Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1983
Перелік місць роботи

     Вчитель Терноватської восьмирічної школи
Сахновщинського району Харківської області (1977-1978); 

Асистент, старший
викладач кафедри історії України Донецького державного університету; 

Докторант
історичного факультету Київського Національного університету імені Тараса
Шевченка (1994-1997); Старший, провідний 
науковий співробітник, вчений секретар Спеціалізованої ради Відділення
релігієзнавства Інституту філософії НАН України імені Григорія Сковороди
(1997-2001); 

Завідувач кафедри країнознавства, декан факультету міжнародних
відносин, перший заступник директора Інституту славістики та міжнародних
відносин Київського славістичного університету (2001-2005); 

Перший заступник
директора Інституту міжнародних відносин 
Київського міжнародного університету ; 

Завідувач сектору стратегічного
партнерства Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
України, член спецради за спеціальністю геополітика; 

Державний експерт
Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, член
спецради за спеціальністю регіональна безпека (2007-2008); 

Завідувач кафедри
всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка (2008-2013),
голова спеціалізованої вченої ради з всесвітньої історії та історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка; Директор Державного інституту молодіжної
політики при Міністерстві молоді та спорту України (2013-2015); Професор
кафедри всесвітньої історії  з 2015 р.

Теми дисертацій (захищених)
Православна церква в Україні: соціально-релігійний аспект
Громадська активність
Член Народного Руху України (1995-1999), член Комітету з присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка з 2014 р.

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 2 1 2020.01.13 09:38:29 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
553 Дев'яті Богданівські читання Еволюція соціальної бази 'Руського міра' в нових незалежних державах пострадянського простору (1991-2015 рр.) м. Черкаси document
554 Шості Гуржіївські історичні читання Еволюція православ'я в країнах пострадянського простору м. Черкаси document
555 Україна і Захід: сучасна динаміка та перспективи Українська ідентичність: між Росією і Заходом м. Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
28295 Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія : монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
25129 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25129 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
27880 Політичні та етнокультурні передумови автономістських рухів у православній церкві Бессарабії (ХІХ-поч.ХХ ст)
25129 3-тя Залізна стрілецька дивізія Армії УНР у 1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового повсякдення вояцтва
20236 Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку ХХ століття
20241 Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку
20238 Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
22324 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
22375 Православна церква в Бессарабії на етапі російської революції та початку румунської окупації (1917-1919 рр.)
20235 Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції
20240 Формування новітньої інтеграційної стратегії України: альтернативний та сингретичний підходи
20227 Україна між Росією та ЄС: пошук пріоритетів стратегічного розвитку

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
470 Історико-філософський факультет Кафедра всесвітньої історії 0 5 31.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Hennadij_Nadtoka

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
313 Лідерський модуль - document 20.10.2016
635 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2017
812 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
3916 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (9)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2637 Практикум експерта-міжнародника Денна Магістр 0527 23.03.2016
2639 Історія Європейського союзу Денна Магістр 1170 07.10.2015
2714 Історія Росії Денна Бакалавр 3123 27.09.2016
2715 Теорія і методологія історичного регіонознавства Денна Магістр 3126 27.09.2016
2716 Теорія і методологія історичних досліджень Денна Магістр 3323 27.09.2016
4510 Регіони світу: політичний та соціально-економічний вимір Денна Магістр 0765/17 03.02.2017
6106 Теорія та методологія регіонознавчих досліджень Денна Магістр 1891/17 19.09.2017
6107 Теорія і методологія історичних досліджень Денна Магістр 1892/17 19.09.2017
6116 Історія Росії Денна Бакалавр 1901/17 19.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
527 Кафедра всесвітньої історії 4,61 30.12.2016
1304 Кафедра всесвітньої історії 4,57 12.01.2017
2137 Кафедра всесвітньої історії 4,50 27.12.2018
2717 Кафедра всесвітньої історії 4,66 28.12.2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
42 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017