Олексюк Ольга Миколаївна (Рейтинги за 2017 рік)

Науково дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
179560 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти ( #15263 , 01.2017) 20
179561 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога ( #21783 , 01.2017) 20
179562 Монографії одноосібні україномовні Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті ( #22081 , 01.2017) 20
179563 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми ( #21217 , 01.2017) 6
179564 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Трансдисциплінарність у реалізації духовного потенціалу мистецтва ( #20540 , 01.2017) 6
179565 Статті у фахових наукових виданнях Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва ( #19425 , 01.2017) 6
179566 Статті у фахових наукових виданнях Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс ( #21840 , 01.2017) 6
179567 Статті у фахових наукових виданнях Національна ідея у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва ( #19568 , 01.2017) 6
179568 Статті у фахових наукових виданнях Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва ( #18933 , 01.2017) 6
179569 Статті у фахових наукових виданнях Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті ( #19834 , 01.2017) 6
179572 Керівництво науковим гуртком ID: 128
Група: Школа молодих науковців
Кількість осіб: 16
Дата презентації: 12.11.2017
5
179579 Індекс цитування Google Академії h-індекс: 8* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 6* (Коефіцієнт: 5)
* за останні 5 років
6 * 5 + 8 * 2 46

Науково дослідницька діяльність: 153

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
179571 Участь у соц. проекті "З Києвом - для Києва" ID: 231
Тип участі: заходи
Період участі: протягом семестру 2017
Нарахований бал: 5
5
179575 Участь у роботі журі, суддівстві конкурсів, турнірів ID: 7
3
179576 Підвищення кваліфікації ID: 962
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 08.04.2015
2
179577 Підвищення кваліфікації ID: 1484
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 06.04.2017
2
179578 Проведення заходів мистецького спрямування ID: 7
3

Професійний розвиток: 15

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
179570 Рейтинг викладачів серед студентів ID: 1322
Оцінка студентів: 4,87
Дата оцінювання: 12.01.2017
49
179574 Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ID: 17
ПІБ студента: Вишневецька Марина Вікторівна
Призове місце: I
Рік: 2017
10

Викладацька діяльність: 59

Наукова школа

ID Правило Запис Коментар Оцінка
179573 Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію ID: 10
Ім'я співробітника:
Тема дисертації / наукова спеціальність: «Методика формування художньо - творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки»
10

Наукова школа: 10

Всього: 237

(#11 у загальному рейтингу)