Неведомська Євгенія Олексіївна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166724 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Від якості навчальних завдань до якості освіти ( #14861 , 06.2016) 4
166725 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей ( #14612 , 05.2016) 4
166726 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Формирование научных понятий у будущих специалистов ( #14665 , 05.2016) 4
166727 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Вплив темперамента студента на його тривожність ( #14487 , 01.2016) 4
166728 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development ( #18403 , 01.2016) 4
166729 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Як подолати педагогу тривожність студентів? ( #14504 , 03.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166731 Збірники наукових праць, конференції, інші Здоров’язбережувальні умови під час навчання ( #14480 , 05.2016) 2
166732 Збірники наукових праць, конференції, інші Вплив коралової води на живі організми ( #14503 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166764 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 1* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
1 * 3 + 3 * 2 9

Науково-дослідницька діяльність: 37

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166741 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 2
Назва заходу: Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами
Місце проведення: Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2)
Дата проведення: 26.10.2016
Нарахований бал: 2
2
166761 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 75
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63671
Реєстраційний номер: 63671
1
166762 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 76
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63654
Реєстраційний номер: 63654
1
166763 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 79
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 63655
Реєстраційний номер: 63655
1

Професійний розвиток: 5

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
166730 Підручники колективні Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] ( #14968 , 01.2016) 4
166733 Навчальні та методичні матеріали Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл ( #14969 , 09.2016) 2
166734 Навчальні та методичні матеріали Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл ( #14970 , 09.2016) 2
166735 Навчальні та методичні матеріали Вікова фізіологія та валеологія ( #15076 , 09.2016) 2
166736 Навчальні та методичні матеріали Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. ( #14963 , 09.2016) 2
166737 Навчальні та методичні матеріали Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. ( #14964 , 09.2016) 2
166738 Навчальні та методичні матеріали Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] ( #15070 , 09.2016) 2
166739 Навчальні та методичні матеріали Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт ( #18491 , 01.2016) 2
166740 Рейтинг серед студентів ID: 575
Оцінка студентів: 3,43
Дата оцінювання: 30.12.2016
4
166742 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 63
ЕНК: Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 8
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
13
166743 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 64
ЕНК: Анатомія людини (1 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 2
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 25.11.2016
Не встановлена оцінка студентів 2
166744 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 65
ЕНК: Антропологія (2 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 7
Оцінка студентів: 4
Дата оцінювання: 25.11.2016
11
166745 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 319
ЕНК: Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 4
166746 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 322
ЕНК: Антропологія (1 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 6
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 6
166747 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 328
ЕНК: Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 1
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 1
166748 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 264
ЕНК: Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС)
Дата наказу: 30.06.2016
15
166749 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 132
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 16.12.2015
2
166750 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 272
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 24.03.2016
2
166751 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 472
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 16.02.2016
2
166752 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 488
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 22.01.2016
2
166753 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1877
ЕНК: Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Вікова анатомія і фізіологія, Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорн
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0654
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166754 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1880
ЕНК: Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини, Основи генетики (3,4сем)
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0655
Дата затвердження програми: 23.09.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166755 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1881
ЕНК: Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності: (Основи генетики,Анатомія та фізіологія нервової системи,Психофіз
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 0037
Дата затвердження програми: 09.02.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166756 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3381
ЕНК: Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем,Вікова анатомія і фізіологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3053
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166757 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3382
ЕНК: Анатомія людини і спортивна морфологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3052
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166758 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3384
ЕНК: Анатомія та фізіологія людини з основами генетики: Анатомія і фізіологія людини,Основи генетики
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3054
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166759 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3385
ЕНК: Анатомія людини і спортивна морфологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3051
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
166760 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3390
ЕНК: Homo sapiens у часі і просторі (Антропологія)
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 3055
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 98

Всього: 140

(#17 у загальному рейтингу)