Додаткові відомості

Освіта
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у 2005 році.
Перелік місць роботи
04.09.2006 - 31.08.2009 психолог КЗ СЗШ № 14 м. Луганська;
1.09.2009 - 29.08.2014 доцент кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
01.09.2014 (і до сьогодні) доцент кафедри дошкільної і початкової освіти інституту післядипломної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра.
Громадська активність
Участь у громадському проекті "З Києвом і для Києва".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
34 4 0 2021.09.23 12:36:04 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6487 III Міжнародна наукова конференція з електронного навчання і освіти Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Лісабон, Португалія document
6435 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи» Використання можливостей арт-терапії на курсах підвищення педагогічної кваліфікації м. Київ document.pdf
6468 High scientific goals 2020 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації м. Мінськ document
6436 Перша міжнародна науково-практична інтернет конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах». Формування нової парадигми освіти в умовах карантинних обмежень м. Дніпро document
2482 V Міжнародна науково-практична конференція «Літні наукові читання» Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації м. Київ document
2483 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і сучасність: виклики глобалізації» Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти м. Київ document
2486 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» Арт-терапія для діагностики емоційного стану педагогів в системі післядипломної освіти м. Київ document.pdf
2485 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Весняні наукові читання» Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти м. Київ document
2484 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи і сучасна наука» Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку м. Київ document
1078 ІІІ Международная научно-практическая конференция 'Педагогический опыт: теория, методика, практика' Психологические особенности диагностики творческого потенциала младших школьников в системе учебной деятельности Чебоксары document
1077 ХІІ международная научно-практическая конференция 'Научные перспективы ХІІ века. Достижения и перспективы нового столетия' Система развития творческого потенциала учащихся старшего школьного возраста г. Новосибирск document
1076 Перпективні напрямки розвитку сучасної науки Компетентнісний підхід до проблеми розвитку творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку Україна, м. Київ document
1080 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації м. Київ document
1079 Друга Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми вищої професійної освіти Психологічні механізми формування психолого-фасилітативної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
36362 Особливості організації спільної діяльності дитини з батьками в період локдауну
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
23857 Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку
23732 Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році
23575 Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
22097 Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії
21304 Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу
20425 Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності
20140 Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації
19957 Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти
19956 Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації
19951 Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти
19700 Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти
19503 Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку
16687 Психологічні механізми формування у дітей і молоді життєвої компетентності
16679 Психологічні особливості навчання вчителів різних спеціальностей роботі з обдарованими учнями
14572 Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти
15378 Компетентнісний підхід до проблеми анкетування вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти
10331 Психологічні особливості діагностики творчого потенціалу молодших школярів у системі навчальної діяльності
10138 Система розвитку творчого потенціалу учнів старшого шкільного віку

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
10432 Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації
6936 Психологічні особливості творчого підходу до спілкування під час проведення переговорів
6940 Творчий потенціал як чинник розвитку соціальної активності підлітків
6946 Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у навчальній діяльності
6948 Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу у підлітковому віці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
35313 Особливості дистанційного навчання медичних сестер навчальних закладів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
36983 Використання можливостей арт-терапії на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
34368 Дослідження потреб освітян щодо покращення навчальних модулів на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
32822 Формування нової парадигми освіти в умовах карантинних обмежень
23857 Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку
23732 Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році
23575 Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації
22097 Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії
21306 Теоретико-методологічні засади дослідження прояву творчого потенціалу та продукування творчих ідей особистості
21304 Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу
20425 Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності
20140 Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації
19957 Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти
19956 Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації
19951 Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти
19700 Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти
19503 Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку
14792 Творчий потенціал як технологія стресостійкості особистості
14572 Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти
14569 Актуалізація творчого потенціалу вчителів початкових класів
10137 Компетентнісний підхід до проблеми розвитку творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку
10139 Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
9854 Психологічні особливості розвитку уяви у підлітковому віці
6950 Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
592 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Shopina

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
185 разова участь грудень 2017 1

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
476 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1874 Інше - document 20.06.2017
4049 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4682 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
16671 Метафоричні асоціативні карти як творчий інтегративний ресурс стресостійкості особистості

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
9951 Розвиток мислення дітей 5-ти–9-ти років та підлітків
9587 Підвищення ефективності творчого потенціалу молодшого школяра. Як підвищити навчальну успішність кожної дитини

Кураторство академічною групою (3)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
235 вчителі початкових класів I 1 2 2016-2017
263 Вчителі початкових класів (вихователі ГПД) I 2 - 2015-2016
398 ПЧ01-02, ПЧ01-02, ПЧ01-07, ПЧ01-08 ПЧ01-21, ПЧ01-22 ПЧ01-13, ПЧ0 I 2 3 2017-2018