Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна (нині — Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Перелік місць роботи
1989–1991 рр. — старший викладач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного інституту.
2002 р. — призначена на посаду доцента кафедри методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка (нині — Київський університет імені Бориса Грінченка).
2003 р. — учений секретар Вченої ради Київського університету
імені Бориса Грінченка, продовжує викладацьку діяльність на посаді
професора кафедри української мови і методики навчання.
Теми дисертацій (захищених)
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
62 4 2 2020.01.13 10:12:28 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1416 Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі навчаннясинтаксису в профільній школі Запоріжжя document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
29134 Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
26282 Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
14308 Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань
5057 Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
4900 Акмеологічний ресурс проблемного підходу у підготовці фахівців української словесності
2132 Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів
2131 Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
2133 Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
30 Сучасні підходи в шкільній мовній освіті Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 9 16.03.2016 4

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
43 Кафедра української мови AAG-5876-2019 2 1 https://publons.com/researcher/3268175/olga-karaman/

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
2 Діденко Наталія Миколаївна «Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016
21 Полінок Олена Володимирівна «Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови»/ 13.00.02 м. Київ, Київський університет імені Б.Грінченка document 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
685 Фаховий модуль (стажування) - document 27.03.2013
929 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1132 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2182 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.05.2018
2232 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2593 Дидактичний модуль Інший модуль 27.10.2018
2915 Інше Інший модуль document 18.01.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
191 «Грінченківські лінгвістичні читання для студентів Інституту філології» (сторінками часопису «Українська мова і література в шко читання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 06.12.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
29843 Українська мова (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
26749 Українська мова. 10 клас (профільний рівень)
20206 Українська мова 9 клас. Поглиблене вивчення
18804 Українська мова для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
18884 Українська мова. Підручник для 8 класу
11345 Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі
11333 Сучасна українська літературна мова
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
11341 Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
11340 Ваш репетитор

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
173 Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015

Затверджені робочі програми (16)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
347 Методика профільного навчання української літератури: Методика профільного навчання Денна Магістр 2472 27.09.2016
365 Українська мова:Риторика й техніка мовлення,Українська мова у професійній комунікації Денна Бакалавр 2639 27.09.2016
377 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 2480 27.09.2016
4145 Сучасна українська літературна мова Денна Бакалавр 0411/17 02.02.2017
4152 Культура фахового мовлення Денна Магістр 0418/17 02.02.2017
4696 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0910/17 14.09.2017
4705 Методика профільного навчання: Методика профільного навчання української мови і літератури Денна Магістр 0919/17 14.09.2017
4756 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0971/17 14.09.2017
4757 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 0972/17 14.09.2017
5007 Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Денна Бакалавр 1227/17 14.09.2017
7421 Методика викладання української мови як іноземної Денна Магістр 0854/18 26.04.2018
7445 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7446 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7449 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7450 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7451 Навчальна практика Заочна Бакалавр 0882/18 05.06.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
362 Кафедра української мови 4,66 29.12.2016
1137 Кафедра української мови 4,88 12.01.2017
1991 Кафедра української мови 4,73 26.12.2018
3016 Кафедра української мови 4,79 28.12.2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
22 Резнік Тетяна Петрівна Кафедра української мови IV Українська мова і література (у т.ч. методика їх викладання) II document 2017
45 Іваненко Ірина Олександрівну Інститут філології V Українська мова і література ( у т.ч. методика їх навчання) III document 2018