Додаткові відомості

Освіта
Leopold-Franzens Universitat Innsbruck
Перелік місць роботи
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Український Католицький Університет
Теми дисертацій (захищених)
Die Wurzeln der Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie
Традиційне й інноваційне в розвитку католицької німецькомовної думки другої половини ХХ століття: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2019.04.17 09:21:19 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
908 Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви Українська Греко-Католицька Церква в Центральній Україні доби російської окупації Київ: КПДА document
919 Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття Антропологічна парадигма сучасного богослов'я Київ: УАР document
918 Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів ХХІ століття Соціальні ідеї католицизму Київ: ГО 'Київська наукова суспільнознавча організація' document
917 Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти Богослов'я в німецькомовній освіті Луганськ document
913 Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури', присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації Бориспіль document
916 Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм Сучасна теологічно-метафізична антропологія Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
914 Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті '…землякам моїм в Україні і не в Україні…' Українські студенти богослов'я в Австрії Львів: НУ 'Львівська політехніка' document
915 Філософія як культурна політика сучасності Синтетичність богослов'я Карла Ранера Острог: НУ 'Острозька академія' document
912 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Функтори обсягу та умови Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document
911 Філософія води – філософія життя Символіка води в літургійному житті Церкви Трускавець: ДДПУ імені Івана Франка document
910 Діалектика духовних процесів Українське Богословське Наукове Товариство у Дрогобичі Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
907 Проблема суб'єктивності у філософії і культурі російського Срібного віку Західноєвропейська лінгвофілософія початку ХХ століття Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
904 Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея Карл Поппер і проблема наукової віри Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
903 Діалектика духовних процесів До історії Віденського гуртка Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
906 Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі Еволюція терміну 'парадигма' та його значення у філософії Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
909 Філософія мови: текст, образ, реальність Виникнення та роль мови в концепції Йогана Гердера Суми: СумДУ document
905 Ірраціональне підґрунтя раціональності (колізії, взаємовпливи, взаємопереходи) Апофатичне знання в концепції Т. Куна Полтава: ПНУ document
901 Сучасні проблеми германістики в Україні Порівняння понять 'стиль мислення' Людвіка Флєка і 'парадигма' Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна Дрогобич document
900 Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна Чернівці document
902 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
10806 Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25685 Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
26946 Становление и развитие идеи верховенства права в условиях борьбы за инвеституру
25688 Development of the Confucian religious-philosophical Doctrin as the Fundament of World Outlook in the Far East
25684 Основні філософські проблеми раннього платонізму
25681 Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації
25126 Християнство франків: формування вектору європейської цивілізації
25704 A philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism
20403 Vedanta – a philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism
25702 Веди в контексті індуської релігійної літератури
25703 Гностичні секти і напрями в минулому і сучасності
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25707 Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon
14884 Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon
25708 Юдаїзм: історія та сучасність
10820 The role of theoretical thoughts in scientific discovery
10827 Schools and direction of modern religious thought in germen-languages' lands
3314 Теорія кореспондентності істини
3309 Розвиток філософії Людвіка Флєка

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
25687 Історичні особливості поширення християнства серед готів і лангобардів
20401 Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу
25705 Новий злет Святого Августина в епоху Ренесансу
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25710 Богословські новаторства Другого Ватиканського Собору
3319 Cуспільна доктрина у творчості київських митрополитів домонгольської доби
3287 АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В НОВІТНЬОМУ БОГОСЛОВ'Ї НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПРОСТОРУ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (25)

ID Назва Рік
25689 Християнізація західних слов'ян
25706 Філософія народжена релігією
10811 Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко
4599 Основні риси несхоластичної думки
3311 Cинтетичність богослов’я Карла Ранера
3312 Cучасна теологічно-метафізична антропологія
3292 Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації
3317 Українські студенти богослов'я в Австрії
3302 Лінгвофілософська проблема значення у Вільяма Оккама
3316 Философское наследие Людвика Флека
3313 Функтори обсягу та умови
3290 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА
3291 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В НЕОПОЗИТИВІЗМІ ТА КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ
3293 ВІРА У КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ КАРЛА ПОППЕРА
3295 Еволюція терміну "парадигма" та його значення у філософії
3296 ЗНАЧЕННЯ В "ТЕОРІЇ ВІДБИТКУ" ЛЮДВІҐА ВІТТҐЕНШТАЙНА
3301 Карл Поппер та проблема наукової віри
3286 Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна
3294 ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3297 Карл Поппер проти Віденського Кола
3306 Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т. Куна
3307 Поняття парадигми у філософії мови і науки
3308 Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна
3318 Теорія мовленнєвих актів
3304 Людвік Флєк та основні ідеї його філософії

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
11 Language and Catethical Institute (Австрія) Підвищення кваліфікації 12/09-29/09/16


Kartause Maria Thron


A-3292 Gaming,

Austria


Email: office@lciaustria.org 

Telephone: +43 7485 98678

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
890 Модуль з ІКТ - stazh_13_04_16.pdf 13.04.2016
1068 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
215 Біблієзнавство Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
276 Історико-філософський факультет Філософія науки (5 курс) Бакалавр Денна 1 не оцінено не оцінено 26.11.2016

Затверджені робочі програми (20)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2683 Християнство в Україні: історія і сучасність Денна Бакалавр 1246 16.02.2016
2685 Теорія пізнання Денна Бакалавр 1247 18.12.2015
2689 Історія релігії Денна Бакалавр 1250 18.12.2015
2773 Метафізика й онтологія Денна Бакалавр 3349 27.09.2016
2780 Теорія пізнання Денна Бакалавр 3362 27.09.2016
2781 Метафізика й онтологія Денна Бакалавр 3370 27.09.2016
2783 Біблієзнавство Денна Бакалавр 3364 27.09.2016
2785 Порівняльне релігієзнавство Денна Бакалавр 3357 27.09.2016
2806 Філософський аналіз феномену науки Денна Магістр 3377 27.09.2016
2810 Герменевтика і лінгвофілософія пізнання Денна Магістр 3381 27.09.2016
4376 Християнство в Україні: історія і сучасність Денна Бакалавр 0635/17 09.02.2017
4405 Логіка та методологія наукового пізнання Денна Магістр 0664/17 09.02.2017
4408 Релігія і економіка Денна Магістр 0667/17 09.02.2017
6330 Порівняльне релігієзнавство Денна Бакалавр 2556/17 21.09.2017
6344 Герменевтика і лінгвофілософія пізнання Денна Магістр 2570/17 21.09.2017
6363 Історія релігії Денна Бакалавр 2589/17 21.09.2017
6380 Онтологія і теорія пізнання: Метафізика та онтологія Денна Бакалавр 2606/17 21.09.2017
6386 Філософський аналіз феномену науки Денна Магістр 2612/17 21.09.2017
7439 Релігієзнавчі проблеми: Методика викладання релігієзнавства Денна Бакалавр 0872/18 04.05.2018
7440 Релігієзнавчі проблеми: Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства Денна Магістр 0873/18 04.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
541 Кафедра філософії 4,72 30.12.2016
1538 Кафедра філософії 4,96 12.01.2017
2382 Кафедра філософії 4,83 28.12.2018