Додаткові відомості

Освіта
Херсонський державний педагогічний університет, 1986
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драматургії 80-х років ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, К., 2000. 10.01.01, українська література.

Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, К.,2007. 10.01.01 - українська література, 10.01.06 - теорія літератури

Громадська активність
драматургічні і театральні проєкти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
187 6 3 2021.09.21 10:44:24 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6823 Міжнародна науково-практична конференція «Тринадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Фольклорний код українського національного спротиву та переформатування українського національного пантеону у п’єсі Ярослава Верещака “Пекельна дорога до Раю”. Друк планується до 30 травня 2021 р. м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
6674 9 Міжнародна конференція Ал-Фарабі з Гуманітарних наук НОВЫЕ ЛИЦА НОВОЙ ВОЙНЫ: ДИСКУРС ВОИНА И ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ СЦЕНАРИИ ДАРИО ФЕРТИЛИО И ЕЛЕНЫ ПОНОМАРЕВОЙ «ЛЮДИ И КИБОРГИ» Університет Нахічевань та Інститут ІСКАД, Азербайджан document.pdf
6831 International scientific and practical conference "PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATIONCHALL STUDIES: AN EXPERIENCE AND ENGES" Маркери структур verbatim і theatr.doс у п’єсі Надії Симчич «Ми, Майдан» Czestochowa, Republic of Poland, Polonia University in Czestochowa document.pdf
6671 VІІ Міжнародна наукова конференція “Художні феномени в історії та сучасності (географічний простір і художній текст)” ТОПОС МАЙДАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВІТНІЙ ДРАМАТУРГІЇ Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document
6672 Літературні контексти ХХ століття "Дійство про велику людину" та "Близнята ще зустрінуться" Ігоря Костецького як програмні тексти українського драматургічного постмодернізму м.Вінниця document
6673 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8370 Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання
8371 Драматизм міфу і міфологізм драми

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8373 Числовая символика мифа

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36204 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта)
36202 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8580 Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36204 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта)
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8524 Угрупування "Західний вітер" в українському літературному процесі 1990-х рр
8573 Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века
1805 Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст
8550 Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора")

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
36446 Нові обличчя нової війни: дискурс воїна та війни у документальному сценарії Даріо Фертіліо та Олени Пономарівої "Люди й Кіборги"
36494 Маркери структур verbatim і theatr.doс у п’єсі Надії Симчич «Ми, Майдан»
14326 Реалістичні барви модерну
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8323 Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття
11366 Актуалізація досвіду "епічного театру" в сучасній українській драматургії
8816 Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні")
11575 Національна специфіка "вертепного коду" у драматургії української діаспори
1704 Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О. Денисюка «Оксана»
8515 Передчуття післямодерної драми у п'єсі Б.Брехта "Кавказьке крейдяне коло"
2058 Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії
2057 Українська драматургія останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: динаміка зміни пріоритетів
1745 Віртуальний простір у структурному моделюванні жанрового поля сучасної української драматургії
8620 Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу"
1701 Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі"
8818 Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова
8872 Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства
8867 Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
36203 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
242 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36204/ 2021

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
1 Вишницька Юлія Василівна "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016
8 Башкирова Ольга Миколаївна "Гендерні художні моделі сучасної української романістики"/ 10.01.06 - теорія літератури, 10.01.01 - українська література. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
167 Літературний процес: становлення ідентичностей Міжнародна наукова конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
11558 Стильова парадигма літератури
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8229 Версифікація: теорія і практика віршування
8367 Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
206 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
370 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,67 29.12.2016
958 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,95 12.01.2017
2944 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 5,00 28.12.2019

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
666 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017