Додаткові відомості

Освіта
Одеський педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського, 1963
Перелік місць роботи
педагогічне училище - 44 роки
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 2 0 2021.09.15 11:50:27 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6813 ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» тези м.Київ, М.Тимошенка, 13-б document
5301 VII Всеукраїнська науково-практична конференція " Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи." ( у циклі Анохінських читань) VII Всеукраїнська науково-практична конференція " Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи." ( у циклі Анохінських читань) м.Київ, вул. М. Тимошенка 13-Б document
4214 Міжнародна науково-практична конференція \ вул. М.Тимошенка 13- Б document
3635 VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) вул. М.Тимошенка 13- Б document
6837 Олімпійський день, під егідою Національного Олімпійського комітету України - м.Київ document
3634 VI Всеукраїнська науково-практична конференція " Спортивна наука - 2018" Спортивна наука - 2018 м. Житомир document
4213 Міжнародна науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) вул. М.Тимошенка 13- Б document
3042 І Всеукраінська заочна науково - практична інтернет конференція Здоров`я людини в сучасному культурно - освітньому просторі Суми document.pdf
3044 * Європейські цінності спортивної освіти м.Київ document.pdf
3045 Всеукраїнська науково-практична конференція \ м.Київ document.pdf
3041 ІІІ Всеукраінська заочна науково - практичній інтернет конференції, що приурочена до 93 -річниці заснування СумДПУ імені А.С. Макаренка Проблеми здоров`я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапіїї Суми document.pdf
3043 I міжнародній інтернет - конференції Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров`я людини Одеса document.pdf
973 VII Міжнародна заочна науково-практична конференція 'Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту' Фізичне оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами художньої гімнастики м. Одеса document
972 V Міжнародна електронна науково-практична конференція 'Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання' РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ м. Одеса, Україна document
3633 І Всеукраїнська електронна науково- практична коференція з міжнародною участю Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти М.Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
23851 Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
33511 Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера
31031 Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту: емпіричне дослідження
19574 Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів.
21372 Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин
7704 Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів
19592 Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях
19590 Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
23901 Оцінка функціонального стану дихальної системи у студенток першого курсу
27502 Лікарське та психолого-педагогічне спостереження в процесі спортивних змагань чи занять з фізичної підготовки
27505 Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження у процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань
27503 Психолого-педагогічні особливості прояви уваги на занятях із фізичної підготовки
27492 Уважність як основна психолого-педагогічна складова досягенення успіху на заняттях із фізичної підготовки
21366 Актуальні питання фізичного виховання різних верств населення
18263 Фізичне оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами художньої гімнастика
12023 Фізкультура і спорт в сучасних умовах
4597 Використання засобів пілатесу в оздоровленні студентів спеціальних медичних груп
2166 Використання оздоровчого бігу у фізичному вихованні студентів з надлишковою масою тіла

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
485 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Lilia_Evdokimova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
40 Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження в процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань фахове службова 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
164 Системна робота впродовж року 01.01.2017-30.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1165 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1561 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
34 Гурток з волейболу 2017 12 - 01.09.2017

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
588 Кафедра спорту та фітнесу 4,60 30.12.2016
1091 Кафедра спорту та фітнесу 4,54 12.01.2017
1947 Кафедра спорту та фітнесу 4,67 26.12.2018
2771 Кафедра спорту та фітнесу 4,63 28.12.2019
3686 Кафедра спорту та фітнесу 4,82 28.12.2020