Додаткові відомості

Освіта
Київський державний лінгвістичний університет, 2001
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет з 2001 року
Теми дисертацій (захищених)
Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації «Торгівля людьми» у сучасному англомовному медійному дискурсі
Громадська активність
IBS Education Літній профорієнтаційний табір;
Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021 (2-3 лютого 2021) під егідою Програми з питань підтримки громадянського суспільства Представництва ЄС в Україні, Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.09.15 11:34:13 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6984 RaAM 14 METAPHOR AND SPACE Metaphor in Human Terafficking Media Discourse Vilnuis, Lithuania document.pdf
6214 Перша віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020 The Language of Motivation: Theory in Action Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та ГО “Орієнтири сталого розвитку” (м. Івано-Франківськ) document
6215 INTERNATIONAL RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE FOR TRANSLATORS, YOUNG SCHOLARS AND STUDENTS “TRANSLATION INDUSTRY: THEORY IN ACTION” TITA 2020 Фриланс під мікроскопом: досвід участі у проєкті A4U Kyiv, Taras Shevhenko Kyiv National University document
6263 ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція "Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя" Наративний конструкт ситуації «торгівля людьми» в англомовному медійному дискурсі. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка document
6194 IV Фестиваль освітнього лідерства "Clever" участь, підвищення кваліфікації (6 годин) Київ, Університет імені Бориса Грінченка document
6195 Violence and Victims peer-review for Scopus indexed journal Violence and Victims. The USA document.pdf
6192 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», приурочена до Міжнародного дня рідної мови Ресурси лінгвістики у протидії торгівлі людьми Київ, Університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6193 Освітній форум «Академія ігрових технологій: навчання літератури» участь, підвищення кваліфікації (30 годин) Київ, Університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4821 Закриття І фази проекту "Асоціація для України і для тебе" участь Association4U document.pdf
4761 Переклад і мова: компаративні студії ПЕРЕКЛАД ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: КОГНІЦІЯ – СТИЛЬ –ДИСКУРС Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка document.pdf
4760 IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», приурочена до Міжнародного дня рідної мови ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, КОМПЕТЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Київ, Університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3970 - EU Translated – Towards Better Quality Legal Translation for Better Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Attendance, participation in Round Table and Closed session for academia representatives Kyiv, Ukraine document.pdf
3969 The 2nd Kyiv and Białystok Conference on Theoretical and Applied Linguistics A Visual Narrative in WHTV Project Kyiv, Ukraine document.pdf
3968 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», приурочена до Міжнародного дня рідної мови Лінгвостилістичні особливості редагування перекладів актів ЄС: досвід участі у проекті Association4U Київ, Університет імені Бориса Грінченка document.doc
2269 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція Виклики перекладацьких проектів з підтримки імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: лінгвістичні аспекти Миколаїв. МНУ імені В.О. Сухомлинського document.pdf
2270 ICMC 2017 International Conference on Multimodal Communication Trafficking Media Representation: An Iconic Perspective Osnabrück University, Osnabrück document.docx
4820 Сучасні лінгвістичні парадигми у взаємодії участь Київ, Університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
37085 Freelancing, translating, observing: Association4U case study
35570 Survival storytelling in anti-trafficking social campaigns
32907 Iconic Framing of Human Trafficking in Media
10136 Ситуація "торгівля людьми" у медійному дискурсі: чи дійсно мова має силу?

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
29517 Сторітелінг в англомовній соціальній кампанії з боротьби проти торгівлі людьми: лінгвокогнітивний аспект
17914 Іконічні конструкти соціальних ситуацій у сучасному медійному дискурсі (На матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми)
10646 Лінгвістичні передумови формування суспільної думки (На прикладі ситуації "торгівля людьми" в англомовному медійному дискурсі)
13649 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
13652 НЕЛЕГАЛЬНИЙ ІММІГРАНТ ЯК ЖЕРТВА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ(на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу)
10839 Ситуація „торгівля людьми” в сучасному англомовному медійному дискурсі: когнітивний аспект

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
36668 Metaphor in Human Trafficking Media Discourse
35570 Survival storytelling in anti-trafficking social campaigns
36536 The language of motivation: theory beyond science
32983 Наративний конструкт ситуації «торгівля людьми» в англомовному медійному дискурсі
34092 Фриланс під мікроскопом: досвід участі у проекті A4U
29519 Переклад законодавства ЄС: когніція – стиль –дискурс
29523 Інституційний переклад в Україні: виклики, компетенції, перспективи
29518 A VISUAL NARRATIVE IN WHTV PROJECT
29521 Лінгвостилістичні особливості редагування перекладів актів ЄС: досвід участі у проекті Association4U
21534 Виклики перекладацьких проектів з підтримки імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: лінгвістичні аспекти
15280 Framing Social Agenda in Contemporary Mass Media
15257 Framing social agenda in contemporary mass media
15206 The Iconic Geometry of a Linguistically Effective Website
14959 Лінгвостилістичний портрет сучасного управлінця
15182 Priming effects in media discourse on human trafficking: the narrative perspective

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
287 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 11.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Elina_Paliichuk

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
59 GFA Consulting Group GmbH «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 01.09.2016-01.09.2018 р.

Associate

Translation Fellow; Контактна особа Svitlana KulykovaFellowship

Programme CoordinatorA4U ProjectsУчасник проекту A4U_certificate.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
8 Докторська програма з когнітивної поетики (PhD fellowship in Cognition & Poetics) Університет Оснабрюк, Німеччина Індивідуальний - 2018
365 Minority Languages Legal Protection: European Traditions (MILAGRO) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1097 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2018
4739 Інше Інший модуль document 16.11.2020
4786 інше Інший модуль document 17.11.2020
5338 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
62 Інститут філології Аналітичне читання (3 курс, Ф(А)) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 25.11.2016
316 Інститут філології Аналітичне читання (3 курс, Ф(А), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
7109 Інститут філології Стилістика (англійська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
443 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,07 29.12.2016
1337 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,35 12.01.2017
2167 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,30 27.12.2018
2959 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 28.12.2019
3953 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,77 28.12.2020