Морзе Наталія Вікторівна (Рейтинги за 2017 рік)

Науково дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
175564 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study ( #22557 , 09.2017) 20
175565 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Blended learning in practice of e-learning managers training ( #22566 , 01.2017) 20
175566 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators ( #19666 , 01.2017) 20
175567 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education ( #22572 , 01.2017) 20
175568 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Flipped Learning: Learning Based On Students Experience. ( #22571 , 01.2017) 20
175569 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Identification of Differences in University E-environment between Selected EU and Non-EU Countries Using Knowledge Mining Methods: Project IRNet Case Study ( #22565 , 01.2017) 20
175570 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students ( #22573 , 01.2017) 20
175571 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education ( #22564 , 01.2017) 20
175572 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Using effective and adequate IT tools for developing teachers’ skills ( #22555 , 01.2017) 20
175573 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу ( #19906 , 01.2017) 20
175574 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід ( #22570 , 01.2017) 20
175575 Монографії, видані в іноземному видавництві Development of educational, scientific collaboration and project management with ic tools in universities ( #22606 , 01.2017) 20
175576 Монографії, видані в іноземному видавництві Formative and peer assessment in higher education ( #22603 , 01.2017) 20
175577 Монографії, видані в іноземному видавництві Use of bot-technologies for educational communication at the university ( #22604 , 01.2017) 20
175578 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Дослідження в галузі освіти: опитування ( #22970 , 09.2017) 6
175579 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу ( #13949 , 08.2017) 6
175580 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія ( #22956 , 02.2017) 6
175581 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results ( #22625 , 01.2017) 6
175582 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Formation Students’ ICT Competence: Case Study ( #20919 , 01.2017) 6
175583 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia) ( #22559 , 01.2017) 6
175584 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project ( #22628 , 01.2017) 6
175585 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project ( #22629 , 01.2017) 6
175586 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Документи з обговорень на тему більш адекватних та ефективних інструментів ІКТ. Категорія: Інструменти для створення дидактичних відео ( #22962 , 01.2017) 6
175595 Статті у фахових наукових виданнях Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів ( #19722 , 01.2017) 6
175597 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 2
Назва проекту: Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК
Період реалізації: 1/01/2014 – 31/12/2017
20
175598 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 11
Назва проекту: DESIRE
Період реалізації: 01.12.-2013-31.03.2017
20
175599 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 22
Назва проекту: Компетенції викладача вищої школи в добу змін
Період реалізації: 01.12.2017 – 31.12.2018 р.
20
175600 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 34
Назва проекту: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)
Період реалізації: 1.10.2017-1.10.2020 р.
20
175605 Участь у державних науково-дослідних проектах ID: 8
Назва проекту: Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя»
Період реалізації: 2017-2022
8
175606 Дослідно-експериментальна робота ID: 1
15
175615 Індекс цитування Google Академії h-індекс: 19* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 37* (Коефіцієнт: 5)
* за останні 5 років
37 * 5 + 19 * 2 223

Науково дослідницька діяльність: 666

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
175607 Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти ID: 172
Рік: 2017
Документ, що засвідчує: 71069
Реєстраційний номер: 71069
3
175608 Підвищення кваліфікації ID: 324
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 02.07.2015
2
175609 Підвищення кваліфікації ID: 551
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (за кордоном)
Дата наказу: 24.04.2015
2
175610 Підвищення кваліфікації ID: 552
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 01.04.2015
2
175611 Підвищення кваліфікації ID: 1302
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.12.2016
2
175612 Підвищення кваліфікації ID: 1303
Назва модулю: Дослідницький модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.12.2016
2
175613 Підвищення кваліфікації ID: 1860
Назва модулю: Інше
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 21.10.2017
2
175614 Підвищення кваліфікації ID: 1985
Назва модулю: Інше
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 15.12.2017
2

Професійний розвиток: 17

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
175587 Підручники / посібники Інформатика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( #21178 , 01.2017) 6
175588 Підручники / посібники Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki ( #22868 , 01.2017) 10
175589 Підручники / посібники Робочий зошит з інформатики. 2 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл ( #21164 , 01.2017) 6
175590 Підручники / посібники Робочий зошит з інформатики. 3 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл ( #21179 , 01.2017) 6
175591 Підручники / посібники Робочий зошит з інформатики. 4 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл ( #21163 , 01.2017) 6
175592 Підручники / посібники Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл ( #21165 , 01.2017) 6
175593 Підручники / посібники Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" ( #20983 , 01.2017) 6
175594 Підручники / посібники Я — студент ( #20107 , 01.2017) 6
175596 Рейтинг викладачів серед студентів ID: 1291
Оцінка студентів: 4,93
Дата оцінювання: 12.01.2017
49
175601 Сертифікація ЕНК ID: 307
ЕНК: Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)
Дата наказу: 10.04.2017
5
175602 Сертифікація ЕНК ID: 327
ЕНК: Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання
Дата наказу: 12.06.2017
5
175603 Сертифікація ЕНК ID: 346
ЕНК: Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"
Дата наказу: 28.12.2017
3

Викладацька діяльність: 114

Наукова школа

ID Правило Запис Коментар Оцінка
175604 Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію ID: 15
Ім'я співробітника:
Тема дисертації / наукова спеціальність: Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету / 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
10

Наукова школа: 10

Всього: 807

(#0 у загальному рейтингу)