Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність математика, 1994

Київський університет імені Бориса Грінченка, теорія і методика професійної освіти, 2016

Перелік місць роботи

Київський університет імені Тараса Шевченка, інженер кафедри загальної математики, 1994-1999

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ", викладач математики, 1999-2005

Гімназія №136 м. Києва, вчитель математики, 2005-2008

Технічний ліцей м. Києва, вчитель математики, 2008-2009

ЗОШ №81 м. Києва, заступник директора, 2009-2011

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту, 2011-2016

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач шкільним відділенням 2016 - 2019

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри початкової освіти 2019 - по теперішній час

Теми дисертацій (захищених)
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В УМОВАХ КОЛЕДЖУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
66 3 1 2020.01.13 10:06:34 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4599 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Компаративний аналіз європейського досвіду підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики м. Київ document
4403 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
3730 SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT, PEDAGOGY. #5 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі Barselona document.pdf
667 Проблеми емпіричних досліджень у психології Педагогічні інновації на уроках математики початкової школи Київський національний університет імені Тараса Шевченка
660 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі Wroclaw
661 Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad. Розв'язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початковій школі Wroclaw
664 Pedagogika. Teoria. Praktyka Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі Szczecin
665 Pedagogika. Teoria. Praktyka Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі Szczecin
663 1025-РІЧЧЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу Київський університет імені Бориса Грінченка
666 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
662 Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» Готовність майбутнього вчителя початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
18558 Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
14415 Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть
14416 Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: педагогічні умови
12557 Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі
10896 Застосування інтерактивних технологій з використанням ІКТ на заняттях дисциплін математичного циклу
8510 Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
28138 Порівняння виразу і числа. Знаходження довжини ламаної лінії. Розвязування задач
25622 Використання ІКТ на уроках математики в початковій школі
13531 Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні дробів у початковій школі
8618 Ігрові елементи при застосуванні інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8965 Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь
9745 Доповнення рівностеи. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного
9784 Застосування інтерактивних технологій при роз’язуванні задач на рух на уроках математики в початковій школі
8479 Необхідні та достатні умови застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8466 Розв`язування задач із застосуванням деяких інтерактивних технологій на уроках математики у початкових школах
10155 Складання й обчислення виразів. Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення і ділення
8472 Application of interactive educational methodologies in forming mathematical thinking in college students
8484 Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
8488 Ефективність застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі
8497 Застосування інтерактивних технологій при розв’язуванні логічних задач на годинах цікавої математики в початковій школі
8499 Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
47 Фрактал Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 17.03.2016 2
124 Фрактал упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 20 30.10.2017 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
396 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 5 03.12.2019 https://www.researchgate.net/profile/Nina_Rudenko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
7 Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професоор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
«Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики» 2012-2016 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
99 системна робота, Школа майбутнього першокласника 23.01.2016-24.12.2016 3
264 системна робота впродовж року січень-грудень 2017 10

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
568 Стажування - document 13.12.2016

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10154 Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
4320 Основи початкового курсу математики Денна Молодший спеціаліст 0579/17 02.02.2017
5578 Методика навчання математики Денна Молодший спеціаліст 2212/17 04.09.2017
5583 Математика Денна Молодший спеціаліст 2180/17 04.09.2017
6843 Основи початкового курсу математики Денна Молодший спеціаліст 0278/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
237 Університетський коледж 4,35 23.12.2016
883 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,46 29.12.2017
1744 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 22.12.2018
2739 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,42 28.12.2019