Додаткові відомості

Освіта
2002 р. - закінчила з червоним дипломом Педагогічний коледж № 1 при Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка, бакалавр соціальної педагогіки;

2004 р. - закінчила з червоним дипломом Міжрегіональну академію управління персоналом, магістр психології;

2011 р. - закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, у січні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх" за спеціальністю 13.00.05 «соціальна педагогіка».
Перелік місць роботи
2007 - даний час - асистент, викладач, старший викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

2002 - даний час - координатор проектів з питань розвитку та захисту дітей та молоді, тренер-консультант, Голова виконкому Всеукраїнського громадського центру "Волонтер";

2002 - 2007 - викладач відділення соціальної педагогіки Педагогічного коледжу № 1 при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка;

2004 - 2006 - головний спеціаліст Департаменту з питань сім'ї Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту;

2003 - 2004 - головний спеціаліст Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації;

2002 - 2003 - психолог загальноосвітньої спеціалізованої школи № 53 з поглибленим вивченням німецької мови;

1999 - 2002 – волонтер, координатор волонтерських груп, тренер Всеукраїнського громадського центру "Волонтер".
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація на тему "Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх" за спеціальністю 13.00.05 «соціальна педагогіка»
Громадська активність
Голова виконавчого комітету Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" (на громадських засадах)

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
52 4 1 2017.09.18 09:15:21 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
228 Перші соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни Звєрєвої Залучення до профілактичних послуг і програм неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
13931 Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні
9441 Залучення до профілактичних послуг і програм неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
1727 Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях
1317 Проблеми здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
19138 Особливості лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів
17769 Фактори ризику та захисту щодо наркотизації підлітків
13924 Фактори впливу на розвиток протиправної поведінки неповнолітніх
14016 Актуальність профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці серед медичних працівників
6029 Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки підлітків, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей
6028 Соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми серед батьків підлітків, які перебувають у конфлікті із законом
4128 Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів
6026 Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів
6031 Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім'ї
1314 Сутність та види соціально-педагогічної профілактики ВІЛ-інфекції серед неповнолітніх засуджених
1329 Використання методики "рівний-рівному" в соціально-педагогічній профілактиці ВІЛ серед вихованців колоній
1315 Характеристика підходів до здійснення профілактики ВІЛ-інфікування в установах пенітенціарної системи
1333 Особливості ефективної програми профілактики ризикованої поведінки серед бездоглядних та безпритульних підлітків
5773 Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування
1316 Особливості соціальної профілактики серед неповнолітніх інфекцій, що передаються статевим шляхом
6024 Особливості формування толерантності у вихованців колоній

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
5124 Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності
5125 Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей

Підручники, навчальні посібники (колективні) (6)

ID Назва Рік
5543 Соціальна педагогіка
5793 Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
3484 Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками
3599 Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній
3489 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх

Навчальні та методичні матеріали (36)

ID Назва Рік
16977 «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
17757 Порадник для працівників поліції щодо попередження правопорушень серед підлітків
17735 Програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція»
10307 Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику: інформаційно-методичні матеріали
10306 Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення: інформаційно-методичні матеріли
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві
6402 Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний посібник
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
6401 Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства щодо жінок. Тренінговий модуль
9440 Програма підготовки працівників закладів охорони здоров’я з питань попередження насильства щодо жінок
4129 Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та студентської молоді: методичний посібник
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
5004 «Зупинись! – Посміхнись!»: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
5013 Зошит-конспект лідера-волонтера, залученого до програм профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед молоді: методичні матеріали
3493 Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед підлітків та молоді в установах Державної кримінально-виконавчої служби
6020 Організація роботи з попередження вживання психоактивних речовин серед учнівської та студентської молоді: методичні рекомендації
4999 Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
4980 Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї
5011 Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх
5010 Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера
5007 Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника
3490 Сходинки до здоров’я
4961 Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів
3506 Рожеві окуляри: настільна просвітницько-профілактична гра
5012 Удосконалення системи забезпечення прав та можливостей, пов’язаних із реінтеграцією у суспільство неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі : аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження
5037 Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям
5038 Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми: тренінговий курс
5039 Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян
3494 Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять "Сходинки"
8922 Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя
3600 Збірка казок та оповідань до Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикової поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх у регіонах України