Буйницька Оксана Петрівна (Рейтинги за 2017 рік)

Науково дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
174729 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators ( #19666 , 01.2017) 20
174730 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу ( #19906 , 01.2017) 20
174731 Монографії, видані в іноземному видавництві Use of bot-technologies for educational communication at the university ( #22604 , 01.2017) 20
174732 Статті в наукометричних базах (окрім Scopus, Web of Science) Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment ( #20119 , 01.2017) 6
174735 Статті у фахових наукових виданнях Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів ( #19722 , 01.2017) 6
174744 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 12
Назва проекту: DESIRE
Період реалізації: 01.12.-2013-31.03.2017
20
174745 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 37
Назва проекту: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)
Період реалізації: 1.10.2017-1.10.2020 р.
20
174754 Індекс цитування Google Академії h-індекс: 5* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 2* (Коефіцієнт: 5)
* за останні 5 років
2 * 5 + 5 * 2 20

Науково дослідницька діяльність: 132

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
174749 Підвищення кваліфікації ID: 849
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 13.12.2016
2
174750 Підвищення кваліфікації ID: 1330
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (за кордоном)
Дата наказу: 21.11.2014
2
174751 Підвищення кваліфікації ID: 1331
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 01.04.2015
2
174752 Підвищення кваліфікації ID: 1519
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 26.04.2017
2
174753 Підвищення кваліфікації ID: 1978
Назва модулю: Інше
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 15.12.2017
2

Професійний розвиток: 10

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
174733 Підручники / посібники Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" ( #20983 , 01.2017) 6
174734 Підручники / посібники Я — студент ( #20107 , 01.2017) 6
174736 Рейтинг викладачів серед студентів ID: 1588
Оцінка студентів: 4,82
Дата оцінювання: 12.01.2017
48
174737 Використання ЕНК ID: 480
ЕНК: ІКТ у викладацькій діяльності (5 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
9
174738 Використання ЕНК ID: 481
ЕНК: Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 5
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
10
174739 Використання ЕНК ID: 482
ЕНК: Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПО, заочна)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
9
174740 Використання ЕНК ID: 483
ЕНК: Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ПВШ, заочна)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
9
174741 Використання ЕНК ID: 484
ЕНК: Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс, ДО, заочна)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 28.12.2017
9
174742 Використання ЕНК ID: 671
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у соціальній сфері (5 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 5
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 29.12.2017
10
174743 Використання ЕНК ID: 672
ЕНК: Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології (5 курс, з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 5
Оцінка за авторство: -
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 29.12.2017
10
174746 Сертифікація ЕНК ID: 307
ЕНК: Методика викладання фахових дисциплін (ІНм)
Дата наказу: 10.04.2017
5
174747 Сертифікація ЕНК ID: 318
ЕНК: Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (з.ф.н.)
Дата наказу: 12.06.2017
10
174748 Сертифікація ЕНК ID: 346
ЕНК: Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"
Дата наказу: 28.12.2017
3

Викладацька діяльність: 144

Всього: 286

(#3 у загальному рейтингу)