Додаткові відомості

Освіта
У 2015 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Соціальна інформатика" (диплом з відзнакою).
Перелік місць роботи

2015 - викладач кафедри комп'ютерних наук і математики  Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (штат).

З березня 2019 р.- помічник Декана з ІКТ Факультету інформаційних технологій та управління (внутрішнє суміщення).

З 2016 року по теперішній час - вчитель інформатики в ЗОШ "Екологія і Культура" (зовнішнє суміщення).

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
35 3 2 2021.09.23 10:39:35 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
25818 Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
20186 Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів
4116 Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
37107 Використання машинного навчання в кібербезпеці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
26969 Навчальна платформа learningapps як засіб підготовки майбутніх фахівців з реклами і зв’язків із громадськістю
26968 Застосування інноваційних технологій при підготовці фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю
20191 Використання інтерактивного додатку learningapps в навчальному процесі
20188 Learningapps як засіб інтерактивного навчання
14560 The Experience of Using Social Networks to Attract Students to Scientific Research
14657 Інтерактивний додаток WEB 2.0 для створення інтерактивних вправ
14651 Створення інтерактивних тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ засобами програми Hot Potatoes
14441 Інфографіка як інструмент візуалізації навчального матеріалу
10093 Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управліні організацією
10090 Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства
10009 Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управлінні організацією
10011 Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства
10008 Створення корпоративного порталу в освітніх установах з використанням хмарних технологій
12807 Використання інформаційних систем в соціальній сфері на основі хмарних технологій
9809 Створення корпоративного порталу в освітніх установах на основі використання хмарного сервісу бітрікс24
8047 Розробка студентського корпоративного електронного видання
2138 Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн»
3005 Соціальні проекти IBM: зробимо планету розумнішою

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
618 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 1.16 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mylana_Sablina

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
87 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
4 Системна робота щотижня впродовж року 01.01.2016 - 31.12.2016 5
154 Системна робота впродовж року 01.01.2017 - 31.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
878 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
2453 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3107 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3751 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2019
4480 інше Інший модуль document 21.11.2020
4481 інше Інший модуль document 05.07.2020
4482 інше Інший модуль document 06.07.2020
4483 інше Інший модуль document 13.07.2020
4484 інше Інший модуль document 14.07.2020
5252 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
237 Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
242 Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
449 Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
236 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
441 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
732 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
733 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології: Сучасні інформаційні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
734 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3703 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2018
3705 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
3733 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3950 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс) Бакалавр Денна 13 не враховується 25 28.12.2018
5171 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5173 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5239 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5758 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6528 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7160 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7385 Інститут журналістики Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7386 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
159 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.8 20.05.2016
1399 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,83 12.01.2017
2232 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,85 27.12.2018
2765 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 28.12.2019
4017 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
4 ІНб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
349 ІНб-1-16-4.0д II 2 2 2017-2018