Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 рік Спеціальність: Образотворче мистецтво; Кваліфікація: Викладач образотворчого мистецтва
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 4 0 2021.09.26 10:38:56 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6814 VІI Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Тема українського побуту в творчості Івана Їжакевича м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7028 IV Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" Академічний рисунок як засіб формування просторового мислення у студентів мистецьких спеціальностей м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (22)

ID Назва Рік
37067 Реалізм абсурду та абсурд реалізму в п’єсах «Старший син» Олександра Вампілова та «Чекаючи на Годо» Семюеля Бекета
36735 Свобода та несвобода в повісті братів Стругацьких «За мільярд років до кінця світу»
36533 Зниження втоми очей при роботі в режимі дистанційного та комбінованого навчання
35430 Львівська школа екслібрису як зберігач традицій техніки глибокого друку в українській графіці на рубежі XX та XXI століть
35716 Осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Попередні підсумки»
35432 Циркове мистецтво в сучасних реаліях: функції, проблеми, перспективи
32883 Значення історичної пам’яті в долі людини (на матеріалі романів «Старий» Юрія Трифонова та «Планета містера Семмлера» Сола Беллоу)
32399 Історико-культурні вияви доби «перебудови» в Україні
31647 «Зручне» і «незручне» минуле в романі «Нудота» (Жан-Поль Сартр) та повісті «Інше життя» (Юрій Трифонов)
31559 Літературна основа кінофільму «Свій хрест» (1989) (інтерпретація повісті Юрія Трифонова «Інше життя» в добу «перебудови»)
31291 Historical jewels in the museums of the world
31446 Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя»
31257 Історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок»
31144 Історичний та культурний аналіз мистецтва дитячої книги 60-80 років XX століття в УРСР
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
16002 Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
27698 "Євбаз" – деякі культурно–історичні аспекти
27740 Деякі культурно–історичні аспекти київського модерну
27585 Боротьба за історичну пам’ять Бабиного Яру
27220 Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
23979 Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
31144 Історичний та культурний аналіз мистецтва дитячої книги 60-80 років XX століття в УРСР
27129 Зв’язок українських традицій та обрядів з релігією в образотворчому мистецтві
16002 Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
187 4 8.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Hunka

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1494 Фаховий модуль (стажування) - document 26.04.2017
3733 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
588 Київ-Quest (2 курс, ОМ*, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1069 Кафедра образотворчого мистецтва 4,68 12.01.2017
1922 Кафедра образотворчого мистецтва 4,58 26.12.2018
2635 Кафедра образотворчого мистецтва 4,35 28.12.2019
3660 Кафедра образотворчого мистецтва 4,75 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
309 Творчий семінар-практикум «Традиційні та сучасні засоби навчання у вищій школі» Доповідь «Застосування інтерактивних технологій при вивченні курсу з «Рисунку» та «Живопису»» особиста участь м. Київ, Інститут мистецтв - 12.12.2017