Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2009 р.
Перелік місць роботи
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державного самоврядування, державних підприємств та організацій;
Академія муніципального управління;
ДНЗ № 343
Теми дисертацій (захищених)
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2017.01.31 02:42:57 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1039 Університет і лідерство ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ Київський університет імені Бориса Грінченка document
1038 Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки Емоції у житті людини: проблема чи ресурс? Київський університет імені Бориса Грінченка document
1040 Досвід України та країн Європейського союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах Емоційне здоров'я людини: виклики і можливості Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document
1041 Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід Розвиток емоційного інтелекту як умова успішної діяльності сучасного керівника закладу середньої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди document
1046 Society, integration, educatoin Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий Rezekne Higher Education Institution document
1045 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Емоційний інтелект - стереотипи та реальність Київський університет імені Бориса Грінченка document
1047 Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги Управління власними емоціями з метою досягнення цілей Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1043 Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин Теоретичний аналіз поняття 'потенціал особистості' Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
1044 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров'я людини Київський університет імені Бориса Грінченка document
1042 Гуманітарні аспекти формування особистості Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу Львівський державний університет безпеки життєдіяльності document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
16373 Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
15085 Психологічний аналіз феномену «лідерська позиція» викладача закладу вищої освіти
15086 Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності
4943 Модель розвитку емоційного інтелекту студентів соціономічних професій на етапі професійного становлення
4461 Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності
4177 Феномен емоційного досвіду у структурі емоційного інтелекту
4944 Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості
2596 Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища
1671 Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
13189 Розвиток емоційного інтелекту як умова успішної діяльності сучасного керівника закладу середньої освіти
4009 Емоційний інтелект як особистісний ресурс професійного становлення представників соціономічних професій
4946 Ціннісні орієнтації в структурі образу майбутнього (на основі результатів психодіагностичного дослідження студентів Київського університету імені Бориса Грінченка)
1925 Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини
6333 Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини
6331 Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу
6332 Емоційний інтелект як складова управлінського потенціалу особистості
1071 Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій
1067 Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій освіті
1062 Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16541 Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
18672 Ідея та досвід реалізації соціально-культурного проекту "Включення"
13477 Тренінг самопізнання: методичний посібник