Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
67 3 2 2019.10.16 10:10:31 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 Proceedings of the V International Academic Congress » Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries» Hedges in female speech behaviour (in English, Russian and Ukrainian languages) United Kingdom, Cambridge, England document
58 «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» Особливості персонажного діалогічного мовлення. м. Львів document
57 V щорічна Всеукраїнської науково-практичної конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» «Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні (на прикладі англійської, української та російської мов). м. Київ. document
56 Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст До питання визначення поняття діалогічного дискурсу. м. Одеса document
55 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Особливості полікультурної складової у професійній підготовці вчителів у країнах Євросоюзу Київ document
54 «Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук» Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Львів document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8370 Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання
8371 Драматизм міфу і міфологізм драми

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8373 Числовая символика мифа

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8580 Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8524 Угрупування "Західний вітер" в українському літературному процесі 1990-х рр
8573 Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века
1805 Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст
8550 Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора")

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
14326 Реалістичні барви модерну
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8323 Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття
11366 Актуалізація досвіду "епічного театру" в сучасній українській драматургії
8816 Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні")
11575 Національна специфіка "вертепного коду" у драматургії української діаспори
1704 Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О. Денисюка «Оксана»
8515 Передчуття післямодерної драми у п'єсі Б.Брехта "Кавказьке крейдяне коло"
2058 Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії
2057 Українська драматургія останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: динаміка зміни пріоритетів
1745 Віртуальний простір у структурному моделюванні жанрового поля сучасної української драматургії
8620 Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу"
1701 Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі"
8818 Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова
8872 Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства
8867 Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
1 Вишницька Юлія Василівна "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016

Професійний розвиток

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
167 Літературний процес: становлення ідентичностей Міжнародна наукова конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
11558 Стильова парадигма літератури
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8229 Версифікація: теорія і практика віршування
8367 Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
206 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015

Затверджені робочі програми (1)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
351 Міф як ядро художньої словесності: Семіотика тексту Денна Магістр 2604 27.09.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
370 Кафедра української літератури і компаративістики 4,67 29.12.2016
958 Кафедра української літератури і компаративістики 4,95 12.01.2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
666 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link %event_member_prep_event_concert% м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 5217-v-iuvileinyi-konkurs-slovnyk-borysa-hrinchenka-ta-suchasnist.html 05.12.2017