Дерека Тетяна Григорівна (Рейтинги науково-педагогічних працівників за 2016 рік)

Науково-дослідницька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165304 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання ( #16920 , 10.2016) 4
165305 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст. ( #16926 , 10.2016) 4
165306 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу ( #17143 , 09.2016) 4
165307 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Акмепотенціал вищого навчального закладу в професійній підготовці фахівців фізичного виховання ( #17136 , 09.2016) 4
165308 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Особливості професійної підготовки фахівців фізичного виховання країн СНД, ЄС та США ( #17412 , 08.2016) 4
165309 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США ( #16932 , 06.2016) 4
165310 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи ( #16937 , 03.2016) 4
165311 Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти ( #17386 , 01.2016) 4
165312 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence ( #16915 , 10.2016) 4
165313 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Акмеологічні засади динаміки формування діяльнісного компоненту акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання ( #16900 , 10.2016) 4
165314 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання ( #16912 , 10.2016) 4
165315 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Розвиток акмеології: філософський аспект ( #17176 , 09.2016) 4
165316 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа) ( #17167 , 09.2016) 4
165317 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Форми професійної підготовки фахівців фізичного виховання на засадах акмеології ( #17162 , 09.2016) 4
165318 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки ( #17174 , 08.2016) 4
165319 Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування Особливості професійної діяльності вчителів фізичної культури в США ( #17186 , 05.2016) 4

Наукові публікації

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165303 Монографії одноосібні (за типом) Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади. ( #16894 , 07.2016) 10
165320 Збірники наукових праць, конференції, інші Історія розвитку акмеології в Україні ( #17469 , 03.2016) 2
165321 Збірники наукових праць, конференції, інші Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах СНД ( #17444 , 03.2016) 2

Індекс цитування відкритих публікацій

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165329 Індекс цитування відкритих публікацій (Google Академія, автоматично) h-індекс: 2* (Коефіцієнт: 2)
i10-індекс: 0* (Коефіцієнт: 3)
* за останні 5 років
0 * 3 + 2 * 2 4

Науково-дослідницька діяльність: 82

Професійний розвиток

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165323 Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) ID: 1
Назва заходу: Проект «Акме та спортивні досягнення»
Місце проведення: Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2)
Дата проведення: 10.11.2016
Нарахований бал: 2
2

Професійний розвиток: 2

Викладацька діяльність

ID Правило Запис Коментар Оцінка
165322 Рейтинг серед студентів ID: 566
Оцінка студентів: 4,48
Дата оцінювання: 30.12.2016
5
165324 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 98
Назва модулю: Фаховий модуль (стажування)
Тип модулю: Фаховий модуль (в Україні)
Дата наказу: 11.12.2015
2
165325 Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років ID: 1189
Назва модулю: Лідерський модуль
Тип модулю: Інший модуль
Дата наказу: 07.04.2015
2
165326 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3380
ЕНК: Акмеологія у фізичному вихованні
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1595
Дата затвердження програми: 28.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165327 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3438
ЕНК: Університетські студії: Вступ до спеціальності, Я-студент, Лідерстовослужіння
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 1266
Дата затвердження програми: 19.04.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2
165328 Робочі програми (за кожну програму) ID: 3733
ЕНК: Наскрізна програма педагогічної практики
Форма навчання: Денна
ОКР: Бакалавр
Реєстраційний номер: 2704
Дата затвердження програми: 27.09.2016
В поточному рейтингу враховуються усі додані програми 2

Викладацька діяльність: 15

Всього: 99

(#50 у загальному рейтингу)