Додаткові відомості

Освіта
Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1976 рік
Перелік місць роботи
Київський славістичний університет, Інститут славістики та міжнародних відносин, доцент, завідувач кафедри країнознавства
Теми дисертацій (захищених)
Давньоруський чоловічий костюм Х-ХІІІ ст. (за археологічними, писемними та образотворчими джерелами)
Громадська активність
Член Української Асоціації зовнішньої політики
посвідчення №0061

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 3 0 2021.09.21 10:03:39 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6068 Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю Україна у зовнішній політиці королівства Норвегія (2014-2019 рр.) м.Київ document.pdf
5930 Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» м.Київ document.pdf
5929 Міжнародна наукова конференція "Україна в сучасному світі" "Посли до інших народів": ризики посольської діяльності у Візантійській імперії" м. Суми document.pdf
5924 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика». Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки. м. Суми document.pdf
5919 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу. м. Дніпро document.pdf
5918 Регіональна науково-практична конференція"Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини " Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні м. Київ document.pdf
5783 Міжнародна науково-практична конференція присвячена 70-й річниці заснування ООН Роль ООН у вирішенні міжнародних проблем Київ document.pdf
5782 Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю. Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики Київ-Черкаси document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
10248 Сербські народні пісні як відображення історії етносу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
19765 Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні
13128 Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем
13409 Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики
13144 Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
231 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Braichevska_Olena

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
297 Можливі сценарії трансформації архітектури європейської безпеки Фонд Конрада Аденауера Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
816 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
823 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1472 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
1938 Інше - document 06.12.2017
2922 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.01.2019
3012 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
4294 Інше Інший модуль document 07.10.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
49 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
52 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
674 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1086 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5369 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6529 Факультет права та міжнародних відносин Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6695 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6760 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6761 Факультет права та міжнародних відносин Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7245 Факультет права та міжнародних відносин Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
23 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,2 20.05.2016
968 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,38 12.01.2017
1831 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,40 26.12.2018
3038 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,03 28.12.2019
3504 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,32 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
87 КРб-1-16-4.0д I 2 3 2016-2017
527 КРб-1-16-4.0д II 5 5 2017 - 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
26 Ковальчук Юлія Олегівна IV Політичні науки I 2017