Додаткові відомості

Освіта
Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, 1995 рік
Перелік місць роботи
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

Київський славістичний університет

Теми дисертацій (захищених)
Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2017.09.18 09:48:53 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1015 Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей Кіровоград, Україна document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27949 Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
19649 Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
23701 Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
23703 Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін
20788 Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі
16070 Застосування методу центрального многовиду для дослідження математичних моделей

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
324 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра комп'ютерних наук і математики 0 5 25.11.2019 https://www.researchgate.net/profile/Semeniaka_Svitlana

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
77 Економічне та математичне моделювання: від теорії до практики Посольство США Коллективний - 2018
259 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
15 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
703 Фаховий модуль (стажування) - document 27.12.2013
866 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1402 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1456 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
2891 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
251 Економетрика (1 курс, ФіКб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
320 Економетричне моделювання (5 курс) Кафедра комп'ютерних наук і математики Магістр Денна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
449 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
635 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
3659 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс) Бакалавр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018

Затверджені робочі програми (19)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1028 Фінансова математика Денна Бакалавр 1946 27.09.2016
1034 Фінансова математика Денна Бакалавр 1923 27.09.2016
1074 Математична теорія стійкості Денна Магістр 1935 27.09.2016
1142 Математика для фінансистів Денна Бакалавр 1113 23.10.2015
1143 Економетрика Денна Бакалавр 0576 23.03.2016
1152 Економетрика Денна Бакалавр 0575 23.03.2016
1179 Економетричне моделювання Денна Магістр 0583 23.03.2016
4018 Варіаційне числення Денна Бакалавр 0283/17 03.02.2017
4033 Економетрика Денна Бакалавр 0298/17 03.02.2017
4036 Економетричне моделювання Денна Магістр 0301/17 03.02.2017
6184 Диференціальні рівняння Денна Бакалавр 1969/17 07.09.2017
6193 Вища математика: Математичний аналіз Денна Бакалавр 1978/17 07.09.2017
6195 Елементарна математика Денна Бакалавр 1980/17 07.09.2017
6234 Математичний аналіз Денна Бакалавр 2463/17 07.09.2017
6862 Математична теорія стійкості Денна Магістр 0297/18 18.01.2018
6863 Математичне моделювання: Моделювання в галузі Денна Магістр 0298/18 18.01.2018
6874 Математика для менеджерів: Економетрія Денна Бакалавр 0309/18 15.01.2018
6889 Варіаційне числення Денна Бакалавр 0324/18 15.01.2018
7305 Навчальна практика Денна Бакалавр 0738/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
477 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,25 30.12.2016
1418 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 12.01.2017
2254 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 27.12.2018
2869 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 28.12.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
102 Назаренко Наталія Вікторівна V Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2019