Морзе Наталія Вікторівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166515 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Educator’s e-Portfolio in the Modern University ( #16051 , 06.2016) 8
166516 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Комунікація в освіті: оцінка ІСТ інструментів ( #15832 , 05.2016) 8
166517 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету ( #14831 , 04.2016) 8
166518 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities ( #18669 , 01.2016) 8
166519 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Title: Quality features of university information environment in its external indicators ( #18675 , 01.2016) 8
166520 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus TRANSFERABLE SKILLS AS A CORE ISSUE OF THE ICT MANAGEMENT FOR HEI ( #18676 , 01.2016) 8
166521 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Нові освітні стратегії у сучасному цифровому середовищі ( #18668 , 01.2016) 8
166522 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective ( #16682 , 09.2016) 4
166523 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Collaboration in research activities: ICT tools assessment ( #18692 , 01.2016) 4
166524 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning ( #18671 , 01.2016) 4
166525 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing ( #16224 , 01.2016) 4
166526 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu ( #18670 , 01.2016) 4
166527 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects ( #18690 , 01.2016) 4
166528 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Teacher-student collaboration: challenges and opportunities ( #18691 , 01.2016) 4
166529 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering ( #18677 , 01.2016) 4
166530 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Модель ІКТ компетентності вчителів ( #15412 , 01.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166539 Збірники наукових праць, конференції, інші Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners ( #18705 , 12.2016) 2
166540 Збірники наукових праць, конференції, інші 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education ( #16337 , 09.2016) 2
166541 Збірники наукових праць, конференції, інші Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective ( #18630 , 01.2016) 2
166542 Збірники наукових праць, конференції, інші Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing ( #18631 , 01.2016) 2
166543 Збірники наукових праць, конференції, інші Open Educational E-environment of modern university. Introduction ( #18632 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166561 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 17* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 27* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
27 * 3 + 17 * 2 115

Науково-дослідницька діяльність: 217

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166546 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 690
Назва заходу: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 09.09.2016
Нарахований бал: 10
10
166547 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 706
Назва заходу: Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 15.04.2016
Нарахований бал: 10
10
166549 Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах ID: 2
Назва проекту: Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК
Період реалізації: 1/01/2014 – 31/12/2017
20
166550 Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах ID: 11
Назва проекту: DESIRE
Період реалізації: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 (36 місяців)
20
166560 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 118
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 65707
Реєстраційний номер: 65707
1

Професійний розвиток: 61

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166531 Підручники колективні Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( #15942 , 01.2016) 4
166532 Підручники колективні Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( #15962 , 01.2016) 4
166533 Підручники колективні Информатика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке ( #16120 , 01.2016) 4
166534 Підручники колективні Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3) ( #18706 , 01.2016) 4
166535 Підручники колективні Основи робототехніки ( #18686 , 01.2016) 4
166536 Підручники колективні Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE ( #18684 , 01.2016) 4
166537 Підручники колективні Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент" ( #16478 , 01.2016) 4
166538 Підручники колективні Я — студент ( #14990 , 01.2016) 4
166544 Навчальні та методичні матеріали Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ( #15932 , 01.2016) 2
166545 Навчальні та методичні матеріали Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. ( #15947 , 01.2016) 2
166548 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 399
ЕНК: Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 4
166551 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 276
ЕНК: Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"
Дата наказу: 11.11.2016
15
166553 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 324
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 02.07.2015
2
166554 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 551
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (за кордоном)
Дата наказу: 24.04.2015
2
166555 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 552
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 01.04.2015
2
166556 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1302
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.12.2016
2
166557 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1303
Назва модулю: Дослідницький модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.12.2016
2
166558 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1194
ЕНК: Методика викладання інформатики у вищій школі
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1140
Дата затвердження програми: 22.10.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166559 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3719
ЕНК: Інноваційні методи,технології та моніторинг якості електронного навчання
Форма навчання: Заочна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2898
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 69

Наукова школа

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166552 Наукове керівництво співробітником Університету , який захистив кандидатську дисертацію в поточному році ID: 8
Ім'я співробітника: Кочарян Артур Борисович
Тема дисертації / наукова спеціальність: «Розвиток інформаційно - комунікаційної компетентності науково - педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів»
10

Наукова школа: 10

Всього: 357

(#1 у загальному рейтингу)