» до «закладу дошкільної освіти»
36519 Особливості проведення логоритмічних занять в умовах інклюзивного закладу дошкільної освіти
31714 Вишеньки-черешеньки. Конспект заняття для дітей середньої групи
29597 Роль і завдання особистості вчителя початкових класів у розвитку базових людських цінностей
28081 Безпека дитини: компетентнісний підхід
26196 Відкриваємо дітям світ архітектури. Круглий стіл з авторами програми "Я-киянин"
25683 Безперервна освіта дорослих: реалізація права кожної повнолітньої особи
24468 Конкурентоспроможність закладів дошкільної освіти як умова задоволення потреб в якісних освітніх послугах
19938 Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі
20229 Уміння педагога користуватися категорією прощення
22471 Адаптування молодого вихователя-методиста дошкільного навчального закладу до професійно-соціального середовища
19937 2017- рік Півня!
18148 Рекурентна освіта вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах мегаполісу
16638 Професійність музичного керівника і вихователя як умова успішної адаптації дитини раннього віку до дитячого садка
15087 «Батьківщина без мене обійтися може, я ж без неї – ні» (думки Василя Сухомлинського про громадянське виховання дітей)
18873 Оздоровлення дітей влітку в дошкільних закладах України (50-60 рр. ХХ ст.)
15317 Український дитячий садок за Софією Русовою
14479 Діалогові формати роботи з батьками вихованців дошкільних навчальних закладів як педагогічна проблема
15084 Лекція як засіб створення атмосфери співпраці викладачів зі слухачами курсового підвищення кваліфікації
14062 Використання в дошкільному закладі самоката як засобу розвитку фізичної сили і витривалості дитини
13820 Організація роботи дошкільних закладів сільської місцевості України: погляд крізь роки
11444 Принципи організації освітньої роботи з дітьми за програмою «Я-КИЯНИН»
10199 Інноваційний розвиток дошкільних навчальних закладів України: правове забезпечення
10192 Джерело розвитку обдарованості - родинна любов
3454 Костянтин Ушинський про ідею дитячих садків у “Загальній скарбниці педагогічних надбань людства”
3735 Освіта дітей дошкільного віку у сільських районах України: традиційні та альтернативні форми здобуття
6336 Роль громадських оглядів у розвитку сільських дошкільних закладів України та інших республік радянського простору в 60-70-ті роки 20-го століття
3204 Удосконалення розвитку дошкільних навчальних закладів сільських районів у контексті оновленого змісту дошкільної освіти в Україні
12173 Сільські дошкільні заклади України у Всесоюзному громадському огляді: історичний контекст
30597 Софія Русова про організацію сільського дошкільного виховання
3899 Формуємо образ сучасного дошкільного закладу: на прикладі роботи ДНЗ №518 м. Києва
1247 Про успіхи інноваційної діяльності дошкільних закладів столиці
2135 Участь сільських дошкільних закладів у педагогічних експериментах: погляд в історію
12819 Автобусна подорож. Конспект заняття для дітей третього року життя
5514 Сільські дошкільнята і школярі під одним дахом: роздуми з приводу набутого досвіду
2585 Станіслав Шацький про організацію життя дітей в умовах села
2289 Особливості роботи сільських опорних дошкільних закладів у другій половині ХХ ст.
6690 Деякі аспекти музичного виховання в дошкільних закладах України (50-ті роки ХХ ст.)
4268 Оформлення виставки художньої творчості дітей
3123 Розбудова суспільного дошкільного виховання у сільських районах України в перші повоєнні роки
10182 Відкриваємо мистецтво в собі
10181 Вже мирних літ немало відшуміло
16672 Сорока-Білобока на гостинах у Півника. Конспект заняття для дітей третього року життя
18116 Василь Сухомлинський і сучасність - стежинки духовності малого українця
30596 Історія ялинкової іграшки
5220 Свято, на яке мають право і дошкільники
30593 Січневий мороз наступає, а Водохреща дітей на річці збирає. Конспект заняття з фізкультури для дітей старшого дошкільного віку
2600 Еволюція ялинкової іграшки, або ритуальні «обов’язки» новорічних і різдвяних іграшок
30786 Школі-дитячому садку "Школярик" виповнилося 35 років
15389 Казка про короля Пензля і його трьох синів. Конспект заняття для дітей третього року життя

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
120 Кафедра дошкільної і початкової освіти 57216490235 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216490235&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
318 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної і початкової освіти 1.74 10 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmila_Melenets

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
35 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
197 разова участь грудень 2017 1

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1046 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1504 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2533 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3351 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
3413 ІКТ Інший модуль Сертифікат Меленець .pdf 25.06.2019
3680 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4692 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
4789 інше Інший модуль document 18.08.2020
5323 інше Інший модуль document 21.05.2021
5408 інше Інший модуль document 20.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
667 Міська школа вихователів-методистів ДНЗ м. Києва зі стажем роботи до 3-х років постійно діючий семінар ІППО, 22.06.2016 1
668 Міська школа вихователів-методистів ДНЗ м. Києва зі стажем роботи до 3-х років постійно діючий семінар ІППО 30.08.2016 1
669 Міська школа вихователів-методистів ДНЗ м. Києва зі стажем роботи до 3-х років постійно діючий семінар ІППО 14.09.2016 1
1310 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2
1341 "Нова українська школа - новий дитячий садок" конференція Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 20.11.2018 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
8359 Дитячий садок. Накази з питань основної діяльності

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
27983 Термомозаїка - гра зі строкатої суміші різнокольорових елементів
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
20989 «Hama»-мозаїка: програма та методичне забезпечення художньо-продуктивної діяльності дітей дошкільного віку
9952 Про роботу працівників під час припинення функціонування дошкільного навчального закладу. Про підготовку та проведення Тижня дитячої книги. Накази
1130 Мистецтво керівництва педагогічною радою
6717 Технології раннього навчання читання
9836 Контроль та оцінка досягнень трирічної дитини у практиці гуманістичної парадигми дошкільної освіти

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2451 Кафедра дошкільної і початкової освіти 4,5 25.11.2019
3306 Кафедра дошкільної і початкової освіти 4,4 30.11.2020

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
245 вихователі ДНЗ з вищою та середньою освітою I 2 3 2015-2016
246 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
397 ДШ02-02 I 2 3 2017-2018
628 Вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
207 Щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти м. Київ 17.05.2017