Сисоєва Світлана Олександрівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168201 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus Новий закон про вищу освіту в Україні: інновації та ризики ( #13018 , 01.2016) 8
168202 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих ( #15356 , 01.2016) 4
168203 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США ( #15822 , 01.2016) 4
168204 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст ( #16339 , 01.2016) 4
168205 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку ( #14741 , 01.2016) 4
168206 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США ( #14359 , 01.2016) 4
168207 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Культурні проблеми освіти в педагогічних дослідженнях українських та польських вчених ( #14552 , 01.2016) 4
168208 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти ( #15243 , 01.2016) 4
168209 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні ( #13012 , 01.2016) 4
168210 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Підготовки докторів PhD в галузі освіти з методології дослідження ( #17705 , 01.2016) 4
168211 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Наукові ступені в галузі освіти: міжнародна практика ( #17685 , 01.2016) 4
168212 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу ( #14881 , 01.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168215 Збірники наукових праць, конференції, інші Методологічні стандарти порівняльних досліджень в галузі освіти у польському науковому просторі ( #14666 , 01.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168236 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 18* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 29* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
29 * 3 + 18 * 2 123

Науково-дослідницька діяльність: 177

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168217 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1021
Назва заходу: Участь у роботі Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 12.02.2016
Нарахований бал: 2
2
168218 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1022
Назва заходу: Грінченківська наукова школа «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри»
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 07.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168219 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1023
Назва заходу: Розвиток дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників університету (Дослідницький модуль)
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 19.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168220 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1024
Назва заходу: Диспут «Система забезпечення якості вищої освіти: сутність, стан, напрями вдосконалення»
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 18.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168221 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1025
Назва заходу: Диспут «Навчання на дослідницькій основі: яким воно має бути?»
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 27.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168222 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1028
Назва заходу: Участь у науково-практичному семінарі «Організація науково-дослідницької роботи в шкільних наукових товариствах ‒ колективах чле
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 11.10.2016
Нарахований бал: 2
2
168223 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1039
Назва заходу: Методологічний семінар «Середня шкільна освіта: європейські тенденції розвитку» (у рамках фестивалю науки в Університеті)
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 10.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168224 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1041
Назва заходу: Проведення Грінченківської наукової школи «Якість вищої освіти: національний та університетський виміри»
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 07.04.2016
Нарахований бал: 2
2
168225 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1042
Назва заходу: Проведення круглого столу з науковцями з Вищої школи імені Павла Влодковіца у Плоцьку (Польща) щодо напрямів співпраці
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 27.10.2016
Нарахований бал: 2
2
168226 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1043
Назва заходу: Проведення круглого столу з науковцями Групи досліджень вищої освіти Університету Тампере (Фінляндія) щодо видання англомовного
Місце проведення: Київ
Дата проведення: 09.11.2016
Нарахований бал: 2
2
168234 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 98
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 65286
Реєстраційний номер: 65286
1
168235 Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво) ID: 99
Рік: 2016
Документ, що засвідчує: 64571
Реєстраційний номер: 64571
1

Професійний розвиток: 22

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168213 Підручники колективні Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи ( #17181 , 01.2016) 4
168214 Підручники колективні Теорія і практика вищої освіти ( #15440 , 01.2016) 4
168216 Навчальні та методичні матеріали Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (дослідницький модуль) ( #15372 , 01.2016) 2
168228 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 670
Назва модулю: Дидактичний модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 22.01.2016
2
168229 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 965
Назва модулю: Модуль з ІКТ
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 08.04.2015
2
168230 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1265
Назва модулю: Дослідницький модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 13.12.2016
2
168231 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3074
ЕНК: Освітологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 3394
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
168232 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3076
ЕНК: Освітологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 3402
Дата затвердження програми: 05.12.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
168233 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3082
ЕНК: Освітологія
Форма навчання: Денна
ОКР: Магістр
Реєстраційний номер: 3403
Дата затвердження програми: 05.12.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 22

Наукова школа

ID Правило Запис Коментар Оцінка
168227 Наукове консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію в поточному році ID: 2
Ім'я співробітника: Батечко Ніна Григорівна
Рік: 2016
15

Наукова школа: 15

Всього: 236

(#2 у загальному рейтингу)