Додаткові відомості

Освіта
Харківський державний університет, 1993 р.
Перелік місць роботи
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.);
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
Участь у програмі Спілки жінок України "Миротворчість в Україні: роль жінок",
фото http://www.ex.ua/edit_storage/724966367499
Науковий керівник секції "Педагогіка" КПНЗ "Київська МАН учнівської молоді"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
59 3 2 2019.10.18 09:06:14 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
204 Українське православ`я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Церковнопарафіяльне шкільництво в умовах модерних трансформацій другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: гендерний вимір Черкаси document
203 Черкаський історіографічний симпозіум, присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського Історичний наратив Михайла Грушевського: рефлексії крізь призму гендерного підходу Черкаси document
205 Мужское и женское: сотрудничество и конфронтация Свобода от обязанностей», или гендерные интерпретации высшего образования для женщин в Российской империи Россия г. Санкт-Петербург document
202 Черкаському національному університету ім. Б.Хмельницього - 95: історія та сучасність Витоки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: традиції підготовки педагогів у Черкассах на початку ХХ ст. Черкаси, 2016 document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7995 Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24369 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
25774 Освіченність і шкільництво у Візантії: суспільні очікування і дидактичні завдання
25780 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в російській імперії
20650 «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця
25770 «Трудове життя дало вам учену славу», Олександра Яківна Єфименко ─ науковиця модерної доби
25772 Гендерні особливості середньовічної медицини Європи: жінка-цілителька
23723 Освітній простір Європи доби просвітництва: дискусії щодо гендерних параметрів навчання
15215 Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
17689 Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015. – 112 с.
25775 Жіноча освіченість і виховання середньовічної Європи: міркування сучасників
17672 Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії)
11600 Жіноча історія і "анропологічний поворот» у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів
11601 Становлення «історії жінок» як наукового напряму на Заході: досягення і перспективи
7564 Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії
7565 Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції і регіональні особливості
7562 Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
25769 Історична антропологія як новітня парадигма історіописання
25768 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
23254 Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії
21226 Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії
22248 Гендерні студії як осмислення культурного розмаїття соціуму
22316 Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій
21683 Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко)
22325 Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії
21696 Європейські університетські студії жінок у контексті гендерних трансформацій у науці (друга половина ХІХ ст.)
17667 Практика гендерних студій у США: рецепція досвіду українськими дослідниками
10497 Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу
11609 Гендерний вимір Великої війни: фінал емансипації жіноцтва
11600 Жіноча історія і "анропологічний поворот» у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів
9927 Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір
11607 «Нова історична наука» в США після Другої світової війни: напрямки і представники
11417 Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
7616 Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій
11598 Повсякдення на вищих жіночих курсах в умовах Першої світової війни
7979 Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії
4861 Студенство університету св. Володимира доби Шевченка: соціокультурний портрет
4564 Вплив ідей К.Д. Ушинського на формування генерації «нових жінок» у російській імперії
4806 Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів
514 Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження
512 Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.)
509 Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
16 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2016
465 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
499 Лідерський модуль - document 03.02.2016
1526 Модуль з ІКТ - document 20.10.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
11610 Зарубіжна історіографія всесвітньої історії. Навчальний посібник для спеціальності "історія"
8007 Макромодуль ІІІ. Історія освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24457 Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.): навчальний посібник
19917 Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література)

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
7276 Освітологія: фахова підготовка
4493 Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник
7984 Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2636 Новітня історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 1167 07.10.2015
2638 Зарубіжна історіографія всесвітньої історії Денна Магістр 0526 23.03.2016
2706 Середньовічна історія країн Європи та Америки Денна Бакалавр 3117 27.09.2016
2709 Історіографія всесвітньої історії Денна Бакалавр 3124 27.09.2016
2710 Новітня історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 3125 27.09.2016
4554 Жінка у історії світової культури Денна Бакалавр 0790/17 03.02.2017
6109 Новітня історія країн Європи і Америки Денна Бакалавр 1894/17 19.09.2017
6110 Середньовічна історія країн Європи та Америки Денна Бакалавр 1895/17 19.09.2017
6117 Історіографія всесвітньої історії Денна Бакалавр 1902/17 19.09.2017
6120 Середньовічна історія Західної цивілізації Денна Бакалавр 1905/17 19.09.2017
7220 Новітня історія Західної цивілізації Денна Бакалавр 0655/18 02.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
526 Кафедра всесвітньої історії 4,81 30.12.2016
1084 Кафедра всесвітньої історії 4,83 12.01.2017
1938 Кафедра всесвітньої історії 4,47 26.12.2018