Додаткові відомості

Освіта
НПУ ім. М Драгоманова
2005 р.
Перелік місць роботи
Київський міський педагогічний коледж
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.03.30 12:23:49 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6041 ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" Правове регулювання мови та спілкування осіб з особливими потребами. КУ імені Б.Грінченка, Кафедра публічного та приватного права ФПМВ, на платформіGoogle Meet document.pdf
4753 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Особливості правового регулювання освіти в умовах децентралізації КУ імені Б. Грінченка document
4755 Круглий стіл: Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні Відображення міжнародних нормативно-правових актів про права людини в освітньому законодавстві України КУ імені Б.Грінченка document
2262 ІІІ школа з кримінального процесуально права України участь в роботі школи КУ імені Б. Грінченка document
2147 Наукові розвідки з актуальних проблем освітнього права Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в контексті реформи освітнього законодавства КУ імені Б. Грінченка document
2260 Круглий стіл: Актуальні проблеми освітнього права Нормативно-правове регулювання запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва КУ імені Б. Грінченка document
2261 Круглий стіл: Актуальні проблеми освітнього права Нормативно-правове регулювання запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва КУ імені Б. Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36292 1.2 Адміністративно-правове регулювання діяльності історико-культурних заповідників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
36641 Правовые аспекты информированного согласия пациента во время физиотерапии в Украине

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
19768 Реалізація прав на освіту: міжнародний аспект
17228 Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС
17268 Конвенція ООН про права дитини, її реалізація в національному законодавстві України: соціальний аспект
1968 Співпраця Всеукраїнського археологічного комітету з Київською крайовою інспектурою охорони пам’яток культури та мистецтва щодо охорони пам’яток мистецтва, культури та природи у Києві
608 Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва по охороні монастиря бернардинів у м. Ізяслав

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
338 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного та приватного права 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Baitaliuk

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
523 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1871 Інше - document 18.11.2017
4048 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4094 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4286 Інше Інший модуль Certificate2.pdf 15.04.2020
4697 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.11.2020
5171 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5184 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
45 Реалізація права на освіту в Україні круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.05.2016 2
47 Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх подолання круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 21.10.2016 2
57 Формування критичного мислення в процесі викладання навчальних дисциплін навчально-методичний семінар Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 12.10.2016 2
1082 круглий стіл «Права молоді на працю: проблеми та шляхи їх подолання» спільно з представниками Координаційної ради молодих юрист круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2017 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
381 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
5022 Факультет права та міжнародних відносин Верховенство права та правосуддя в Україні (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5024 Факультет права та міжнародних відносин Виборче право та виборча система (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6046 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1 курс, ПР) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6521 Факультет права та міжнародних відносин Конституційне право України (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6708 Факультет права та міжнародних відносин Місцеве самоврядування в Україні (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6844 Факультет права та міжнародних відносин Порівняльне конституційне право (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7159 Факультет права та міжнародних відносин Сучасні стандарти прав людини (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8357 Факультет права та міжнародних відносин Інформаційне право та ІКТ в галузі права (1 курс, ПР) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8378 Факультет права та міжнародних відносин Виборче право та виборча система (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
7 Кафедра публічного та приватного права 4,9 20.05.2016
931 Кафедра публічного та приватного права 4,12 12.01.2017
1627 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,83 22.12.2018
2621 Кафедра публічного та приватного права 4,69 28.12.2019
3419 Кафедра публічного та приватного права 4,95 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
79 ПРб-2-16-4.0д I 2 3 2016
519 ПРб-2-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
146 Чиж Дар'я Сергіївна III Право I 2020