Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2009 р.
Перелік місць роботи
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державного самоврядування, державних підприємств та організацій;
Академія муніципального управління;
ДНЗ № 343
Теми дисертацій (захищених)
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
85 7 3 2021.09.15 11:14:52 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5617 Від викликів до можливостей слухач Освіторія document.pdf
4993 Форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» Слухач Британська Рада в Україні document.pdf
4882 ІІІ Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Як побудувати партнерські стосунки з молоддю? Київський університет імені Бориса Грінченка document
4632 Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога слухач Київський обласний інститут післядипної освіти педагогічних кадрів document
3744 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу слухач Інститут вищої освіти НАПН України document
3745 ІІ Фестиваль освітнього лідерства \ Розвиток емоційного інтелекту: перший крок Київський університет імені Бориса Грінченка document
2807 Фестиваль освітнього лідерства Інсайти лідерства: хто такий лідер в освіті? Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1039 Університет і лідерство ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ Київський університет імені Бориса Грінченка document
1038 Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки Емоції у житті людини: проблема чи ресурс? Київський університет імені Бориса Грінченка document
1040 Досвід України та країн Європейського союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах Емоційне здоров'я людини: виклики і можливості Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document
1041 Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід Розвиток емоційного інтелекту як умова успішної діяльності сучасного керівника закладу середньої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди document
1046 Society, integration, educatoin Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий Rezekne Higher Education Institution document
1045 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Емоційний інтелект - стереотипи та реальність Київський університет імені Бориса Грінченка document
1047 Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги Управління власними емоціями з метою досягнення цілей Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1043 Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин Теоретичний аналіз поняття 'потенціал особистості' Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
1044 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров'я людини Київський університет імені Бориса Грінченка document
1042 Гуманітарні аспекти формування особистості Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу Львівський державний університет безпеки життєдіяльності document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики
20808 Емоційна готовність до професійної діяльності як інтегративна властивість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
20807 Компетенції викладача вищої школи в умовах партнерської взаємодії зі студентами
16373 Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
15085 Психологічний аналіз феномену «лідерська позиція» викладача закладу вищої освіти
15086 Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності
4943 Модель розвитку емоційного інтелекту студентів соціономічних професій на етапі професійного становлення
4461 Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності
4177 Феномен емоційного досвіду у структурі емоційного інтелекту
36072 Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості
2596 Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища
1671 Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
13189 Розвиток емоційного інтелекту як умова успішної діяльності сучасного керівника закладу середньої освіти
4009 Емоційний інтелект як особистісний ресурс професійного становлення представників соціономічних професій
36830 Ціннісні орієнтації в структурі образу майбутнього (на основі результатів психодіагностичного дослідження студентів Київського університету імені Бориса Грінченка)
1925 Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини
6333 Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини
6331 Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу
6332 Емоційний інтелект як складова управлінського потенціалу особистості
1071 Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій
1067 Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій освіті
1062 Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
19 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
241 ННЦ розвитку персоналу та лідерства ННЦ розвитку персоналу та лідерства 3 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Breus

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
53 Британська рада в Україні Розвиток лідерського потенціалу університетів України 01.01.2017-31.12.2017 р.

Калашнікова
С.А., директор Інституту вищої освіти НАПН України, 0503303754

Учасник проекту Grinchenko University Letter.pdf
115 Британська Рада в Україні Підвищення кваліфікації 20-23.02.2018 Директор Саймон ВІльямс
Учасник проекту document
116 Британська Рада в Україні Наукове дослідження 07.02-28.11.2018 Директор Саймон ВІльямс
Учасник проекту Letter.pdf
138 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Підвищення кваліфікації 24-29.06.2019

Джуліо Еспозіто, начальник міжнародного відділу Університету Фоджа (Італія)

giulio.esposito@unifg.it

Учасник проекту document
150 Британська Рада в Україні Розвиток лідерського потенціалу університетів України 01.12.2017 – 30.03.2019 р.

Директор Саймон Вільямс

Учасник проекту Брит Рада.pdf
151 West Finland College Підвищення кваліфікації 02.09-06.09.2019

Директор Sami Malinen

Учасник проекту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
6 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
241 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019
514 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
29 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників СЗШ № 286 - Reestr.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1114 Фаховий модуль (стажування) - document 30.06.2015
1258 Лідерський модуль - document 13.12.2016
1328 Дослідницький модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 08.09.2015
1329 Дидактичний модуль - document 29.11.2015
3523 Інше Інший модуль document 15.05.2019
4312 інше Інший модуль document 14.08.2020
4737 інше Інший модуль document 30.05.2020
5059 Інше Інший модуль document 20.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (14)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
784 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 21.01.2016 2
790 Розвиток професійної компетентності державних службовців. Семінар-тренінг Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 11.02.2016 2
791 Тренінг для Ради молодих вчених на тему: «Ефективна взаємодія в команді» Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 19.02.2016 2
792 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 04.04.2016 2
795 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 26.04.2016 2
798 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 16.05.2016 2
799 Емоції в житті людини: проблема чи ресурс? Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 11.05.2016 2
802 Тренінг в межах конкурсу претендентів на вакантну посаду директора Київського міського будинку вчителя. Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 03.03.2016 2
803 Професійно-психологічний тренінг для претендентів на вакантні посади керівників дошкільних закладів м. Києва. Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 26.08.2016 2
809 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 14.11.2016 2
812 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 09.11.2016 10
813 Профілактика емоційного вигорання освітян Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 01.12.2016 2
825 Адаптаційний тренінг для нових співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 28.09.2016 2
826 Профілактика синдрому професійного вигорання працівників освіти Тренінг для працівників освіти Луганської області (за підтримки ЮНІСЕФ та Департаменту освіти та науки Луганської ОДА) м. Святогірськ, Донецька обл., б.в. «Шервуд» 19.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16541 Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36458 Онлайн-заняття для молоді: від старту до фінішу
36861 Ідея та досвід реалізації соціально-культурного проекту "Включення"
13477 Тренінг самопізнання: методичний посібник

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
644 Кафедра практичної психології 4,73 30.12.2016
974 Кафедра практичної психології 4,24 12.01.2017
1837 Кафедра практичної психології 4,70 26.12.2018
3063 Кафедра управління 5,00 28.12.2019
3510 Кафедра управління 4,42 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
62 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з педагогіки і психології Київський університет імені Бориса Грінченка 23.02.2017