Додаткові відомості

Освіта
Дрогобицький державний педагогічний інститут ім.І.Я.Франка, 1986
Перелік місць роботи
Кам'янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка; Запорізький національний університет; Краснянська НСШ Закарпатської обл.
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Генрика Сенкевича в контексті українсько-польських літературних взаємин (1997 р., 10.01.03 - літератури слов'янських народів);
Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди (2010 р., 10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
82 5 2 2021.09.21 11:08:30 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
964 Международная научная конференция 'Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI-XXI вв.)' 'На все взгляни, осмысли все': мотивы и образы поэзии Магтымгулы Пырагы (Махтумкули Фраги) Білосток, Польща, Університет у Білостоку document
965 Всеукраїнська наукова конференція 'Література й історія' Поет і епоха: Магтимгули Пираги (Махтумкулі Фрагі) Запоріжжя, Запорізький національний університет document
971 IX Международная книжная выставка-ярмарка и научная конференция 'Книга - путь сотрудничества и прогресса' Туркменская литература в украинских книжных изданиях Ашгабат, Туркменистан, Туркменская издательская служба document
970 Всеукраїнський шевченківський форум 'Свою Україну любіть' Контроверсійний образ Т. Шевченка в українській літературі 1920-30-х років Київ - Черкаси document
968 Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности Воспроизведение ритмики произведений Махтумкули в украинских переводах Ашгабат, Туркменистан, Академия наук Туркменистана document
969 Міжнародна науково-практична конференція 'Туркмено-українські культурні взаємини' Особливості форми поезії Махтумкулі Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
966 Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови Алтай в українському мандрівному нарисі 1920-1930 рр. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
967 Тарас Шевченко - володар у царстві духа Відтворення опозиції Шевченко/Куліш в українській романістиці 1920-30-х років Ужгород, Ужгородський національний університет document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
24934 Маґтимґули Пираґи: літературний портрет
24942 Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х - поч. 1930-х років
5790 Національні окраїни РРФСР в українському мандрівному нарисі (від Москви до самих до окраїн)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32072 Chyngyz Aytmatov's Point of View about Cultural, Social, Economic and Communication Reasons of the Crisis of the World Literature

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
34055 Культурне самовизначення Чингіза Айтматова в умовах білінгвізму
34057 «Про що говорити з людиною, яка не знає ціни слова?»: видання «Напучувань» Абая українською мовою
32952 Лірика Маґтимґули Пираги (Махтумкулі Фрагі) в перекладах українською мовою
33878 Становлення великого таланту: ґенеза творчості В’ячеслава Медведя до збірки оповідань «Розмова»
29417 Автори українських мандрівних нарисів 1920-1930-х років як агенти і шпигуни
29422 Проза Донбасу: абсурдизм як домінанта світовідчуття
32075 «Преса УСРР до XV роковин жовтня» Михайла Агуфа як дзеркало видавничої галузі в Україні у 1920-х років
29427 Літературний подзвін за культурою Сільської Атлантиди
29438 Релігійно-філософські шукання Чингіза Айтматова
29434 Суфийские мотивы лирики Магтымгулы Пырагы (Махтумкули Фраги)
30247 Чингіз Айтматов і не тільки: киргизька література в українських окремих виданнях
5776 "Чи вже не пора..."
5771 Два письменники – дві Карелії / одна Карелія («Карелія–Karjala» І. Багмута і «Люди Біломорбуду» П. Усенка)
5779 Про дитячу літературу по-дорослому
5787 Туркменська література в українських виданнях
5687 Туркменська література в українських виданнях
2346 До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози
2053 Іван Чендей: на перехрестях журналістики й літературної творчості

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
34071 Особливості журналістських публікацій В’ячеслава Медведя колумніста
30248 «Французькі листи» Ісмаїла Ґаспринського як мандрівні нариси
25186 Перша велика праця з біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть
24900 Творчість Вячеслава Медвідя як родинно-родова історія України
5766 «Радіовиступ» В. Кузьмича і радіоміст у творі Л. Плескачевського: інформація і пропаганда
5680 Алтай в українському мандрівному нарисі 1930-х років
5777 Верифікаційні особливості поезії Махтумкулі
2054 Вибір об'єктів журналістських творів регіональних мас-медіа

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
32080 Сармаддех-Атлантида Бахманьера й українська література
34057 «Про що говорити з людиною, яка не знає ціни слова?»: видання «Напучувань» Абая українською мовою
32952 Лірика Маґтимґули Пираги (Махтумкулі Фрагі) в перекладах українською мовою
32079 Неповторна, цілісна і печальна таджицька Сармаддех-Атлантида Бахманьйора
30460 Казахська література в окремих українських книжкових виданнях
5758 Відтворення опозиції Шевченко/Куліш в українській романістиці 1920-30-х років
5783 Відтворення ритміки віршів Махтумкулі в українських перекладах
5693 Мандрівний нарис як спосіб пізнання іншого й самого себе
5780 Ритміка польських віршів у перекладах українською мовою (на прикладі творів А. Міцкевича)
2055 Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи
1706 Украинское национально-культурное возрождение 1920-30-х годов в рецепции русских писателей
2052 Експериментальний характер українського роману і романних форм 20-30-х років ХХ ст
1826 Проблема жанрової сутності роману у віршах І.Багряного "Скелька"
2051 Пригодницько-агітаційний «роман» В. Еллана-Блакитного та І.Кириленка

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
32951 Далекий Схід, українці й пафос грандіозних перетворень у кіноповісті О. Довженка «Аероград»
32075 «Преса УСРР до XV роковин жовтня» Михайла Агуфа як дзеркало видавничої галузі в Україні у 1920-х років

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
145 Кафедра журналістики та нових медіа - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
250 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 2.74 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Vaskiv

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
213 «Преса УСРР до XV роковин жовтня» Михайла Агуфа як дзеркало видавничої галузі в Україні у 1920-х років наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32075/ 2020
222 Маґтимґули Пираґи: літературний портрет монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24934/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2311 Лідерський модуль Інший модуль document 15.04.2015
2312 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.12.2018
3776 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4523 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
644 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
645 Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2019 902 28.12.2019
766 Медіаправо та інформаційна безпека (5 курс, МК, заочна) Інститут журналістики Магістр Заочна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6303 Інститут журналістики Журналістика та інформація: Основи журналістики (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6517 Інститут журналістики Комунікативістика (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6588 Інститут журналістики Масова комунікація та інформація (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6663 Інститут журналістики Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
8208 Інститут журналістики Медіаправо та інформаційна безпека (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
8827 Інститут журналістики Теорія та історія соціальних комунікацій (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1855 Кафедра журналістики та нових медіа 4,28 26.12.2018
3144 Кафедра журналістики та нових медіа 4,59 28.12.2019
3535 Кафедра журналістики та нових медіа 4,83 28.12.2020