Глушак Оксана Михайлівна (Рейтинги за 2018 рік)

Науково дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
182053 Статті в НМБ Scopus, Web of Science Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій ( #23700 , 01.2018) 50
182054 Статті в НМБ та наукових журналах (окрім Scopus, WOS) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність ( #23763 , 01.2018) 10
182055 Статті в фахових журналах Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» ( #23701 , 01.2018) 10
182058 Науково-дослідницька діяльність ID: 16
Назва статті: Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в процесі професійної підготовки
Тип видання: фахове
Посилання
Рік випуску: 2018
10
182059 Завершені наукові дослідження ID: 11
Назва дослідження : "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці"
Дата презентації результатів: 12.2018
Посилання на сторінку проекту
30
182060 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти ID: 61
Назва проєкту: Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM)
Період реалізації: 01.09.2018-31.08.2021 р.
40
182061 Заявки на отримання грантів ID: 78
Назва проєкту: Економічне та математичне моделювання: від теорії до практики
Грантодавач: Посольство США
Вид гранту: Коллективний
Рік: 2018
15
182068 Google Scholar auto generated rule h-індекс: 4* (Коефіцієнт: 1)
i10-індекс: 1* (Коефіцієнт: 1)
* за останні 5 років
1 * 1 + 4 * 1 5

Науково дослідницька діяльність: 170

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
182057 Підвищення кваліфікації ID: 2480
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 16.04.2018
5

Професійний розвиток: 5

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
182056 Рейтинг викладачів серед студентів ID: 1896
Оцінка студентів: 4,67
Дата оцінювання: 26.12.2018
47
182062 Використання ЕНК ID: 3658
ЕНК: Економетрика (2 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 9
Оцінка за авторство: 25
Оцінка студентів: 9
Дата оцінювання: 28.12.2018
9 + 25 + 9 43
182063 Використання ЕНК ID: 3691
ЕНК: Інформатика (1 курс, МАТ, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 8
Оцінка за авторство: 25
Оцінка студентів: 10
Дата оцінювання: 28.12.2018
8 + 25 + 10 43
182064 Використання ЕНК ID: 3699
ЕНК: Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: -
Оцінка за авторство: 25
Дата оцінювання: 28.12.2018
0 + 25 + 0 25
182065 Використання ЕНК ID: 3740
ЕНК: Математика для менеджерів: Економетрія (2 курс, МЕН, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 7
Оцінка студентів: 10
Дата оцінювання: 28.12.2018
7 + 0 + 10 17
182066 Використання ЕНК ID: 3775
ЕНК: Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ, денна)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 11
Дата оцінювання: 28.12.2018
11 + 0 + 0 11
182067 Використання ЕНК ID: 3932
ЕНК: Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3,4 курс)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 15
Дата оцінювання: 28.12.2018
15 + 0 + 0 15

Викладацька діяльність: 201

Всього: 376

(#6 у загальному рейтингу)