Додаткові відомості

Освіта
1978-1982 - Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я.Франка. По закінченні присвоєно кваліфікацію «Вчитель молодших класів»
1982-1987- Київський педагогічний інститут ім. М.О. Горького. По закінченні присвоєно кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології»

1995-1998 - аспірантура в університеті імені М.П.Драгоманова
Перелік місць роботи
1987-1995 - асистент кафедри теорії та методики виховної роботи Державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
1995-2002 - старший викладач кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
2002-2007 - доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
24.09. 2004 -2007 - завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
1.01.2008 – 1.10. 2013 - директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
1.10. 2013 - донині - директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

30 грудня 1998 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01- теорія та історія педагогіки на тему „Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності” (протокол № 10-06/7, ДК №003514);

13 червня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка на тему «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді (протокол № 3-6/8), ДД № 006077).

Громадська активність
Член жюрі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Корекційна освіта. Соціальна педагогіка"

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
661 10 11 2017.09.18 09:03:28 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
2562 Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
6392 Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
6392 Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання
3366 Соціальна педагогіка в Україні: етапи становлення та розвитку

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
19280 «Соціальна педагогіка» Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції
15497 Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини
9861 Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму
9538 Компетентності соціального працівника як базис побудови освітньої програми бакалавра соціальної роботи
7012 Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
15237 Використання інноваційних та інтерактивних форм навчання у підготовці фахівців соціальної сфери
10144 Компетентнісний профіль майбутнього соціального педагога
9538 Компетентності соціального працівника як базис побудови освітньої програми бакалавра соціальної роботи
4412 Вплив полікультурної освіти на формування особистості сучасного студента
2186 Етапи становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні
215 Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні
2212 Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні
960 Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів
321 Полікультурні засади соціально-педагогічної діяльності
317 Технології активізації співтовариства
982 Соціальна педагогіка та соціальна робота в сучасному освітологічному просторі
972 Дитячі громадські організації в системі соціального виховання

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
1 Волківська Діана Анатоліївна "Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі" Київський університет імені Бориса Грінченка 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
321 Лідерський модуль Інший модуль document 02.07.2015
643 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.01.2013
909 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_317_08_07_15.pdf 08.07.2015

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
152 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
424 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році у Підсумкова науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 30.03.2016 5
661 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5126 Соціальна робота в громаді

Підручники, навчальні посібники (колективні) (13)

ID Назва Рік
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
5543 Соціальна педагогіка
3852 Я – студент: навч.посіб
5793 Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи
6657 Я – студент: навч.посіб
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
3496 Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник
3599 Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній
3489 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям
2615 Соціальне проектування
1848 З досвіду налогодження партнерства у рамках проекту "Покращення соціальних послуг дітям та сім`ям у громаді"
3531 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини
8919 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
204 Актуальні проблеми соціальної педагогіки (5 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
59 Інститут людини Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності (5 курс, СП) Магістр Денна 5 5 25.11.2016
315 Інститут людини Актуальні проблеми соціальної педагогіки (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не оцінено 30.12.2016
414 Інститут людини Соціальна педагогіка (2 курс, СР, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не оцінено 30.12.2016

Затверджені робочі програми (5)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1969 Ґенеза соціальної педагогіки,Етика соціально-педагоічної діяльності,Основи соціально-правового захисту,Соціалізація особистості, Денна Бакалавр 0643 23.09.2015
1974 Соціальна педагогіка Денна Бакалавр 0642 23.09.2015
3271 Соціальна педагогіка: теорія і практика:Ґенеза соціальної педагогіки,Етика соціально-педагогічної діяльності,Основи соціально-правового захисту,Соціалізація особистості, Денна Бакалавр 3149 27.09.2016
3294 Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності,Методологія соціально-педагогічного дослідження,Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін,ІКТ у викладацькій діяльності Денна Магістр 3139 27.09.2016
4247 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0513/17 02.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
661 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 30.12.2016