Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1992 рік
Перелік місць роботи
Донецький державний університет управління
Теми дисертацій (захищених)
1. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення.
2. Соціальна держава: теоретични концепти та історічна практика.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
95 5 3 2021.09.21 10:59:08 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2992 Проблеми історичної пам’яті та культури примирення «Історична пам’ять Центральної та Східної Європи: класичні теорії і некласичні інтерпретації Київ document.pdf
2990 Image, history and memory Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine Warszawa document.pdf
2991 Tradycje Parlamentarne w europie środkowej i Wschodnie Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism? Przemyśl document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31178 Сообщество ценностей как ключевой фактор деколонизации

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
31179 Бізнесова освіта як чинник суспільної модернізації
26188 Місто як уособлення різних моделей представництва: патерналізм vs громадянське суспільство
16874 «De Re Metallica» Георга Аґріколи (Аґрікола Г. Про гірничу справу ХІІ книг (книги І–VI)
34142 Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади?

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
29921 "Солідарність" як спільнота громадянського суспільства
30632 Демократичні версії громадянського суспільства
26320 Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація?
22195 Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський
16821 Ціннісна модернізація versus патримоніалізм: центральноєвропейський досвід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
33256 Cпадщина Макліна для України
33658 Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization
20885 Post-colonial society
22560 Версії національної трансформації: польський досвід
20892 Криза легітимності парламенту в українському суспільстві: патерналізм чи неолібералізм?
22193 Пам'ятники як фактор історичної пам'яті та особистості Загроза: Донбас та Україна
20893 Релігійні та філософські обрії українського економічного світогляду.
20879 Українська версія модернізації: криза сенсів
16849 Постколоніальне суспільство: ціннісна модернізація чи пострадянська неотрадиціоналізація?
18639 Передмова
34142 Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади?
24156 Бюрократичні виміри легітимації

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
130 Кафедра філософії - 1 0 -

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1562 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017
3788 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4870 інше Інший модуль document 18.12.2020
4879 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23333 Соціологія міста

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
670 Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5040 Історико-філософський факультет Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
7317 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8364 Історико-філософський факультет Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
538 Кафедра філософії 3,38 30.12.2016
1344 Кафедра філософії 3,98 12.01.2017
2172 Кафедра філософії 4,39 27.12.2018
2996 Кафедра філософії 4,41 28.12.2019
3957 Кафедра філософії 4,55 28.12.2020