Павлюк Роман Олександрович (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
167719 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview ( #18294 , 01.2016) 8
167720 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти ( #15315 , 10.2016) 4
167721 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Стратегічні напрямки переходу до навчання на дослідницькій основі ( #14539 , 04.2016) 4
167722 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів ( #14044 , 02.2016) 4
167723 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки ( #14056 , 01.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
167724 Збірники наукових праць, конференції, інші Іншомовний компонент у науково-дослідницькій діяльності магістрів гуманітарного профілю ( #14118 , 03.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
167741 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 3* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 1* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
1 * 3 + 3 * 2 9

Науково-дослідницька діяльність: 35

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
167726 Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» ID: 13
Тип участі: Координація заходів соціального проекту в Інституті людини
Період участі: 2016
Нарахований бал: 5
5
167727 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 458
Назва заходу: “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти”
Місце проведення: Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17
Дата проведення: 03.11.2016
Нарахований бал: 2
2
167728 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 624
Назва заходу: «Відомий і невідомий Борис Грінченко»
Місце проведення: Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17
Дата проведення: 09.12.2016
Нарахований бал: 2
2
167729 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 660
Назва заходу: Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання
Місце проведення: Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17
Дата проведення: 10.02.2016
Нарахований бал: 2
2

Професійний розвиток: 11

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
167725 Рейтинг серед студентів ID: 494
Оцінка студентів: 4,63
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
167730 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 16
ЕНК: Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 2
Оцінка студентів: 5
Дата оцінювання: 25.11.2016
7
167731 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 202
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП)
Форма навчання: Денна
Оцінка активності: 9
Оцінка студентів: 4
Дата оцінювання: 25.11.2016
13
167732 Використання ЕНК на денній / заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв) ID: 336
ЕНК: Ділова іноземна мова (5 курс) (з.ф.н.)
Форма навчання: Заочна
Оцінка активності: 4
Оцінка студентів:
Дата оцінювання: 30.12.2016
Не встановлена оцінка студентів 4
167733 Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо) ID: 298
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП)
Дата наказу: 30.12.2016
15
167734 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 218
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 30.12.2016
2
167735 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 307
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 20.10.2016
2
167736 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1304
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 29.05.2016
2
167737 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3633
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2818
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
167738 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3634
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2815
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
167739 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3640
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2819
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
167740 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3644
ЕНК: Професійне спілкування іноземною мовою
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 2822
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 58

Всього: 104

(#42 у загальному рейтингу)