Додаткові відомості

Освіта
Краматорський економіко-гуманітарний інститут (1996-2000)
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка (2004-2007) аспірантура 13.00.09: "Теорія і методика навчання"

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2011-2014) докторантура 13.00.04: "Теорія і методика професійної освіти"
Перелік місць роботи
2000-2001 рр. – вихователь підготовчої до школи групи НК дитячий садок-початкова школа «Надійка» м. Краматорська Донецької області;
2001-2004 рр. – учитель початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. «Світська» м. Краматорська Донецької обл.
2004-2008 рр. – асистент кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНПУ імені Тараса Шевченка;
2008 р. -2014 р. - доцент кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка;
Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація "Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу" (13.00.09 - теорія навчання)


Докторська дисертація: «Система підготовки майбутнього вчителя до організації субєкт-суб єктної взаємодії з учнями початкової школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
110 6 2 2018.12.16 09:35:22 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2380 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика» Навчальна співпраця у початковій школі Дрогобич document
2381 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу Рівне document
2379 Літературний процес: трансгресія революції Формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках-міркуваннях (у межах експериментального курсу "Філософія для дітей") Київ document
2383 Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю Уроки з філософії для дітей як засіб сприйняття та осмислення інформації Полтава document
2382 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Барановичи, Беларусь document
997 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Учитель початкової школи як субєкт педагоігчної взаємодії Чернігів document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
6288 Педагогическое взаимодействие: субьект-субектный подход
6740 Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18847 Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
20213 Ціннісне ставлення сучасних дітей та батьків до книги

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
19456 Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей
19455 Формування суб’єктної позиції майбутнього педагога
18847 Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями.
13071 Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
22663 Модель системи підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
20517 Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу
14565 Характеристика технології підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
19302 Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства
15250 Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку
12107 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ
6735 Результати діагностики готовності майбутніх учителів до організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями
13071 Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ
12057 Педагогічні умови підготовки майбутього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями
4588 Завдання дослідно-рефлексивного характеру в організації виробничої педагогічної практики
4591 Куди зникають "Чомучки", або як зберегти у дитини допитливість?
4589 Суб'єктність учителя як умова реалізації навчального співробітництва

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
89 Автор навчальних матеріалів Фонд просвіта «Зустріч авторсько-експертської підручникової групи»

Голова Ради фонду «Просвіта» Марко Сирник

document 01.01.2017-31.12.2018 р.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
39 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-1.10.2020 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проектах (1)

ID Назва програми Номер проекту Організація грант-холдер Назва проекту Період реалізації Роль учасника Додано
4 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
134 Досвід європейських країн з підготовки вчителів для забезпечення безперервного переходу від дошкільної освіти до початкової школи Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
4 Ліннік Олена Олегівна Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи денна форма навчання, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Захист 29.06.2016 document 2016

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
112 Фаховий модуль (стажування) - document 30.05.2016
937 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1799 Інше - document 01.03.2017
1800 Інше - document 23.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23282 Школа - наш дім. Зошит - посібник № 6

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
24240 Математика 1 клас

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14751 Місточок до школи
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
6801 Гуманистическая парадигма как методологическая основа профессионального педагогического образования
6732 Організація пізнавальних діалогів із дітьми дошкільного віку
6289 Підготовка майбутніх учмтелів до суб'ект-суб'єктної взаємодії з учнями
6738 Філософія для дітей

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
182 Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей (5 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015

Затверджені робочі програми (10)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
807 Підготовка дитини до школи Денна Бакалавр 0812 24.09.2015
812 Моніторинг якості освітнього процесу Денна Молодший спеціаліст 0817 30.11.2015
3015 Проектна діяльність у навчальних закладах Денна Магістр 2623 27.09.2016
4123 Сучасні наукові стратегії Денна Бакалавр 0389/17 02.02.2017
4491 Підготовка дитини до школи Денна Бакалавр 2580 27.09.2016
4622 Методика формування елементів математики Денна Бакалавр 0835/17 07.09.2017
4647 Проектна діяльність у навчальних закладах Денна Магістр 0861/17 07.09.2017
4654 Проектна діяльність у навчальних закладах Денна Магістр 0868/17 07.09.2017
6767 Сучасні наукові стратегії Денна Бакалавр 0202/18 08.02.2018
6781 Математика та інформатика з методикою навчання Денна Бакалавр 0216/15 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
106 Кафедра дошкільної освіти 4.9 20.05.2016
1229 Кафедра дошкільної освіти 4,42 12.01.2017

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
33 ДОм-1-16-2.0д V 1 - 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Кольцова Юлія Петрівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта I document 2016
18 Ткачук Богдан Олексійович Кафедра дошкільної освіти VI Дошкільна освіта II document 2017