Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний університет імена Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка кафедра культурології та кіно-, телемистецтва
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів
Громадська активність
наповнення сайту кафедри журналістики та нових медіа, http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-..., заступник завідувача з соціально-гуманітарних питань

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2020.01.11 09:39:04 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4843 Журналістика та реклама : вектори взаємодії Storytelling transmeia в аудіовізуальному контенті Київ КНТЕУ document
4965 Як викладати журналістику конфлікту тренінг за підтримки посольство США Київ document
4847 Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної та віськової агресії РФ проти України Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання Львів ЛНУ імені Івана Франка document
3941 V Міжнародний форум "Інформаційна безпека : актуальні тренди 2018" Аудіовізуальна безпека Київ, Університет Грінченка document.pdf
3462 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (25 жовтня 2018 р., м. Вінниця) МОЖЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В TRANSMEDIA STORYTELLING Вінниця document
3531 Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ У КОНТЕКСТНОМУ НАВЧАННІ ЖУРНАЛІСТІВ м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
3793 Історико-літературна науково-практична конференція «250 років від початку Коліївщини: оцінки, дискусії, проблеми інтерпретації» Інтерпретація історичних фактів як інструмент пропаганди в радянському кіномистецтві (на прикладі кінострічки Івана Кавалерідзе «Коліївщина», 1933 ) м. Киів НВК"Домінанта"\ document.rar
1771 Роль суспільних комунікацій та масмедіа в європейській інтеграції Репортаж в конвергентній журналістиці ПОЛЬЩА, ЧЕНСТОХОВЕ document.pdf
1772 Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід Репортажний відеоконтент в соціальних мережах Одеса document.pdf
1770 Літературний процес: трансгресії революції Особливості використання відеоконтенту в конвергентних медіа Київ document.pdf
976 Журналистыка-2015 тенденции развития телерепортажа в формате экранного зрелища Минск document
977 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Використання міждисциплінарного підходу у викладанні фахових дисциплін в процесі професійної підготовки телерепортерів Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
27575 Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання
12701 Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера)

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
27575 Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання
24291 Телевізійний спецрепортаж в сучасному медіапросторі
15376 Журналістська освіта : теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів
12701 Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера)
13683 Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
25552 Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling
26012 Міждисциплінарні зв’язки у контекстному навчанні журналістів
15365 Репортаж в телеконтенті глобальних медіа
15299 Футбол як екранне видовище
7587 Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
248 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0 5 06.06.2019 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Lisnevska2

Підготовка творчих проектів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 Ролики для Міжнародного вокально-хорового фестивалю «Хай пісня скликає друзів» в рамках мистецького проєкту «Схід+Захід=Мир» під патронатом ЮНЕСКО Україна, Чернівці document 14.05.2019

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (7)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
56 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2016 3
325 Модератор соціального проекту від кафедри журналістики та нових медіа 2017 10
329 Координатор конкурсу журналістської творчості "Нові в медіа" (м. Київ) 2017 10
330 Лектор тренінгів з медіабезпеки (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
332 Тренер Медіашколи (Університет Грінченка, м. Київ) 2017 10
334 Координатор інформаційного проекту "Щоденник Грінченківської декади" 2017 5
353 Проект "Медіашкола Університету Грінченка" 2017 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
801 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1152 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1294 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2016
1630 Інше - document 01.03.2017
2836 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат Лісневська.pdf 21.04.2018
3312 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3661 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
587 Круглий стіл на тему «Сучасна журналістика в умовах інформаційного протистояння» Круглий стіл Університет Грінченка 16.11.2016 2
592 Медіашкола Університету Грінченка Тренінги, майстер-класи Університет Грінченка 26.11.2016 2
615 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС "БЕРЕЗНЕВІ МІСТЕРІЇ" Конкурс Університет Грінченка 19.03.2016 2
685 Проект «Ми у майбутньому» відео-проект магістрантів Університет Грінченка, Інститут журналістики 07.12.2016 2
687 програма "Ранок по-київські" інтерв'ю в студії телеканал ТРК «Київ» 16.11.2016 2

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
27 IX Міжнародний вокально-хоровий фестиваль-конкурс "Хай пісня скликає друзів" Музичний м.Чернівці, Україна document 23.04.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4057 Мистецтво телевізійного репортажу

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
533 Формати репортерських проектів (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
573 Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5410 Інститут журналістики Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
605 Глобальна тележурналістика Денна Магістр 1602 27.09.2016
608 Режисура з практикумом Денна Магістр 3292 27.09.2016
609 Монтаж: теорія і практика Денна Магістр 1759 27.09.2016
786 Режисура з практикумом Денна Магістр 1257 13.04.2016
3889 Технологія підготовки огляду: Технологія підготовки телевізійного огляду Денна Магістр 0154/17 03.02.2017
4467 Практикум з режесури та сценарної майстерності Денна Магістр 0726/17 03.02.2017
4468 Монтаж: теорія і практика Денна Магістр 0727/17 03.02.2017
6100 Режисура з практикумом Денна Магістр 1885/17 04.09.2017
6101 Монтаж: теорія і практика Денна Магістр 1886/17 04.09.2017
6923 Технологія підготовки огляду: Технологія підготовки телевізійного огляду Денна Магістр 0358/18 15.01.2018
6936 Теорія і практика монтажу Денна Бакалавр 0371/18 15.01.2018
6937 Основи фото та відеозйомки: Основи відеозйомки та монтажу Денна Бакалавр 0372/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
546 Кафедра журналістики та нових медіа 4,45 30.12.2016
1230 Кафедра журналістики та нових медіа 4,50 12.01.2017
2074 Кафедра журналістики та нових медіа 3,60 26.12.2018
3010 Кафедра журналістики та нових медіа 4,39 28.12.2019

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
597 ЖУРб-2-16-4.0д II 5 5 2017