Додаткові відомості

Освіта
Leopold-Franzens Universitat Innsbruck
Перелік місць роботи
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Український Католицький Університет
Теми дисертацій (захищених)
Die Wurzeln der Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie
Традиційне й інноваційне в розвитку католицької німецькомовної думки другої половини ХХ століття: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
17 2 0 2020.01.13 09:16:10 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
908 Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви Українська Греко-Католицька Церква в Центральній Україні доби російської окупації Київ: КПДА document
919 Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття Антропологічна парадигма сучасного богослов'я Київ: УАР document
918 Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів ХХІ століття Соціальні ідеї католицизму Київ: ГО 'Київська наукова суспільнознавча організація' document
917 Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти Богослов'я в німецькомовній освіті Луганськ document
913 Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури', присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації Бориспіль document
916 Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм Сучасна теологічно-метафізична антропологія Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
914 Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті '…землякам моїм в Україні і не в Україні…' Українські студенти богослов'я в Австрії Львів: НУ 'Львівська політехніка' document
915 Філософія як культурна політика сучасності Синтетичність богослов'я Карла Ранера Острог: НУ 'Острозька академія' document
912 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Функтори обсягу та умови Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document
911 Філософія води – філософія життя Символіка води в літургійному житті Церкви Трускавець: ДДПУ імені Івана Франка document
910 Діалектика духовних процесів Українське Богословське Наукове Товариство у Дрогобичі Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
907 Проблема суб'єктивності у філософії і культурі російського Срібного віку Західноєвропейська лінгвофілософія початку ХХ століття Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
904 Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея Карл Поппер і проблема наукової віри Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича document
903 Діалектика духовних процесів До історії Віденського гуртка Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
906 Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі Еволюція терміну 'парадигма' та його значення у філософії Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка document
909 Філософія мови: текст, образ, реальність Виникнення та роль мови в концепції Йогана Гердера Суми: СумДУ document
905 Ірраціональне підґрунтя раціональності (колізії, взаємовпливи, взаємопереходи) Апофатичне знання в концепції Т. Куна Полтава: ПНУ document
901 Сучасні проблеми германістики в Україні Порівняння понять 'стиль мислення' Людвіка Флєка і 'парадигма' Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна Дрогобич document
900 Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна Чернівці document
902 Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича Київ: КНУ імені Тараса Шевченка document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
27760 Історія релігій Том 1
27956 Історія релігій. Том 2
10806 Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25685 Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27691 Plato and the Revolution of the Modern Paradigm of Science

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (23)

ID Назва Рік
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
30506 Epistemolojik Katmanlar: 18. Yüzyıl Ortası Avrupa Kültürü Örneği Üzerine Kültürel Paradigmalardaki Değişimlerin Analizi
30459 Question as the first step in cognition
29236 Інтерсуб'єктивний чинник наукового пізнання
28080 Релігієзнавче поняття "політеїзм" як результат мовленнєвого непорозуміння
26946 Становление и развитие идеи верховенства права в условиях борьбы за инвеституру
27727 Філософія релігії в українській і західній науці
25688 Development of the Confucian religious-philosophical Doctrin as the Fundament of World Outlook in the Far East
25684 Основні філософські проблеми раннього платонізму
25681 Християнство франків: формування вектору Європейської цивілізації
25126 Християнство франків: формування вектору європейської цивілізації
25704 A philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism
20403 Vedanta – a philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism
25702 Веди в контексті індуської релігійної літератури
25703 Гностичні секти і напрями в минулому і сучасності
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25707 Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon
14884 Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon
25708 Юдаїзм: історія та сучасність
10820 The role of theoretical thoughts in scientific discovery
10827 Schools and direction of modern religious thought in germen-languages' lands
3314 Теорія кореспондентності істини
3309 Розвиток філософії Людвіка Флєка

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
30671 Symbolic transformation of the widows image in biblical cultural tradition: semantics, analogies, universal features
25687 Історичні особливості поширення християнства серед готів і лангобардів
20401 Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу
25705 Новий злет Святого Августина в епоху Ренесансу
14883 Юдаїзм: історія і сучасність
25710 Богословські новаторства Другого Ватиканського Собору
3319 Cуспільна доктрина у творчості київських митрополитів домонгольської доби
3287 АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В НОВІТНЬОМУ БОГОСЛОВ'Ї НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПРОСТОРУ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (29)

