Додаткові відомості

Освіта
Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1976 рік
Перелік місць роботи
Київський славістичний університет, Інститут славістики та міжнародних відносин, доцент, завідувач кафедри країнознавства
Теми дисертацій (захищених)
Давньоруський чоловічий костюм Х-ХІІІ ст. (за археологічними, писемними та образотворчими джерелами)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 3 0 2020.01.11 09:04:58 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
13127 Історія українського мистецтва.
11891 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому
13154 "Нетрадиційні" іммігранти у Києві

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
20985 Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації
10248 Сербські народні пісні як відображення історії етносу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
19765 Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні
13128 Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем
13409 Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики
13144 Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
231 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 5 03.06.2019 https://www.researchgate.net/profile/Braichevska_Olena

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
297 Можливі сценарії трансформації архітектури європейської безпеки Фонд Конрада Аденауера Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
816 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
823 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1472 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
1938 Інше - document 06.12.2017
2922 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.01.2019
3012 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
49 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
52 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
674 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1086 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5369 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (11)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3494 Дипломатична та консульська служба Денна Бакалавр 0524 23.03.2016
3700 Університетські студії: Вступ до спеціальності ”Країнознавство” Денна Бакалавр 2483 27.09.2016
3706 Дипломатичний протокол і етикет Денна Бакалавр 1827 27.09.2016
3712 Методологія країнознавчих досліджень Денна Бакалавр 1819 27.09.2016
3713 Регіональна співпраця країн Центральної та Східної Європи і участь України Денна Бакалавр 1820 27.09.2016
3987 Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство Денна Бакалавр 0252/17 03.02.2017
3992 Дипломатична та консульська служба Денна Бакалавр 0257/17 03.02.2017
5150 Країнознавство: Країнознавство Денна Бакалавр 1370/17 04.09.2017
6444 Основи дипломатії та дипломатичної служби: Дипломатичний протокол та етикет Денна Бакалавр 2668/17 04.09.2017
7247 Виробнича, переддипломна практика Денна Магістр 0680/18 01.02.2018
7248 Виробнича практика Денна Бакалавр 0681/18 01.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
23 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,2 20.05.2016
968 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,38 12.01.2017
1831 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,40 26.12.2018
3038 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,03 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
87 КРб-1-16-4.0д I 2 3 2016-2017
527 КРб-1-16-4.0д II 5 5 2017 - 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
26 Ковальчук Юлія Олегівна IV Політичні науки I 2017