Буйницька Оксана Петрівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165132 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) E-education content management ( #18693 , 01.2016) 4
165133 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету ( #18701 , 01.2016) 4
165162 Відповідальний секретар фахових збірників та журналів Університету ID: 9
Назва видання: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету
Рік підтвердження фаховості: 0
4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165137 Збірники наукових праць, конференції, інші Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету ( #16437 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165173 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 1* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
1 * 3 + 3 * 2 9

Науково-дослідницька діяльність: 23

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165139 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 692
Назва заходу: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 09.09.2016
Нарахований бал: 10
10
165140 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 713
Назва заходу: Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології»
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 11.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165141 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 716
Назва заходу: Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології»
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 14.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165142 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 744
Назва заходу: Словник Бориса Грінченка та сучасність
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 07.12.2016
Нарахований бал: 2
2
165143 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 749
Назва заходу: Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології»
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 18.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165144 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 750
Назва заходу: Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології»
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 21.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165145 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 757
Назва заходу: Використання е-деканату в освітньому процесі
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 03.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165146 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 758
Назва заходу: Використання е-деканату в освітньому процесі
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 04.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165147 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 771
Назва заходу: Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 15.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165148 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 969
Назва заходу: STEM та Інтернет речей
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 18.05.2016
Нарахований бал: 2
2
165149 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 975
Назва заходу: Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 23.09.2016
Нарахований бал: 2
2
165150 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1040
Назва заходу: Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка
Дата проведення: 16.03.2016
Нарахований бал: 2
2
165159 Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах ID: 12
Назва проекту: DESIRE
Період реалізації: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 р
20

Професійний розвиток: 52

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165134 Підручники колективні Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE ( #18684 , 01.2016) 4
165135 Підручники колективні Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент" ( #16478 , 01.2016) 4
165136 Підручники колективні Я — студент ( #14990 , 01.2016) 4
165138 Рейтинг серед студентів ID: 467
Оцінка студентів: 4,96
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
165151 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 10
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності (5 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 9
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
14
165152 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 11
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності (СРм)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 9
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
14
165153 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 120
ЕНК: Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 8
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
13
165154 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 242
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 6
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 26.11.2016
11
165155 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 400
ЕНК: Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 10
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: -
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 10
165156 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 401
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології (5 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: -
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 4
165157 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 402
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у соціальній сфері (5 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 7
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: -
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 7
165158 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 439
ЕНК: Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 6
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: -
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 6
165160 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 276
ЕНК: Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"
Дата наказу: 11.11.2016
15
165161 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 277
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності (СРм)
Дата наказу: 11.11.2016
15
165163 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 849
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 13.12.2016
2
165164 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1330
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (за кордоном)
Дата наказу: 21.11.2014
2
165165 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1331
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 01.04.2015
2
165166 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1332
Назва модулю: Дослідницький модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 16.03.2012
2
165167 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1054
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у соціальній сфері
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2878
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165168 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1068
ЕНК: Методика викладання фахових дисциплін
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2876
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165169 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1072
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2889
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165170 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1189
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1110
Дата затвердження програми: 22.10.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165171 Робочі програми (за кожну програму) ID: 1192
ЕНК: Методика викладання інформатики у вищій школі
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 1079
Дата затвердження програми: 22.10.2015
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165172 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3294
ЕНК: Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності,Методологія соціально-педагогічного дослідження,Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін,ІКТ у викладацькій діяльності
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 3139
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 146

Всього: 221

(#2 у загальному рейтингу)