Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка у 2011 році за спеціальністю «Дошкільне виховання», отримавши кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки та психології.
Перелік місць роботи
2011 по 2012 роки асистент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2012 викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50-80-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
37 3 0 2021.09.20 10:23:41 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6957 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6956 ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Підготовка вихователів до формуванняя предметно-перетворювальної компетенції: виклики часу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5518 Нові вектори програми "Дитина" Створення середовища зростання сучасної дитини: предметний і соціальний світ Київський університет імені Бориса Грінченка document
5382 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Розвиток навичок конструювання та дизайну у майбутніх педагогів дошкільної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5383 НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ - КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР document.pdf
5299 Забезпечення якості вищої освіти у країнах європейського союзу Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до здійснення художньо-творчої діяльності з дітьми Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4514 "Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах" Смислоціннісні аспекти трудової діяльності дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
6959 Всеукраїнська науково практична конференція "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" Трудове виховання дітей дошкільного віку у контексті завдань НУШ м.Старобільськ document
6958 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" - Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України document
3705 "Особистість у просторі виховних інновацій" Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку Інститут проблем виховання НАПН України document
1392 Current issues and problems of social sciences Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках Kielce document
1165 Використання спадщини С.Ф. Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Трудове виховання як засіб формування почуття патріотизму у дітей дошкільного віку у 50-60 р. ХХ сторіччя Прилуки document
1164 Actual problems of scince and education (APSE - 2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s -80s of the 20th century) BUDAPEST document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
32984 Методичний супровід здійснення трудового виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
32024 Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку
25052 Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку
19457 Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів
14724 Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century)
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
33056 Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО
32024 Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку
31880 Підготовка студентів до проведення рухливих ігор в освітньому процесі закладу дошкільної освіти: методичне вираження
29655 Художня праця як засіб формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку
22418 Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси
20836 Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття
18723 Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
14355 Педагогічна преса дошкільного спрямування 50-80рр ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
32292 Гурток не для галочки
31556 Програмне забезпечення дошкільної освіти: український та європейський досвід
32889 Світосприйняття дитини крізь скло чарівних окулярів Всеволода Нестайка
15165 Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках
14727 Трудове виховання дітей дошкільного віку у першій половині ХХ століття
9697 Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
4716 Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження
14723 Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття
14722 Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом
5633 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
127 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 2 1.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Liticenko

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
194 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
55

Машовець Марина Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
директора з науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту.

"Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у педагогічній пресі (50-80-ті роком ХХ століття)"/ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Навчалась в аспірантурі Київського Університету імені Бориса Грінченка на денній формі навчання у 2012-2015 роках Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
809 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1434 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1552 Фаховий модуль (стажування) - document 10.04.2017
3220 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3572 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
4229 інше Інший модуль Сертифікат Літіченко Олена.pdf 29.05.2020
4338 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5107 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5432 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
10 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
453 Мистецьке рукоділля (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 397 03.06.2019
524 Основи природничо-математичних наук з методикою (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
754 Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6159 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7541 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7542 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7704 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8199 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 10.12.2020
8653 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8869 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
107 Кафедра дошкільної освіти 2.8 20.05.2016
750 Кафедра дошкільної освіти 4,3 31.12.2016
1233 Кафедра дошкільної освіти 4,33 12.01.2017
2077 Кафедра дошкільної освіти 4,35 26.12.2018
3023 Кафедра дошкільної освіти 4,50 28.12.2019
3847 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
551 Майстер-клас "Місто майстрів" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
79 Лазаренко Валерія Валентинівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II - 2020