Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11706 Мотивний конструкт топосу "Сад" у повісті А.Жіда "Ізабель"

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
18247 Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)
11703 Специфіка інтертекстуальності в повісті А.Жіда "Ізабель"
8178 Постмодерністські тенденції в романі А.Жіда "Фальшивомонетники"
8442 Біографічний підтекст повістей А. Жіда „Вузька брама” і „Пасторальна симфонія”
8441 Функція прецедентних імен в романі Андре Жіда "Фальшивомонетники"
8289 Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
54 «Поетична студія» 2017 12 - 15.09.2017 3

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
5 Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України
«Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
983 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1181 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
476 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не оцінено 28.12.2017
478 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не оцінено 28.12.2017

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
478 Історія української і зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0157 09.02.2016
4994 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1214/17 07.09.2017
6063 Історія української і зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1849/17 04.09.2017
6064 Історія української і зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1849/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
60 Кафедра світової літератури 4,4 20.05.2016
1080 Кафедра світової літератури 4,46 12.01.2017

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
92 ФІНб-2-14-4.0д III 3 5 2016
423 ФІНб-2-14-4.0д IV 3 1 2017-2018