Додаткові відомості

Освіта
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2009 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса та Марії Грінченків у вимірі гендерних комунікативних стратегій
Громадська активність
Оргкомітет Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (загальнонаціональний рівень) з 2008 по 2020 рр.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2021.09.15 12:33:45 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5001 Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ» Праці Бориса та Марії Грінченків з історії шлюбу Київський університет імені Бориса Грінченка document
5002 ІІ науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього» Використання досвіду бібліотечної діяльності Бориса та Марії Грінченків у сучасній бібліотеці Вінниця document.html
4901 Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Моделі, матриці, категорії» Висвітлення Борисом та Марією Грінченками жіночого руху на сторінках національної преси (1905-1906 рр.) Київ document
4903 Всеукраїнська конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України» Kirche, Kinder, Kuche (церква, діти, кухня) — еволюція напрямів боротьби за визволення жінки у публіцистиці Бориса та Марії Грінченків Київ document
4905 ІХ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Полівекторність сучасного світу» Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» Марії Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана «HEIMAT») Київ document
4906 ХІ Міжнародна конференція з питань національної ідентичності в мові і культурі «Сестриця Галя» Б. Грінченка та «Семен» А. Платонова: спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів Київ document
4907 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження» Гендерний дискурс у творах Бориса та Марії Грінченків як феномен соціокультурної ситуації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Люблін, Польща document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
30427 Осмислення революції та «селянської війни» 1905-1907 років в художній спадщині родини Грінченків

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33340 Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі
30428 «Сестриця Галя» Б. Грінченка Та «Семен» А. Платонова:спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів
30392 Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» М. Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана “Heimat”)
30429 Протест проти гендерних стереотипів у творчості родини Грінченків
30391 Родина Грінченків і «жіноче питання»у загальному соціокультурному контексті початку ХХ ст
30424 Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь»

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
430 Інститут філології НДЛ грінченкознавства 2 0.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Yakovleva

Професійний розвиток

Викладацька діяльність