Маруненко Ірина Михайлівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166685 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей ( #14612 , 05.2016) 4
166686 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України ( #14683 , 01.2016) 4
166699 Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах ID: 15
Група: Міжвузівський клуб здоров’я
Кількість осіб: 20
Дата презентації: 09.11.2016
3

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166689 Збірники наукових праць, конференції, інші Аналіз епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні ( #14688 , 04.2016) 2
166690 Збірники наукових праць, конференції, інші Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії ( #14687 , 04.2016) 2
166691 Збірники наукових праць, конференції, інші Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема ( #14686 , 04.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166723 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 4* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 2* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
2 * 3 + 4 * 2 14

Науково-дослідницька діяльність: 31

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166698 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 330
Назва заходу: “Вплив геопатогенних зон на здоров’я людини” спільно з Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров'я
Місце проведення: Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17
Дата проведення: 09.11.2016
Нарахований бал: 2
2
166719 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 73
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63671
Реєстраційний номер: 63671
1
166720 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 77
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63654
Реєстраційний номер: 63654
1
166721 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 80
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63655
Реєстраційний номер: 63655
1
166722 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 90
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63673
Реєстраційний номер: 63673
1

Професійний розвиток: 6

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166687 Підручники колективні Медико-соціальні основи здоров’я ( #15151 , 10.2016) 4
166688 Підручники колективні Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] ( #14968 , 01.2016) 4
166692 Навчальні та методичні матеріали Збірник задач з генетики людини ( #15679 , 11.2016) 2
166693 Навчальні та методичні матеріали Вікова фізіологія та валеологія ( #15076 , 09.2016) 2
166694 Навчальні та методичні матеріали Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. ( #14963 , 09.2016) 2
166695 Навчальні та методичні матеріали Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. ( #14964 , 09.2016) 2
166696 Навчальні та методичні матеріали Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] ( #15070 , 09.2016) 2
166697 Рейтинг серед студентів ID: 637
Оцінка студентів: 4,60
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
166700 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 320
ЕНК: Анатомія та еволюція нервової системи (1 курс, ПП, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 8
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 8
166701 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 321
ЕНК: Анатомія та еволюція нервової системи (5 курс, ПП, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 3
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 3
166702 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 357
ЕНК: Основи біології та генетики (1 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 1
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 1
166703 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 133
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 16.12.2015
2
166704 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 355
Назва модулю: Дослідницький модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 20.04.2016
2
166705 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 474
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 16.02.2016
2
166706 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 496
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 03.02.2016
2
166707 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 954
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 08.04.2015
2
166708 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1876
ЕНК: Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0038
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166709 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1878
ЕНК: Медико соціальні основи здоровя :Основи психофізіології людини, Дефектологія, Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0629
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166710 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1880
ЕНК: Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини, Основи генетики (3,4сем)
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0655
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166711 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1881
ЕНК: Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: (Основи генетики,Анатомія та фізіологія нервової системи,Психофіз
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0037
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166712 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1884
ЕНК: Неврологічні основи логопедії
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0033
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166713 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1887
ЕНК: Психофізіологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0633
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166714 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1889
ЕНК: Основи психофізіології
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0030
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166715 Робочі програми (за кожну програму) ID: 2832
ЕНК: Психофізіологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3236
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166716 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3177
ЕНК: Медико-соціальні основи здоров'я:Психофізіологія та основи ВНД
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3255
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166717 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3202
ЕНК: Психофізіологія: Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3254
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166718 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3386
ЕНК: Медико-соціальні основи здоров`я: Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3045
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 67

Всього: 104

(#41 у загальному рейтингу)