Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1992 рік
Перелік місць роботи
Донецький державний університет управління
Теми дисертацій (захищених)
1. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення.
2. Соціальна держава: теоретични концепти та історічна практика.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
85 5 2 2019.12.10 10:34:18 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2992 Проблеми історичної пам’яті та культури примирення «Історична пам’ять Центральної та Східної Європи: класичні теорії і некласичні інтерпретації Київ document.pdf
2990 Image, history and memory Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine Warszawa document.pdf
2991 Tradycje Parlamentarne w europie środkowej i Wschodnie Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism? Przemyśl document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
26188 Місто як уособлення різних моделей представництва: патерналізм vs громадянське суспільство
16874 «De Re Metallica» Георга Аґріколи (Аґрікола Г. Про гірничу справу ХІІ книг (книги І–VI)

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
29921 "Солідарність" як спільнота громадянського суспільства
26320 Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація?
22195 Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський
16821 Ціннісна модернізація versus патримоніалізм: центральноєвропейський досвід

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
20885 Post-colonial society
22560 Версії національної трансформації: польський досвід
20892 Криза легітимності парламенту в українському суспільстві: патерналізм чи неолібералізм?
22193 Пам'ятники як фактор історичної пам'яті та особистості Загроза: Донбас та Україна
20893 Релігійні та філософські обрії українського економічного світогляду.
20879 Українська версія модернізації: криза сенсів
16849 Постколоніальне суспільство: ціннісна модернізація чи пострадянська неотрадиціоналізація?
18639 Передмова
24156 Бюрократичні виміри легітимації

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1562 Фаховий модуль (стажування) - document 28.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
23333 Соціологія міста

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4105 Історико-філософський факультет Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (20)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2695 Філософія права Денна Магістр 0465 09.02.2016
2755 Глобальні проблеми людства: Сучасна соціально-економічна та політична картина світу Денна Бакалавр 3367 27.09.2016
2769 Соціологія Денна Бакалавр 3385 27.09.2016
2790 Політична філософія Денна Бакалавр 3384 27.09.2016
2792 Філософія Денна Бакалавр 3354 27.09.2016
2794 Філософські студії Денна Бакалавр 3345 27.09.2016
2796 Соціологія Денна Бакалавр 3327 27.09.2016
2799 Основи соціології: Соціологія Денна Бакалавр 3330 27.09.2016
2804 Соціальна філософія Денна Магістр 3351 27.09.2016
4362 Філософія Денна Бакалавр 0621/17 09.02.2017
4366 Філософські студії Денна Бакалавр 0625/17 09.02.2017
4371 Глобалістика Денна Бакалавр 0630/17 09.02.2017
6345 Політична філософія Денна Бакалавр 2571/17 21.09.2017
6347 Деліберативна філософія Денна Магістр 2573/17 21.09.2017
6348 Філософські студії Денна Бакалавр 2574/17 21.09.2017
6349 Філософські студії Денна Бакалавр 2575/17 21.09.2017
6350 Філософські студії Денна Бакалавр 2576/17 21.09.2017
6354 Філософські студії Денна Бакалавр 2580/17 21.09.2017
6359 Філософські студії Денна Бакалавр 2585/17 21.09.2017
6390 Соціологія: Модуль 1. Основи соціології Денна Бакалавр 2616/17 21.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
538 Кафедра філософії 3,38 30.12.2016
1344 Кафедра філософії 3,98 12.01.2017
2172 Кафедра філософії 4,39 27.12.2018