ID Назва Рік
27870 Ludwik Fleck and Thomas Kuhn: Similarities and differences in two concepts of the philosophy of science
27793 Другий Ватиканський Собор як виразник доктрини толерантності Католицької Церкви
29619 Політична теологія в контексті трансформацій європейського суспільства
27619 Постридентська католицька думка
25689 Християнізація західних слов'ян
25706 Філософія народжена релігією
10811 Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко
4599 Основні риси несхоластичної думки
3311 Cинтетичність богослов’я Карла Ранера
3312 Cучасна теологічно-метафізична антропологія
3292 Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації
3317 Українські студенти богослов'я в Австрії
3302 Лінгвофілософська проблема значення у Вільяма Оккама
3316 Философское наследие Людвика Флека
3313 Функтори обсягу та умови
3290 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА
3291 АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В НЕОПОЗИТИВІЗМІ ТА КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ
3293 ВІРА У КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ КАРЛА ПОППЕРА
3295 Еволюція терміну "парадигма" та його значення у філософії
3296 ЗНАЧЕННЯ В "ТЕОРІЇ ВІДБИТКУ" ЛЮДВІҐА ВІТТҐЕНШТАЙНА
3301 Карл Поппер та проблема наукової віри
3286 Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна
3294 ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3297 Карл Поппер проти Віденського Кола
3306 Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т. Куна
3307 Поняття парадигми у філософії мови і науки
3308 Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна
3318 Теорія мовленнєвих актів
3304 Людвік Флєк та основні ідеї його філософії

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
30 Кафедра філософії Z-6284-2019 1 0 https://publons.com/researcher/3137137/oleh-shepetiak/

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проекту Період реалізації Координатор проекту Роль учасника Документ, що засвідчує
11 Language and Catethical Institute (Австрія) Підвищення кваліфікації 12/09-29/09/16


Kartause Maria Thron


A-3292 Gaming,

Austria


Email: office@lciaustria.org 

Telephone: +43 7485 98678

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
890 Модуль з ІКТ - stazh_13_04_16.pdf 13.04.2016
1068 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
3125 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
215 Біблієзнавство Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015
446 Логіка та методологія наукового пізнання (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019
487 Стародавні релігії (2 курс, РЕЛІГ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
489 Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
490 Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
276 Історико-філософський факультет Філософія науки (5 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується не враховується 26.11.2016
5648 Історико-філософський факультет Релігії Давнього Світу (6 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
5887 Історико-філософський факультет Філософський аналіз феномену науки (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (20)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2683 Християнство в Україні: історія і сучасність Денна Бакалавр 1246 16.02.2016
2685 Теорія пізнання Денна Бакалавр 1247 18.12.2015
2689 Історія релігії Денна Бакалавр 1250 18.12.2015
2773 Метафізика й онтологія Денна Бакалавр 3349 27.09.2016
2780 Теорія пізнання Денна Бакалавр 3362 27.09.2016
2781 Метафізика й онтологія Денна Бакалавр 3370 27.09.2016
2783 Біблієзнавство Денна Бакалавр 3364 27.09.2016
2785 Порівняльне релігієзнавство Денна Бакалавр 3357 27.09.2016
2806 Філософський аналіз феномену науки Денна Магістр 3377 27.09.2016
2810 Герменевтика і лінгвофілософія пізнання Денна Магістр 3381 27.09.2016
4376 Християнство в Україні: історія і сучасність Денна Бакалавр 0635/17 09.02.2017
4405 Логіка та методологія наукового пізнання Денна Магістр 0664/17 09.02.2017
4408 Релігія і економіка Денна Магістр 0667/17 09.02.2017
6330 Порівняльне релігієзнавство Денна Бакалавр 2556/17 21.09.2017
6344 Герменевтика і лінгвофілософія пізнання Денна Магістр 2570/17 21.09.2017
6363 Історія релігії Денна Бакалавр 2589/17 21.09.2017
6380 Онтологія і теорія пізнання: Метафізика та онтологія Денна Бакалавр 2606/17 21.09.2017
6386 Філософський аналіз феномену науки Денна Магістр 2612/17 21.09.2017
7439 Релігієзнавчі проблеми: Методика викладання релігієзнавства Денна Бакалавр 0872/18 04.05.2018
7440 Релігієзнавчі проблеми: Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства Денна Магістр 0873/18 04.05.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
541 Кафедра філософії 4,72 30.12.2016
1538 Кафедра філософії 4,96 12.01.2017
2382 Кафедра філософії 4,83 28.12.2018
3290 Кафедра філософії 4,79 28.12.2019