Додаткові відомості

Освіта
Київський міський педагогічний коледж, 1999 р.
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 р.
Аспірантура
Перелік місць роботи
Спеціалізована школа № 265
Теми дисертацій (захищених)
Семантичні типи предикатів дії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.06 11:21:13 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3357 Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи Методи підвищення ефективності командної роботи молодших школярів на уроках української мови Кам'янець-Подільський document
3335 Міжнародної науково-практичної конференції «ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ» Стилістичні маркери морфемної будови дієслів. Умань document.doc
3072 Всеукраїнська науково-практична Організація командної роботи учнів під час вивчення української мови в початкових класах Кам'янець-Подільський document
2965 Фестиваль освітнього лідерства Який педагог потрібен сьогодні Київ document
1727 Всеукраїнська науково-практична конференція Лексико-стилістичні вправи як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців Кам'янець-Подільський document
2967 Курси з вивчення англійської Програма рівень А1.1 Київ document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
12765 Семантичні різновиди предикатів соціальної діяльності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
25853 "Не цураймось мови, вчімось розмовляти, щоб слова чудові вміли оживати!
24342 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Практикум з української мови. Частина 3
24341 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення. Практикум з української мови. Частина 4
23634 Модуль 6. Правопис складних слів. Складносурядне речення.
22710 Безсполучникове складне речення
20292 Практикум з української мови. Частина 2. Модуль 5. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та географічних назв. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями
19724 Практикум з української мови. Модуль 5. Частина 1. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та георгафічних назв. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями
19723 Практикум з української мови. Модуль 4. Частина 2. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія
21162 Модуль 5. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та георграфічних назв. Речення, ускладнені вставними та вставленими конструкціями
15786 Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія.
12913 Семантична диференціація багатосуб'єктних предикатів дії

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
89 творчий гурток "Мовознавці" упродовж 2017 10 - 25.11.2017 5
90 творчий гурток "Мовознавці" упродовж 2017 10 - 12.10.2017 6

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1432 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1697 Стажування - document 26.06.2014
2290 Інше Інший модуль Certificate.pdf 01.07.2018
2400 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
540 Виступ-презентація Університетський фестиваль методик Київський університет імені Бориса Грінченка 11.02.2016 2
1217 Лексико-стилістичні засоби сучасної української літературної мови семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 22.02.2017 2

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (8)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1279 Технології (Вступ до спеціальності) Денна Молодший спеціаліст 1442 23.09.2015
1531 Сучасна українська мова і практична стилістика Денна Молодший спеціаліст 2117 22.09.2016
4272 Технології (вступ до спеціальності) Денна Молодший спеціаліст 0538/17 02.02.2017
5792 Сучасна українська мова і практична стилістика Денна Молодший спеціаліст 2384/17 04.09.2017
5797 Методика навчання української мови Денна Молодший спеціаліст 2379/17 04.09.2017
5829 Українська мова Денна Молодший спеціаліст 2347/17 04.09.2017
5835 Українська мова Денна Молодший спеціаліст 2164/17 04.09.2017
6815 Технології (Вступ до спеціальності) Денна Молодший спеціаліст 0250/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
276 Університетський коледж 4,07 23.12.2016
811 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,41 28.12.2017
1672 ЦК з видавничої справи, культури та української філології 4,56 22.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
149 ДОмс-2-16-3.0д I 1 2 2016-2017
479 ДОмс-2-16-3.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID Науковий ступінь Вчене звання Посада ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
12 Кандидат наук Викладач Алексєєва Анастасія Владиславівна ЦК з видавничої справи, культури та української філології II Українська мова II document 2017

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (3)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
117 Леляк Катерина Всеукраїнський фестиваль блогерів Smart Blog Київський університет імені Бориса Грінченка II document 2017
118 Гулько Анастасія Всеукраїнський фестиваль блогерів Smart Blog Київський університет імені Бориса Грінченка III document 2017
119 Кучережко Дарина VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка м.Київ III document 2017