Додаткові відомості

Освіта
Київський міський педагогічний коледж, 1999 р.
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 р.
Аспірантура
Перелік місць роботи
Спеціалізована школа № 265
Теми дисертацій (захищених)
Семантичні типи предикатів дії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.06 11:21:13 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6599 Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання Реалізація змістової лінії "Досліджуємо медіа" на уроках української мови та читання Кам'янець-Подільський document.pdf
5545 Актуальні питання початкової освіти:досвід, реалії, перспективи Інтерактивний підхід при вивченні української мови в НУШ Кам'янець-Подільський document
6288 Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних працівників Семантико-граматичні особливості предикатів дії Харків document
5549 Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання Лепбук як інноваційна технологія розвитку читацької компетентності Кам'янець-Подільський document
5058 Всеукраїнська науково-практична конференція Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги (на прикладі збірки «Велика ілюстрована книга казок українських та іноземних письменників» видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га) Київ document
4462 Всеукраїнська інтернет-конференція Використання медіатекстів для розвитку комунікативних здібностей молодших школярів Кам'янець-Подільський document
4394 Науково-практичний семінар Нова українська школа: нові підходи Кам'янець-Подільський document
4393 Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як агента змін Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи Кам'янець-Подільський document
4317 Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання Інноваційні підходи до навчання української мови в умовах НУШ Кам'янець-Подільський document
3357 Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи Методи підвищення ефективності командної роботи молодших школярів на уроках української мови Кам'янець-Подільський document
3335 Міжнародної науково-практичної конференції «ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ» Стилістичні маркери морфемної будови дієслів. Умань document.doc
3072 Всеукраїнська науково-практична Організація командної роботи учнів під час вивчення української мови в початкових класах Кам'янець-Подільський document
2965 Фестиваль освітнього лідерства Який педагог потрібен сьогодні Київ document
1727 Всеукраїнська науково-практична конференція Лексико-стилістичні вправи як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців Кам'янець-Подільський document
2967 Курси з вивчення англійської Програма рівень А1.1 Київ document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
12765 Семантичні різновиди предикатів соціальної діяльності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
33999 Семантико-граматичні особливості предикатів дії
25853 "Не цураймось мови, вчімось розмовляти, щоб слова чудові вміли оживати!
24342 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Практикум з української мови. Частина 3
24341 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Практикум з української мови. Частина 4
23634 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення.
22710 Безсполучникове складне речення
20292 Практикум з української мови. Частина 2. Модуль 5. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та географічних назв. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями
19724 Практикум з української мови. Модуль 5. Частина 1. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та георгафічних назв. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями
19723 Практикум з української мови. Модуль 4. Частина 2. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія
21162 Модуль 5. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та георграфічних назв. Речення, ускладнені вставними та вставленими конструкціями
15786 Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія.
12913 Семантична диференціація багатосуб'єктних предикатів дії

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
298 Фаховий коледж «Універсум» ЦК з видавничої справи, культури та української філології 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Kashyba

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1432 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1697 Стажування - document 26.06.2014
2290 Інше Інший модуль Certificate.pdf 01.07.2018
2400 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3843 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.01.2020
4280 інше Інший модуль document 13.04.2020
4496 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4943 Інше Інший модуль document 07.03.2021
4970 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5458 інше Інший модуль document 14.07.2021
5459 інше Інший модуль document 17.07.2021
5504 інше Інший модуль document 03.10.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
540 Виступ-презентація Університетський фестиваль методик Київський університет імені Бориса Грінченка 11.02.2016 2
1217 Лексико-стилістичні засоби сучасної української літературної мови семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 22.02.2017 2

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
89 творчий гурток "Мовознавці" упродовж 2017 10 - 25.11.2017
90 творчий гурток "Мовознавці" упродовж 2017 10 - 12.10.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
298 III етап ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ЗВО, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста м. Вінниця 24.10.2019

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
276 Фаховий коледж «Універсум» 4,07 23.12.2016
811 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,41 28.12.2017
1672 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,56 22.12.2018
2677 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,64 28.12.2019
3446 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,64 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
149 ДОмс-2-16-3.0д I 1 2 2016-2017
479 ДОмс-2-16-3.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
12 Алексєєва Анастасія Владиславівна ЦК з видавничої справи, культури та української філології II Українська мова II document 2017
23 Таманова Аріна Тимурівна Фаховий коледж «Універсум» II Українська мова I document 2019
24 Михалева Інна Олександрівна Фаховий коледж «Універсум» II Українська мова III document 2020

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (3)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
117 Леляк Катерина Всеукраїнський фестиваль блогерів Smart Blog Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено II document 2017
118 Гулько Анастасія Всеукраїнський фестиваль блогерів Smart Blog Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено III document 2017
119 Кучережко Дарина VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка м.Київ Не зазначено III document 2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
38 Михалева Інна Олександрівна III Х Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів ЗВО Всеукраїнський рівень - 2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
113 Малюта Вікторія Олександрівна Фаховий коледж «Універсум» III VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів Bookfashion 2020 Київ 2020 Всеукраїнський grand_prix document
114 Ляпіна Ксенія Дмитрівна Фаховий коледж «Універсум» II VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів Bookfashion 2020 Київ 2020 Всеукраїнський I document
115 Шумак Зоя Анатоліївна,
Карпінська Вікторія Валентинівна
Фаховий коледж «Універсум» II VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів Bookfashion 2020 Київ 2020 Всеукраїнський II document
116 Вечерова Дарья Сергіївна,
Кравчук Юлія Володимирівна
Фаховий коледж «Універсум» I VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів Bookfashion 2020 Київ 2020 Всеукраїнський I document